Sakarya Özgür-Der’de Başörtüsü Söyleşisi

Sakarya Özgür-Der’de Başörtüsü Söyleşisi

Sakarya Özgür-Der aylık söyleşi programlarının ikincisi dernek merkezinde yapıldı. Özgür-Der Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal ÖZYURT ile yapılan söyleşinin konusu “Başörtüsü yasağına çözüm arayışları ve müslümanlar” idi.

Özgür-Der Gönüllüsü Sena ARICIOĞLU'nun giriş konuşması ile başlayan programda Zuhal ÖZYURT 28 Şubat ile başlatılan sürece değinerek başladığı konuşmasında 28 Şubat ile birlikte üretilen kamusal alan kavramı üzerinden başörtüsünün toplumsal hayattan tasfiye edilmek istendiğini 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasının da bunun bir sonucu olduğunu vurguladı.

Yasağın 28 Şubat ile beraber daha sistematik hale geldiğini belirten ÖZYURT yasakçıların yasağı savunurken başı açıkların baskıya uğrayacakları tezinin aslında kendilerini ele verdiğini de söyledi.

Yasak eğitim sağlık hizmet alan hizmet veren ayrımından başlatılıp neredeyse sokağa kadar yayılmak istendiğini belirten Zuhal ÖZYURT gelinen süreçte ise  12 Eylül referandumu ve YÖK Başkanı Yusuf Ziya ÖZCAN'IN tutanak açıklamasıyla kısmi de olsa ciddi bir rahatlama dönemine girildiğini başörtülülerin daha kendilerine güvenmeye başladıklarını ve yasağın ve yasakçıların zayıflayıp geriletildiğini söyledi.

Başörtüsünü yasaklayan hiçbir hukuki dayanağın olmadığını bu zamana kadar tamamen keyfi bir şekilde uygulandığını vurgulayan ÖZYURT başörtülülerin azınlık  olmadıklarını azınlık psikolojisine girmemeleri gerektiğini başörtüsüne şartsız ve sınırsız bir özgürlük getirilmelidir dedi.

Geçmiş 13 yıllık dönemin Müslümanları bilinç kaybına uğrattığını hak ve özgürlüklerini talep etme noktasında dahi zafiyet taşır hale geldiklerini söyledi.

Asıl düşmanlığın başörtüsüne değil İslami kimliğe olduğunu belirten Zuhal ÖZYURT bunun farkına varılması gerektiğini tavizkar tutumların başka tavizleri doğuracağını söyledi.

Bugün artık yasakçılara karşı daha ciddi tavırlar alınmasını isteyen ÖZYURT bunun yolunun da ancak Kuran'ı iyi anlamaktan ve Resul'ün pratik uygulamalarını örneklendirmekten geçtiğini belirtti.

Müslümanların haklı taleplerinde ısrarcı olmalarını başörtülü gençlerin bilinçlerini yenilenmesini yasakçıların isimlerinin teşhir edilmesi gerektiğini sözlü veya fili saldırılara karşı dik durulmasının özgüven kazandıracağını vurgulayan Zuhal ÖZYURT konuşmasını bitirdikten sonra katılımcılarla karşılıklı söyleşi kısmına geçildi.

Önceki ve Sonraki Haberler