Sakarya’da Hülya Şekerci Konferansı

Sakarya’da Hülya Şekerci Konferansı

Sakarya Yeryüzü Derneği ve Sakarya Özgür-Der işbirliği ile “Kur’an-Hayat Ekseninde Mümin Kadın” konulu konferans aynı adlı kitabın yazarı Hülya ŞEKERCİ tarafında Yeryüzü Derneği dernek salonunda gerçekleştirildi.

Hülya ŞEKERCİ'nin Ekin Yayınlarından Nisan ayında çıkan "Kur'an-Hayat ekseninde Mümin Kadın" kitabı bilindiği üzere kendi dalında hemen hemen bir ilk olma özelliğinin yanında kadın konusunda tutarlı bir düşünce ve görüşe sahip olmak isteyenlerin de mutlaka hassasiyetle okuması ve incelemesi gereken bir kitap olma özelliğini taşıyor.

Konferansa geleneksel kadın algısının doğurduğu sorunlar yumağı içerisinde kadının kendi kimliğini bulmayı bırakın tam tersine sürekli ezilen ikinci plana itilen görüşü sorulmayan değer verilmeyen bir kişiliksizleşmeyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak başlayan Hülya ŞEKERCİ ilerleyen zamanlarda ve bilhassa Batı modernleşmesi ile birlikte olayın kabuk değiştirdiğini vurguladı.

Hülya ŞEKERCİ sunumunda şu başlıklara değindi;

-Kadın sorunu (şayet var olduğu kabul edildiğinde) ,iki ana damar etrafında oluşmaktadır;bunlar geleneksel İslam algısından kaynaklanan etkileşimler ve modern düşüncenin girişiyle yaşanan süreç.

-Diğer bir açıdan ve daha temelde cahiliye kaynaklı ataerkil zihniyet vardır diyebiliriz.

-Hatta peygamberimizin vefatının ardından cahili düşünce sistematiğinin bu sefer uydurma rivayetler yoluyla hortladığı ve bir noktada İslamlaştırıldığı söylenebilir.

-Geleneksel kadın algısının oluşmasında yine uydurma hadislerin korkunç bir etkisi olmuştur.

-Peygamber döneminde mescide geldikleri biatlere katıldıkları kendi yaşadıkları sorunlar hakkında Allah Rasulüne sorular sordukları bilinmekteyken günümüzde ilk günah konusunda tutun bir çok konuda hatta şeytan ile yarışan bir konuma sürüklenmektedir kadın.

-Ataerkil düşüncenin kadın konusunda Kur'an'a parçaçı yaklaşmakta ve adil olmamaktadır.Ve şu ayeti kerimeleri unutmaktadır;

"Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmak için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız ,takvaca en ileri olanınızdır." (Hucurat 13)

"Erkek olsun kadın olsun, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğramazlar." (Nisa 124)

"Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir."(Tevbe 71)

"Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. (Nahl 97)

Toplumda kadın sorunu dendiğinde çok boyutlu bir durum ortaya çıkmaktadır.

Şöyleki;

Kadının sosyalleşmesi ve iş hayatında yer almaya başlaması, kadının yöneticilik durumu, tesettür ve tesettürün yozlaşması yozlaştırılması, ılımlı İslam tartışmalarında kadının yeri ve önemi, haremlik selamlık uygulamalarında ölçü ve ölçüsüzlük, aile içi uygulamalar, çok evlilik, kadına uygulanan şiddet ve çare olarak kaçışı seçen kadının durumu, cariyelik boşanma miras v.b. gibi konular adeta toplumun temelini sarsan sorunlardır.

Yaklaşık iki saatlik sunumdan sonra soru cevaplar ile devam eden konferans yapılan ikramlar ile son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler