Sakarya’da “Kur’ani Söylemin Nitelikleri” Semineri

Sakarya’da “Kur’ani Söylemin Nitelikleri” Semineri

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nde aylık seminerler dizisi, Özgür-Der üyesi Yalçın Arıcıoğlu’nun sunumunu yaptığı “Kur'ani Söylemin Temel Nitelikleri” konulu seminerle devam etti.

Sakarya Özgür-Der'de seminerler devam ediyor…

"Kur'ani Söylemin Temel Nitelikleri" konulu bir seminer sunan Yalçın Arıcıoğlu, konuşmasına Kur'an'ın söyleminin temelde beş ana başlık altında incelenebileceğini vurgulayarak başladı. Arıcıoğlu bu başlıkları şu şekilde sıraladı:

1- Tutarlılık

2-Eleştiri ve muhalefet ve çelişkileri deşifre etmesi

3-Parça ile bütün (cüz'i ile külli) arasında bağlantı ve devamlılık olması

4-Açık net ve anlaşılır olması

5-Teori ile pratiği (iman ve ameli) birleştirici olması

Daha sonra tek tek bu başlıkların irdelendiği konuşmada Arıcıoğlu, "Kur'an'ın sadece tutarlı olduğunu değil aynı zamanda insanlığa sunmuş olduğu mesajın ilahi karakterli olmasına delil olduğunu vurgulamamız gerekir. Çünkü Nisa Suresinde Allah; "Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından olsaydı birbirini tutmaz birçok şey bulurlardı." buyurmaktadır." dedi.

İkinci başlık altında Kur'an'ın indiği ortamı değiştiren dönüştüren bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Arıcıoğlu, "Çünkü ilk beş sene nazil olan ayetlere bakıldığında Mekke toplumunun zulüm uygulamalarına ve putperest vasfına muhalefet eden eleştirel bakış açısı açıkça gözlemlenebilir." dedi.

"İslami söylem hiçbir zaman eleştirmeyen kendi söylemini ayrıştırmayan ve uzlaşmacı bir söylem niteliğine sahip değildir. Zaten bu da hayatın içerisinde olmayı ve mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeyi gerekli kılmaktadır." diyerek konuşmasını sürdüren Arıcıoğlu, sunumunu şu vurgularla bitirdi:

"Genel olarak insanlar, etraflarında olup biten olayların bütün bir sistem ile bağlantısını çözmede bir öncü beklerler; bu da tabi ki en doğru bir şekilde Kur'ani bilinçle elde edilebilecek bir şeydir."

"Bir tez, dünya görüşü veya din ne olursa olsun onun mesajı açık ve anlaşılır olmadıktan sonra onun topluma ve insanlığa verebileceği şey kısıtlı ve sınırlıdır."

"Kur'an teori ile pratiği birleştirir. Birbirinden ayırmaz. İman ve amel birbirlerinden ayrı şeyler değildir."

Seminer soru cevap kısmının ardından son buldu.

HAKSÖZ-HABER / Adapazarı

Önceki ve Sonraki Haberler