Sakarya’da Usûl’üd-Dîn Dersleri Devam Ediyor

Sakarya’da Usûl’üd-Dîn Dersleri Devam Ediyor

Özgür-Der Sakarya Şubesinin düzenlemiş olduğu “Usûlüddîn Dersleri”nin üçüncüsü yapıldı.

Özgür-Der Sakarya Şubesinin düzenlemiş olduğu ve Hamza Türkmen ile devam edilen “Usûlüd-Dîn Dersleri”nin üçüncüsü Vahiy Dil ve Akletme Bağıbaşlığı ile dernek merkezinde gerçekleştirildi.

İlk olarak kavramlar üzerinden konuya giriş yapan Hamza Türkmen vahyin gücün ve hikmetin toplandığı yerden indirildiğini ve dolayısıyla gerek evrenin durumu ve gerekse evrende meydana gelen olaylar arasında başvurulacak temel merciin vahiy olması gerektiğini vurgulayarak konuşmasına başladı.

İlk inen ayetlerde cenabı Allah’ın oku diyerek insana hitap ettiğini ve sonrasında ardından inen surede kalemden ve yazmaktan kayıt altına almaktan ve dolayısıyla bedeviliği bırakıp artık bununla birlikte medeniliğe akletmeye aklını kullanmaya vurgu yaptığını belirten Hamza Türkmen; vahyin muhatabının en genel anlamda “nas” yani insan, insanlar olduğunu insanın da kendisini bu anlamda şerefli sayması gerektiğini Cenabı Allah İnsana hitap ettiğine göre insanın burada bir düşünüp taşınması gerektiğini akletmesi gerektiğini vurguladı.

Akletme aklını yerli yerinde kullanma ile ilgili olarak Kur’an’ın sıkça vurgu yaptığını aklını kullanmayanların üzerine pislik sıçrayacağından bahsedildiğini vurgulayan Hamza Türkmen kendi türevleri ile birlikte hemen hemen her surede birkaç defa akletmekten bahsedildiğini belirtti.

Vahyin ilk defa yerli yerinde bir tasavvur inşasının ardından bireyin ve şahsiyetin inşasını ve bununla birlikte de toplumun ıslahını öncelediğini vurgulayan Türkmen düşünceyi üçe ayırdı. Bunları yatay (sathi) düşünce, derin düşünce ve aydın (kapsayıcı ve kuşatıcı) düşünce olarak adlandıran Türkmen;

Yatay (sathi) düşüncenin yüzeysellik taşıdığını ve günümüzdeki gazetelerin üçüncü sayfa haberleri gibi değerlendirilebileceğini bu düşüncede vakıanın olup olmaması üzerinde kalındığını belirtti. Derin düşüncenin ise herhangi bir olayın nedensellik bağını da ele aldığını sebep sonuç ilişkisi üzerinde de durduğunu belirtti. Aydın (kapsayıcı ve kuşatıcı) düşüncenin ise sebep sonuç ilişkisi ile birlikte tarihsel kökleri ve toplumsal değişim ve dönüşüm yasalarını da göz önünde bulundurduğunu ifade eden Türkmen; hikmetli düşünebilmenin veya hikmetli düşüncenin oluşmasının en başta vakıa üzerinden yapılacak okumalarla mümkün olabileceğini söyledi.

Usûlüddîn Dersleri seminerlerinin bir sonraki konusunun da Gaybi Konularda Ölçü olduğunu belirten Hamza Türkmen sunumunu bitirdikten sonra program soru cevap ve katkılar bölümüyle devam etti.

Önceki ve Sonraki Haberler