Zanni Bilgi İle İnanç Oluşturulamaz

Zanni Bilgi İle İnanç Oluşturulamaz

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nin Hamza Türkmen’in sunumu ile Usuliddin Dersleri dördüncüsü gerçekleştirildi.

Özgür-Der Sakarya Şubesi’nin, Haksöz Dergisi Yazarı Hamza Türkmen’in sunumu ile Usuliddin Dersleri başlığı ile gerçekleştirdiği programların dördüncüsü Gaybi Konularda Ölçü Başlığı ile dernek merkezinde gerçekleştirildi.

Baktığımız zaman bugün Suriye’de müslümanları katledenler hangi psikolojik motivasyonla hangi “imani” gerekçeyle bunu gerçekleştiriyorlar. Baktığımız zaman bugün müslümanlara beddua eden zihniyet kendi varoluşunu hangi temel kriterlere dayandırıyor. Çoluğa çocuğa kadına yaşlıya silah doğrultan onlara işkence eden zihniyet nasıl bir etkenle hareket ediyor ki bu yaptığı insanlık dışı işleri gerçekleştirebiliyor. Bugün İslam adına yola çıktıklarını söyleyenler ve iddia edenler acaba ilhamı gücü ve hikmeti nerede nerelerde ve kimlerde arıyorlar. Dolayısıyla şunu söylememizde bir beis yoktur diye düşünüyorum. Gerek müslümanları katledenlerin arkasında duranlar gerek onları savunmak için binbir türlü bahaneler uyduranlar ve gerekse müslümanlara beddua ederek merhameti ve şefkati zalimden yana kullananlar kendilerinin gaybi birtakım üstünlük ve yeteneklerle dolu olduklarını uyduruyorlar ve insanlığı ve müslümanları kandırmaya çalışıyorlar.” diyerek konuşmasına başlayan Hamza Türkmen;

En temelde Gaybi konularda tek ve tartışmasız ölçünün Kur’an olduğunu insanın var olduğu mevcut yapısıyla bu muazzam evrenin içerisinde bir şeyi ifade edemeyeceğini içerisinde bulunduğumuz samanyolu galaksisi bile kâinattaki yüzlerce galaksiden biridir bu galaksinin içindeki binlerce yıldızdan birinin isminin dünya olduğunu insanın da bu dünyanın içerisinde kendisine bildirilmeyen gaybi bir alanda söz söyleyemeyeceğini söylememesi gerektiğini belirtti.

 “Gaybın sadece ve sadece Allah tarafından bilinebileceğini bunun haricinde sadece Cenabı Allah razı olduğu rasullerinin bir kısmına bazı gaybi noktaları bildirebileceğini belirtmiştir.” diyerek konuşmasını sürdüren Türkmen:

“Ancak mutlak gayb alanında sadece Rabbimizin “Gaybın anahtarları benim elimdedir” dediği alanda birtakım rivayetlerle birtakım keramet iddiaları ile söz söyleyip güya kendilerince meşruiyet oluşturup buradan hareketle kitleleri yönlendirmeye çalışıyorlar.” dedi.

Kendisinde bir kıymet görmek isteyen zihniyet bir harfine bile dokunamayacağı Kur’an’ın yanında başka kutsallarda korunmuşluklar da üretmiştir. Ve hadis adı altında itikadi alana hitap eden inanç akaid alanına hitap eden sözlere kıymet vermiştir. Oysa itikad alanında gayb alanında inanç alanında rivayetler kesinlikle delil olamaz. Bu konuda sadece delil Kur’an’ın kendisidir. Âmâ gayri metluv vahiy adı altında yani Kur’an’da yer almayan Allah’ın sözleri gibi bir pozisyonu üretmişlerdir. Bu kökten yanlıştır. Bu sapmadır. Allah’ın Kur’an’da zikrettiklerinin dışında bir vahiy daha olduğunu savunmak açıkça bir sapmadır. Islah edilmesi gerekir. Kasıtlı yapılıyorsa da bunun adı şirktir. “ şeklinde konuşmasını sürdüren Hamza Türkmen konuşmasının sonunda Yunus Suresi 36.ayeti kerime ile Necm Suresi 27 ve 28.ayetler yer alan zann ve zanni bilgi ile hususlara değindi.

Yunus Suresi 36.ayette Rabbimiz ölçüyü koymuştur ve gayb konusunda bir müslümanın nasıl düşünmesi davranması gerekir bunu belirlemiştir.

Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise, haktan hiç bir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir

Ayrıca yine bununla ilgili olarak Necm Suresi 27 ve 28.ayetlerde Rabbimiz :

Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir yarar sağlamaz.” demiştir.

Seminerin sonunda katılımcılar ile karşılıklı görüşlerin değerlendirildiği Usuliddin Derslerine aylık periyotlar halinde devam edilmesi planlanıyor.

Önceki ve Sonraki Haberler