Sakarya’da Seyyid Kutub Semineri Yapıldı

Sakarya’da Seyyid Kutub Semineri Yapıldı

“Öncü Şahsiyetler” seminerlerinin dördüncüsü dernek merkezinde Yılmaz KARAKIŞ’ın sunumu ile gerçekleştirildi.

Seminerine Seyyid Ktub’un kısa hayat hikayesini vererek başlayan Yılmaz KARAKIŞ  “1906 yılında Mısır'ın Asyut kasabasında dünyaya gelen Kutub’un İlk eğitimini ailesinden aldığını orta okul ve liseyi el-Ezher Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Kahire Üniversitesi'nin Darul Ulum fakültesine girdi ve 1933 yılında mezun olduğu fakülteye öğretim görevlisi olarak atandı.”dedi.

Yılmaz Karakış sunumundaki vurgular şöyle özetlenebilir:

-İlk çalışmalarını edebiyat alanında yapan Seyyid Kutub, 1940'lı yıllardan itibaren İslami okumalarını ve araştırmalarını derinleştirmeye başladı. 

-1949 yılında sosyoloji doktorası yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Seyyid Kutub, bu süreçte Amerikan hayat tarzını yakından gözlemledi, tanık olduğu ırkçılığı eleştirmiş ve tüketime dayalı Amerikan medeniyetini cahiliye olarak nitelendirdi.

-Seyyid Kutub bu görüşünü cahiliyeye yüklediği anlamı temellendirerek şöyle savunuyordu: 'İnançta, ibadette, yasama ve yürütmeyle ilgili düzenlemelerde yalnızca Allah'a kulluk etme temeline dayanmayan her toplum cahiliye toplumudur. İnsanların kulla kulluk zilletinden kurtulup, yalnızca Allah'a kulluk etme izzetine kavuştuğu tek örnek toplum tipi ise İslam toplumu'dur.'

-Seyyid Kutub, Amerika dönüşü Hasan el-Benna'nın 1928'de kurduğu İhvan-ı Müslimin hareketi ile diyalogunu arttırdı ve kısa bir süre sonra da resmi görevinden istifa ederek Ihvan-ı Müslimin adlı gazetenin yazı işleri müdürlüğüne başladı.

-1954'te Abdünnasır'a yapılan suikast girişimi zaten İhvan’a karşı fırsat arayan rejim tarafından iyi değerlendirildi.Tutuklananlar arasında Seyyid Kutub da vardı.

-İhvan mensupları çok ağır işkencelerle karşılaştılar.Kutub burada rahatsızlandı.Mahkemeleri izlemeye gelen insan hakları temsilcileri Kutub’un vücudundaki işkence izlerini görmemeleri için mahkeme ertelenmişti.

-Hayatı üç döneme ayrılabilir.İlk dönem seküler milliyetçi dönemi.İkincisi İhvan’la tanışıp İslam’a yöneldiği dönem.Ve son olarak ise üçücü dönem diyebileceğimiz olgunluk dönemidir ve bu da 1960 sonrasına rastlar.

Seyyid Kutub’un Düşüncesinin Kodları

-Kur'an asıl kaynak ve temel belirleyicidir. İtikadi konulara da; hadis, fıkıh gibi İslâmi disiplinlere de; metot, tarih ve toplum değerlendirmelerine de Kur'an'ı ya da Kur'an'ın muhkem ayetlerini belirleyici kılarak yaklaşmak gerekir. Kur'an bir hayat kitabıdır ve ilk sahabe nesli gibi herkes Kur'an ile eğitilmelidir.

-İtikadi kabuller zanna dayanmamalıdır.

-Metod tevhid eksenli olmalı, muhkem ayetlere ve Rasulullah'ın mütevatir sünnetine ters olamamalıdır.

-Yeni bir hareket için Müslümanların içinde bulunduğu fikrî ve siyasi halle ilgili bir durum tespiti yapılmalıdır.

Seminerin sonunda katılımcıların soru ve katkıları değerlendirildi.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler