Kur’an'ın Anlaşılmasında Zaaf ve Sorumluluklarımız

Kur’an'ın Anlaşılmasında Zaaf ve Sorumluluklarımız

Tatvan Özgür Der ‘in düzenlediği Cuma seminerinde bu hafta Kur’ani Kavramların Anlaşılmasında Zaaf ve Sorumluluklarımız  konuşuldu. Sunumu Tatvan Özgür Der’den İbrahim AYKAN gerçekleştirdi.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde AYKAN özetle şu konulara değindi;

Allah insanı yaratıp başıboş bırakmamıştır. Allah Vahiyle, peygamberlerle insanı biçimlendirmektedir.

Kavramlar bir binanın kolonları gibidir. Sağlam kurulmazsa yıkılmaya mahkum olur. O yüzden kavramları çok iyi anlamamız gerekiyor. Rabbimiz kavramlarla bizi inşa ediyor.

İslam'ın yayılmasıyla birlikte farklı kültürlerin kaynaşmasıyla kavramlar asıl anlamlarından uzaklaşmış,   bu da insanlar arasında ayrışmalara ve karmaşıklığa yol açmıştır.

AKYAN, kavramların önemini dile getirdikten sonra sırasıyla tevhid, günah, fasık, veli, sünnetullah ve akıl kavramlarını açıklayarak konuşmasını sürdürdü.

Tevhid: Bütün ayetlerde vurgulanmıştır, fakat tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Rabbimiz kendisini Kuranı Kerim'de tanıtmaktadır Ama ne yazık ki insanlar Allah ile beraber başka güçler de kabul edip Allah dışında başka güçlerden de yardım dilemişlerdir. Oysa Rabbimiz yalnızca kendisinin ilah olduğunu ve yalnızca kendisinden  yardım istenilmesini  emretmiştir.

Fasık: Kur'an'da fasık kavramı, günahı yaşam biçimi haline getirmiş kişilere verilen bir isimdir. Rabbimiz müminlerden, Muhsinler yani iyiliği kendisine yaşam biçimi haline getirenler olarak bahsetmektedir.

Veli: Toplumumuzda tam anlamıyla anlaşılmayan kavramlardan bir tanesi de Veli- Velayet kavramıdır. Veli kavramını Kuranı Kerim'de yardımcı dost, Allah'tan başkasından yardım istemek anlamlarına gelmektedir. Allah müminlerin velisi olduğunu dile getirmektedir ne yazık ki toplumumuzda Veli kavramı;  Allaha ait olması gereken kavram olmasına rağmen keramet ehli tasarrufta bulunma yetiside eklenerek insanlara atfedilmektedir. Rabbimiz Kuranı Kerim'de şöyle buyurmaktadır; ''Allah iman edenlerin velisidir onları karanlıktan aydınlığa çıkarır, inkarcıların velileri ise tağutlardır. Onları nurdan karanlığa ulaştırır'' diye buyurmaktadır''

Müminlerin velileri Allah Resulü ve müminlerdir. Kastedilen müminleri ise Allah'ın rızasına uygun yaşayan uyarıcı ve hatırlatıcı olan müminlerdir.

Sünnetullah ve Akıl :  Kuranı Kerim'e baktığımızda ayetlerde geçen Sünnetullah kavramının Allah'ın fiziksel yasalarından ziyade toplumsal yasaları ile ilgili olduğunu görmekteyiz. Oysa insanlar fiziksel yasaları da dahil edince yanlış anlaşılmalar ortaya çıkmaktadır…

AYKAN, son olarak insanlara kavramları açıklarken bilgelik taslamadan, seviyelerine göre ve sırasıyla anlatmamız gerektiğini dile getirerek dua ve temenni ile konuşmasını sonlandırdı.

Seminer dinleyicilerin soru ve katkılarıyla son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler