Kapatma, Açılımın Sabote Edilmesidir

Kapatma, Açılımın Sabote Edilmesidir

Özgür-Der Tatvan Şubesi, DTP'nin kapatılmasını protesto eden bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması metnini Tatvan halkına bildiri şeklinde dağıtıldı.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

DTP'nin Kapatılması, Açılımın Sabote Edilmesidir

Kürt sorununa barışçıl temelde çözüm umutlarının arttığı bir ortamda ardı ardına yaşanan birtakım provokatif adımlarla sürecin tekrardan çözümsüzlüğe yönlendirildiğini üzüntüyle izlemekteyiz

Kürt açılımı projesini çözümsüzlüğe sokacak, yıllardır devam eden kirli savaşın sürmesine ve daha fazla kanın akmasına neden olacak bir adım da Anayasa Mahkemesi tarafından, DTP kapatılarak atıldı. Kürt sorununu, DTP'yi kapatarak, savaşı devam ettirerek çözebileceklerine inananlar, devam edecek kaosun ve akacak kanın sorumlusu olacaklardır.

AYM'nin almış olduğu bu karar, statükocu zihniyetin muhalif anlayışlara tahammülsüz olduğunun bir göstergesi olmakla birlikte, özü itibariyle siyasi-ideolojik bir karardır. Karar, hukuki değildir AYM, kapatma kararıyla Kürt açılımına en büyük darbeyi vurmuş oldu

Meclis'te grubu bulunan, son mahalli seçimlerde yaklaşık 2 milyon 300 bin oy almış ve toplam seçmenin % 6'sını temsil etme konumuna gelmiş bir siyasi oluşumu soyut birtakım suçlamalarla mahkûm etmeye kalkan zihniyet halkın iradesine saygı duymadığı gibi, toplumsal gerçekleri dikkate almak hususunda zerrece hassasiyet taşımadığını da göstermiştir.

Toplumsal hassasiyeti ve halkın taleplerini görmezden gelen bir anlayışla hareket eden, farklı fikirlere ve düşüncelere asla tahammülü bulunmayan despotik zihniyet, DTP'yi kapatmakla; Kürt sorununa yönelik çözüm umutlarını karartmakta ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir. Genelkurmay'ın talebi üzerine açılan bu davanın, oy birliği ile kapatma kararıyla hükme bağlanması, soruna militarist anlayışla yaklaşılmaya devam edileceğinin ve kirli savaşın süreceğinin bir ilanıdır.

AYM'nin kapatma kararı ve bu karar özelinde yeniden açığa çıkan baskıcı, yasaklayıcı, yok sayan mantık açıktır ki, ülkeyi daha fazla çözümsüzlüğe, toplumu ise karamsarlığa sürükleyecektir. Parti kapatma yoluyla toplumsal kimlik ve taleplerin bastırılacağı, yok edileceğini sananlar sadece kendilerini kandırmaktadırlar. Ama bu tutumları sadece kendilerine zarar vermemekte, ülkeye de giderek daha karamsar, daha boğucu bir atmosferin hâkim olmasına neden olmaktadır.

Akıl, mantık ve adalet Kürt sorununun çözümüne odaklanmayı gerektirir.

Bu vesileyle DTP'nin kapatılmasını ve yöneticilerine siyasi yasak getirilmesini kınıyor; Türkiye'nin parti kapatma ve siyasi yasak ayıbından bir an önce kurtulması için Meclis'i siyasi partiler yasasında gerekli değişiklikleri yapmaya çağırıyoruz. Hükümet'i de Kürt sorununa çözüm gündeminden geri adım atmamaya, kararlı davranmaya,  Aynı şekilde Kürt halkının haklarını savunma adına siyaset yapanları da şiddet politikalarından vazgeçmeye ve çatışmaları derinleştirecek provokatif eylemleri terk etmeye davet ediyoruz. Sonuç olarak Kürdüyle Türküyle tüm halkımızın oynanan oyunlara dikkat etmesini, provokatörlerin hesabına gelecek davranışlardan uzak durmasını, ırkçı anlayışları haram sayan İslami yaşam anlayışının tesisine yönelik eylemliliklerin ve çalışmaların sürdürülmesini, daha fazla acı yaşanmaması için gereklilik görüyoruz.

ÖZGÜR-DER TATVAN ŞUBESİ

Önceki ve Sonraki Haberler