Sakarya’da 15 Temmuz Direnişi Forumu

Sakarya’da 15 Temmuz Direnişi Forumu

Sakarya Özgür-Der’in periyodik olarak sürdürdüğü Pazartesi Sohbetlerinde bu hafta 15 Temmuz darbe girişimine karşı müslüman halkın gösterdiği destansı direnişin ele alındığı bir forum düzenlendi.

Dernek salonunda gerçekleştirilen programda 15 Temmuz direnişini anlatan  belgesel bir filmin izlenmesinin ardından foruma geçildi.Kısa sayılabilecek tarihinde bir çok fiili darbe ile darbe girişimine maruz kalan Türkiye toplumunun 15 Temmuz'da ortaya koyduğu tepkinin sosyo-psikolojik temellerinin olduğu vurgulandı.

Moderatörlüğünü Sezai Arıcıoğlu'nun yaptığı forumda dikkat çekilen başlıklar şöyle özetlenebilir:

-28 Şubat Post-Modern darbesini yaşamış ve buna teslim olmayıp meydanları terk etmeyerek bügünki direnişin de tohumlarını atan Müslümanlar oynanan oyunu çok iyi okumuşlar ve özgürlüklerine sahip çıkmışlardır.

-İlk başta gösterilen bu tepkinin ardından güven tesis eden siyasi irade ve onun başı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet eden çağrısı kitlelerin akın akın sokağa çıkmasını sağlamıştır.

-Halkın herşeyi bir kenara iterek sokaklara çıkmış olması 90 yıllardan hatta 80 li yılların sonundan bu tarafa özelde Beyazıt meydanında mayalanan direniş ruhunun bir sonucudur.

-Darbe girişiminde başat rol üstelenen ve FETÖ diye tabir edilen yapılanma hakkında en başından beri müslümanların yaptıkları tesbitlerin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmıştır.

-Darbe girişimini bastırılmasının ve darbecilerin bir bir yakalanmasının ardından başlatılan hukuki süreçlerde dalgalanmaların yaşanmasının sebebi en başta FETÖ yapılanmasının neredeyse devleti tamamen ele geçirmiş  derecede içeriye sızmış olmasıdır ve bu da normaldir.Zira ilk başta alınan binlerce yargı mensubu ile güvenlik kuvvetinin açığa alınmalarında ve bilahare uygulanan süreçlerde görevli olan yargı mensupları ile kolluk kuvvetlerinin de FETÖ'cü olmaktan açığa alınmaları olayın vehametini ve siyasi iradenin de çaresizliğini ortay koyması bakımından önemli bir işarettir.

-15 Temmuz direnişini sulandırmak ve etkisizleştirmek amaçlı sıkça dillendirilen mağduriyet söylemleri de yine aynı amaca matuf işlerdendi ve halen de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan fırsat bulabilirlerse hemen bu söylemi ortaya atıyorlar.Bu noktada  mağduriyetlerle alakalı nokta atışı hamleler yapılmalı ve komple bir mağduriyet yaratılıyormuş havası estirilen söylem ve haberler yapmaktan uzak durulmalıdır.

-Yine bu anlamda bilfiil darbeye iştirak etmiş olanlarla ilgili iddianamenin hazırlanıp yargılamaların başlamamış olması toplum vicdanındaki beklentileri karşılamakta geciktirmiş  ve yargıya ve siyasete olan güveni azaltmıştır.

-Darbe girişimindeki muharrik güç FETÖ yapılanmasının kendisini İslam'a atfederek genelde bunun üzerinden insanları etkilemesi sebebiyle darbeden sonra İslam'a  ve  Müslümanlara  olan güveni sarsmış  İslami dernek ve vakıflar zan altında kalmışlardır.

-Yapılması gereken 15 Temmuz direnişinin ardından ortaya çıkan algı ve kavramlar ile sembollerle ilgili kalıcı ve sağlıklı değerlendirmelerde bulunulmalı ve toplumun her kesiminde FETÖ cü yapılanmanın kendisini İslam'a atfetmesinin bir anlamı olmadığı bu yapılanma ile Mısır'daki Sisi cuntası arasında hiçbir fark olmadığı anlatılmalıdır.

-Bu direniş  İslam coğrafyasındaki mazlum halklara bir umut olmuş ve kendilerine olan güvenleri artmıştır.Yapılması gereken Türkiye'li müslümanların darbeyi püskürten bu destansı duruşlarının edebi sosyal  sanatsal ve diğer açılardan ortaya konması gerekir.

-15 Temmuz direnişini gören egemen ve emperyal ülkelere ve onların Türkiye'deki taşeronlarına karşı da uyanık olunmalı savunmada kalınmamalı atak bir siyasi strateji izlenmelidir.

Sorulan sorular yapılan katkıların ardından forum sona erdi. 

Önceki ve Sonraki Haberler