Sakarya'da 85. Başörtüsü Eylemi

Sakarya'da 85. Başörtüsü Eylemi

Sakarya Başörtüsü Platformu 85. Başörtüsü eyleminde; 27 Nisan Cuma gecesi Genelkurmay Başkanlığı’nca yapılan açıklamaya değinildi.

Sakarya Başörtüsü Platformu 85. Başörtüsü eyleminde; 27 Nisan Cuma gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamaya değinildi. Muhtıra olarak nitelenen açıklamanın hukuk devleti ilkelerine, halkın iradesine, değerlerine karşı bir saldırı ve tehdit olduğu vurgulanarak; hükümet, meclis ve halk kitleleri darbeciler karşısında tavır almaya çağrıldı.

Sakarya Başörtüsü Platformu adına Özgür-Der Sakarya Şubesi Üyesi Mustafa ÖZER tarafından okunan 85. basın açıklamasında; Ülkenin militarist bir kuşatma altında olduğu vurgulanarak "1946'dan bu güne Türk Silahlı Kuvvetleri'nce çok partili siyasetin bir türlü benimsenemediği" belirtildi. Söz konusu muhtıranın zamanlamasınında ilginç olduğu dile getirilerek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin dava konusu olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağı bir süreçte gerçekleşme nedeni şu cümlelerle ifade edildi. "Bu şekilde mahkemenin kararı ipotek altına alınmaya çalışılmaktadır. Yargı bağımsızlığının bu ölçüde baskı altına alındığı bir ülkede hukuktan söz etmek gülünçtür."  

ÖZER; Hz. Peygamberin anılması, Kur'an okunması gibi etkinliklerin irticai faaliyet olarak nitelenmesinin ve tehdit unsuru olarak algılanmasının anlaşılmasının mümkün olmadığına değinerek "Bu durumda Genelkurmay'a soruyoruz: Hz. Muhammed'in anılmasından ya da Kur'an okunmasından neden rahatsız olduğunuzu halka açıklayabilir misiniz?" dedi. Açıklamada tüm bu yaşananlar karşısında militarist kuşatmanın kırılması gerekliliğine değinilerek "Bu ülke insanını resmi ideolojik doğmalara mahkum kılan, adeta bir alın yazısı gibi tabulaştıran bir anlayışın daha fazla zulüm, daha fazla kan ve gözyaşı dışında bu halka verebileceği bir şey yoktur. Bu noktada başta hükümet ve meclis olmak üzere ilgili kurumları dik durmaya, baskılar karşısında sinmemeye; dayatmalarla iradesi gasp edilmeye çalışılan halk kitlelerini ise darbecilerden korkmadığını göstermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Zulme Karşı Direneceğiz - Başörtüsüne Özgürlük" ve "Tevhid-Adalet-Özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan platform mensupları eylem boyunca "Darbeciler Yenilecek, Direnenler Kazanacak", "Darbeciler Halka Hesap Verecek", "Paşaların Tankı, Susturamaz Halkı", "Uyan, Diren, Özgürleş" ve "Direne, Direne Kazanacağız" sloganları attılar. Eylemde, "Cunta Yönetimine Son, Başörtüsüne özgürlük", "Halk Göreve", "Darbe Tehdidi Oligarşinin İflasıdır" ve "Halkın İradesine Muhtıra Verilemez" yazılı dövizler de taşındı.   

 

Sakarya Başörtüsü Platformu 85.Basın Açıklaması

 

DARBE TEHDİDİ HUKUKSUZLUĞUN ve TÜKENMİŞLİĞİN İLANIDIR!

Genelkurmay Başkanlığı'nın 27 Nisan Cuma günü gece geç saatlerde yaptığı açıklama Türkiye'de siyasetin, hukukun ve en genelde de toplumun militarist bir kuşatma altında olduğunun somut belgesi niteliğindedir. Bu açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri 1946'dan bu yana sürdürülen çok partili siyaseti bir türlü benimseyemediğini, içselleştiremediğini bir kere daha ortaya koymaktadır. Açıklamada meclisten hükümete, medyadan sivil topluma kadar bir dizi kurum ve çevreye açık ve örtük tehditler savrulmaktadır. Bu gece yarısı bildirisi, şu veya bu kurum ya da çevreden de önce doğrudan halka ve halkın iradesine yöneltilmiş bir muhtıradır.  Bu muhtıra yasadışıdır. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu muhtıranın sahipleri yargılanmalıdır. Genelkurmay açıkça hükümete sopa göstermekte, mülki idareyle ilgili bir dizi icraatı gerekçe göstererek "durumdan vazife çıkarmak"tadır! Halbuki, hukuk devleti iddiası taşıyan ülkelerde hiçbir bürokratik kurum bağlı olduğu siyasi iradeyi tehdit eder tarzda tavır koyamaz.

Bu muhtıranın zamanlaması korkunçtur. Meclis'in teamüllere uygun olarak düzenlenen bir seçimle yeni bir cumhurbaşkanı seçimini gerçekleştireceği bir ortamda, doğrudan bu seçimlere de atıf yaparak süreci belirleme çabası silahlı bir tehdit olarak algılanması kaçınılmaz bir müdahaledir. Ayrıca söz konusu seçimlerin bir dava konusu olarak Anayasa Mahkemesi'nde ele alınacak olması ise durumu daha da vahim kılmaktadır. Bu şekilde mahkemenin kararı ipotek altına alınmaya çalışılmaktadır. Yargı bağımsızlığının bu ölçüde baskı altına alındığı bir ülkede hukuktan söz etmek gülünçtür. Bu durumda Anayasa Mahkemesi ne ölçüde bağımsız bir yargı organı olduğunu ispatlamakla da mükelleftir.

Bu muhtıranın içeriği yanlışlarla, vehimlerle doludur. Halkın büyük bir coşkuyla katıldığı Hz. Peygamber'i anma etkinlikleri irticai faaliyetler olarak nitelenmekte ve karalanmaktadır. Ayrıca Kur'an okuma ile ilgili bir etkinlik girişimi tehdit öğesi olarak öne çıkartılmaktadır. Bu durumda Genelkurmay'a soruyoruz: Hz. Muhammed'in anılmasından ya da Kur'an okunmasından neden rahatsız olduğunuzu halka açıklayabilir misiniz? Yine bu muhtıraya hakim olan mantığın bu ülkede ırkçılığın, milliyetçiliğin on yıllardır sebep olduğu düşmanlıkları, ödenen korkunç bedelleri hiç mi hiç anlamamış olduğu da görülmektedir. "Ne mutlu Türküm diyene" sözüne karşı çıkanları Türkiye düşmanı olarak yaftalamak dayatmacı, faşizan ve şoven bir yaklaşımdır. İnsanları sahip oldukları etnik kimliğe bağlı olarak mutlu olmaya layık görmek ya da mutsuzluğa mahkum etmek insanlık değerleriyle bağdaşmaz. Hele bu yaklaşıma karşı çıkmayı vatan hainliğiyle, Türkiye düşmanlığıyla yaftalamak ise tek kelimeyle halkı birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa sevk etmek demektir.

Türkiye değişmek zorundadır. Militarist kuşatmayı kırmak zorundadır. Bu ülke insanını resmi ideolojik doğmalara mahkum kılan, adeta bir alın yazısı gibi tabulaştıran bir anlayışın daha fazla zulüm, daha fazla kan ve gözyaşı dışında bu halka verebileceği bir şey yoktur. Oligarşik düzenlerini gerekirse silah tehdidiyle sürdürmeye ve halk iradesini baskı altına almaya çalışan güçlerin darbe tehditlerinin bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da bir işe yaramayacağını bir kere daha hatırlatıyoruz. Bu noktada başta hükümet ve meclis olmak üzere ilgili kurumları dik durmaya, baskılar karşısında sinmemeye; dayatmalarla iradesi gasp edilmeye çalışılan halk kitlelerini ise darbecilerden korkmadığını göstermeye çağırıyoruz.

Önceki ve Sonraki Haberler