Tatvan: Özgür-Der Niye Susturulmak İsteniyor?

Tatvan: Özgür-Der Niye Susturulmak İsteniyor?

Özgür-Der Tatvan Şubesi dernek binasında Özgür-Der hakkında açılan kapatılma davası ile alakalı olarak bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını M. Şakir Koçer okudu.

Basın Açıklamanın Metni

ÖZGÜR-DER NİYE SUSTURULMAK İSTENİYOR?

Bugün dünyaya yön verenler birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra, üçüncü Dünya savaşı diye nitelendirebileceğimiz bir savaş alevini tutuşturmuş bulunmaktadırlar. Dünya halkları hususen Müslüman dünyası, başını ABD'nin çektiği NATO isimli bir haydut sürüsünün çizmesi altında inlemekte. Savaş teknolojisi bu vahşi haydutlar koalisyonunun vazgeçilmez ekmeği. Parayı ve pazarı tanrılaştıran bu haydutlar, sermayedar sınıfı bir kanser tümürü gibi insanlık bünyesine yerleştirmiş; faiz ve ihtikâr ile insanlığı esir almıştır.

Medya gibi yalancı ve düzenbaz bir aygıtı altı milyar insanın ta yatak odalarını kuşatacak şekilde konuşlandırıp, insanı insan yapan bütün sabiteleri adeta buharlaştırmıştır.

Sezar'ın ardılları, bütün bir insanlığı zorla, zerle ve tezvir ile esir aldıktan sonra içi boş kavramlarını yalancı ve yalakacı entelijensiyasının nefeslerinden seslendirmektedirler. (Bernard , Levis, Huntington ve Fukayama gibi…) Ne diyorlar; Demokrasi, Sınırsız özgürlük, eşitlik, kadın hakları, evrensel insan hakları bildirgesi, Helsinki insan hakları sözleşmesi, Kopenhag kriterleri, Devletlerarası hukuk normları, Bilim, Sanat vb.

Açıkça söylemek gerekirse bütün bunlar birer büyük yalan ve aldatmacadan ibarettirler. Katliamın, rantın ve çapulculuğun üzerini örten birer sihirli kumaştırlar. Eğer böyle değil ise; tüm insanlığı otuz defa imha edecek çapta ve kıvamda olan silahları ne diye ellerinde bulunduruyorlar ve geliştiriyorlar. Bütün bunlar birer aksesuar mı?

İşte ÖZGÜR-DER'i kuran zihniyet bütün bunların bilincine varmış ve herkese her vesile ile ifşa etmeye koyulmuş, yurtlarımıza uzanan uğursuz etkilerini, zulümlerini, haksızlıklarını ve ifsatlarını Müslüman üst kimliğini esas alarak tavır almayı benimsemiş ve bunu Allah için yapılmış bir hizmet olarak görmüştür.

En büyük zulüm, insanın insana kulluğa zorlanmasıdır. Daha özelde bizlerin ve çocuklarımızın Atatürk, vatan, bayrak, milli, marş, resmi tören ve Türk ulusu paradigmasını, bütün bunların üzerinden Putçuluğa zorlanmamızdır. Biz Müslümanlar olarak bütün bunlara hayır! Diyoruz.

İnsanlığı, özelde halklarımızı, sahte ilahların tahakkümünden kurtarmayı ve gerçek anlamda özgürlüğe eriştirmeyi temel bir görev biliyoruz. İnsan onurunu hiçe sayan, farklı kimliklere hayat hakkı tanımamayı bir devlet yönetme tarzı olarak benimseyen küresel ve yerel zorbaların yaygınlaştırdığı insan hakları ihlalleri karşısında durmak ve onlara dur demek en temel şiarımızdır.

Kısacası; ÖZGÜR-DER emperyalist istilaya karşı direnen ve cehaletin bir kader olmaması gerektiğini savunan ve bu anlayışla muhalif bir kişilik ve kimlik inşasına çalışan ve çabalayan, İslami nihai bir Manifesto ve Müslümanlığı esas kurucu kimlik olarak seçti. Bu seçimi yapan herkesle yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşma arzusundadır. Bunun böyle bilinmesi lazım.

Bizde diğer kardeşlerimiz gibi, Özgür-Der'in kapatılması talebiyle dava açılmasını düşünce ve örgütlenme özgürlüğümüze karşı başlatılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Benzeri hak ve özgürlük taleplerimiz gibi, eğitimin militarist dayatmalardan arındırılmasına yönelik taleplerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de savunmaya devam edeceğiz. Hakkımızda açılan kapatma davasını, Türkiye'de hâkim bulunan resmi ideolojik dayatmaların, otoriter tahammülsüzlüğün tipik bir tezahürü olarak değerlendiriyor ve insan hakları ve özgürlükler konusunda duyarlı tüm çevreleri bu davayı yakından takip etmeye çağırıyoruz.

Özgür-Der Tatvan Şubesi

Önceki ve Sonraki Haberler