Arınma Yolu: İnfak

Arınma Yolu: İnfak

Tatvan Özgür-Der şubesi tarafından bu hafta Cuma seminerinde “Arınma Yolu İnfak'' konusu konuşuldu. Konuşmacı olarak Hasköy Özgür-Der Şubesinden Çelebi KARTAL katıldı.

Seminer İdlip ile alakalı kısa bir sinevizyon gösteriminin ardından başladı. Çelebi KARTAL özetle şu konulara değindi.

İnfak; ne-fe-ka- kökünden gelir. Sarf etmek harcamak, malı elden çıkarmak, Allah rızası için teşekkür beklemeden, sevabını cennette umarak harcama yapmak anlamlarına gelir. İnfak, Allah'a gereği gibi kulluk etmenin bir gereğidir.

İnfak, arınmanın bir boyutudur. Şükürdür, Allah tarafından verilen mallardan harcamaktır.  Kapsamlı ve kuşatıcı bir salih ameldir. Elmalılı Hamdi YAZIR, infakın maddi ve manevi boyutunun olduğunu söyler. infak; Zekat, sadaka, isarı kapsamaktadır. İnfak  bunları içine aldığı gibi bunlardan ayrı, sürekli, her zaman ve zeminde ifa edilen /edilmesi gereken bir ameldir. İnfak için ne bir miktar, ne de bir vakit konmamıştır. İnfakın farzı Zekat, Ramazanın infakı Fıtır sadakasıdır. İnfak ihtiyaçtan fazlasını vermek iken İsar, kişinin ihtiyaç olduğu halde başkasına vermek anlamına gelmektedir.

İnfak ve münafık aynı kökten gelmektedir. İnfakta riya yoktur, Allah rızası gözetilir. Münafıklıkta gösteriş ve iki yüzlülük vardır.

İnfak; ihlas, itaat, sadakat, cihad, velayet, kardeşlik ve diğer sosyal sorumlulukların vazgeçilmez bir unsurudur. Müminler infak ederek, ihlas, takva fedakarlık ve adanmışlık ile kulluklarını perçinler. İslam toplumunun oluşturulması, yaşatılması ve ayakta kalıp devam ettirilmesi için infak eylemi olmazsa olmaz bir gereklilik, imani bir sorumluluktur. Allah, müminleri tarif ederken "Kendilerine verdiğimiz rızık-tan İNFAK ederler" ifadesiyle mü'minlerin özellikleri belirtiliyor.

"Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer. Allah dilediğine kat kat verir ve Allah her şeyi kuşatan, her şeyi bilendir." (Bakara, 2/261)

Bir harcamanın, fedakârlığın infak sayılabilmesi için verdiğimizin kalitesi önemlidir. Sevdiklerimizden infak etmek, samimiyetin belirtisidir. Çöpe atacağımız, kendimize verildiğinde kabul etmeyeceğimiz şeyleri vermek infak değildir. Rabbimiz bu konuda ölçüyü belirliyor. "Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve size yerden çıkardığımız rızıkların temiz olanlarından infak edin. Size verildiğinde gözü yumulu alamayacağınız kötü malı, hayır diye infak etmeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah Ganiy'dir. Hamîd'dir." (2/267)

"Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar, De ki; infak ettiğiniz şey ana-babanız, akrabalarınız, yetimler, miskinler ve yoksullar içindir. Allah yaptığınız her hayrı bilir." (2/215)

"Ve onlar başkaları için harcadıkları zaman, ne saçıp savururlar ne de cimrilik yaparlar; bu ikisi arasında her zaman bir orta yol bulunduğunu (bilirler.)" (Furkan, 25/67)

 "O (muttakiler) bollukta da darlıkta da infak ederler." (Âl-i İmran, 3/134)

Darlıkta infaka çağrının hikmeti şudur: Yokken vermeyen varken de vermez. Nefsini cimriliğe alıştıran, vermemeyi alışkanlık haline getirdiği için, artık istese de veremez.

Malı, canı veren de Allah'tır. Gerek maldan gerekse candan Allah yolunda harcamalıyız. Bunlar Allahın bize emanetidir. Emaneti doğru yerde istenilen biçimde harcamalıyız. Harcarken yalnızca Allahın rızasını gözeterek, yakınlardan başlayarak gösterişten uzak bir şekilde iyi ve güzel olanlardan harcamalıyız. Harcarken cimrilik ve israf yapmamalı vasat ümmet olmalıyız. Yardımlara sadece maddi olarak bakmamalıyız tebessümün bile sadaka olduğunu, infakın ilmi boyutunun da olduğunu bilmeliyiz diyerek kartal, konuşmasını sonlandırdı.

Seminer dinleyicilerin soru ve katkılarıyla son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler