Allah Sabredenlerle Beraberdir

Allah Sabredenlerle Beraberdir

Tatvan Özgür-Der şubesi tarafından düzenlen bu haftaki Cuma seminerinde “Sabır Anlayışımızda Zaaf Ve Sorumluluklarımız'' konusu konuşuldu. Konuşmacı olarak  Eğitimci Sinan KIRANŞAL katıldı.

Şaban HAYRAN moderatörlüğünde sunulan seminerde KIRANŞAL özetle şu konulara değindi.

Sabır; Dayanma, tahammül etme, güç ve sıkıntılı zamanda gönlü ferah tutmak. Savaş esnasında cesaretli olmak ve direnmek gibi anlamlara gelir.

Sabır; kötülük, bozgunculuk ve yıkıma sebep olan olaylar karşısında insanlığın direnme, tahammül etme ve karşı koyma gücüdür. Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak için gerekli olan bir davranıştır. Sabır, Bütün iç ve dış engeller karşısında direnmek, sağlam bir azim ve güçlü bir iradeyle bu engelleri aşarak yol almaktır.

İmanın gereği olarak alemlerin Rabbi olan Allah'a kullukta sebat etmek, kendisine ölüm gelinceye kadar kulluğu devam ettirmek de kullukta sabırdır. Allah kuranda sabredenlerle beraber olduğunu ve sabredenleri mükafatlandıracağını dile getirmektedir.

Sabır konusunda zaaflarımıza değinen KIRANŞAL, Kur'andan uzak kaldığımızda İslami kavramları da anlayamayacağımızı dile getirerek örneklerle dile getirdi. Sabır kavramı, İslamdan uzak insanlar tarafınca çıkar amaçlı olarak kullanılmaktadır. Güçlü toplumlar güçsüzleri ezerek, sabretmelerini isteyip itaat etmelerini beklemektedir. Oysa Kur'andaki sabır kavramı; Dayanma, cesaretli olmak, direnmek… gibi anlamlara gelmektedir.

İyilikler ve kötülükler Allah'tandır denilerek başımıza gelenler her şeye Eyvallah dememiz beklense de Allah iyiliğin kendisinden, kötülüğün ise insanların yaptıklarından olduğunu ifade ediyor.

KIRANŞAL, Hz. Ali'den rivayet edilen bir hadiste sabrın üç şekilde tasnif edildiğini dile getirerek bunları sıralayarak konuşmasına devam etti. 1-Belalar karşısında gösterilen sabır 2-İtaat etme konusunda gösterilen sabır 3- Günahlar karşısında gösterilen sabır."

İman edenler, imanlarının gereği olarak sabrederler, hatta sabırda birbirleriyle yarışırlar ve birbirlerine sabrı tavsiye ederek, Allah'ın yardımının sabredenlerle birlikte olduğunu bilir, bu bilinçle hareket ederek yaşamlarına güç katarlar. Zira sabır, neticesi güzel olan bir davranıştır. Sabırsızlık ise büyüklenmekten kaynaklanan, sonucu hüsran olan bir davranıştır…

KIRANŞAL, son olarak dinleyicilere sorular yönlendirerek kitap hediyesinde bulundu.

Seminer,  KIRANŞAL'ın dua ve temennisiyle sona erdi.

img-20190106-wa0020.jpg

 

Önceki ve Sonraki Haberler