Tatvan Özgür-Der’de‘ ’Kur’an’da İbadet‘' Semineri Yapıldı

Tatvan Özgür-Der’de‘ ’Kur’an’da İbadet‘' Semineri Yapıldı

Özgür-Der Tatvan şubesinde Cuma günleri yapılan seminerde bu hafta ’Kur’an’da ibadet ‘’konusu vardı.

Eğitimci Metin AVA  tarafından sunulan seminer, kur’an’ı kerim ve mealini Ali ENSARİOĞLU  okudu.

Metin AVA‘nın konuşma özeti:

Metin AVA, Abd' kelimesinin kök fiili, itaat etmek, alçak gönüllülük göstermek; daha açık bir ifade ile kişinin bir kimseye isyan etmeksizin, ondan yüz çevirmeksizin, karşılık vermeksizin itaat etmesi ve boyun eğmesidir. İtaat edilen kimse onu dilediği şekilde hizmet ettirebilir.'Abd', ibadet ve ubudiyyet kavramlarının köküdür. Bunlar; kulluk etmek, güç ve iktidar sahibi birisine karşı boyun eğmek anlamına gelir. Bunlar aynı zamanda, kişinin üstün gördüğü bir güç önünde itiraz etmeksizin itaat etmesi, kendi özgürlüğünü onun için terkedip tam bir bağlılıkla onun emrine girmesi demektir. İbadet veya ubudiyyetin gerçek anlamı budur. Bu kulluk'ta, itaat edenin yalnızca boyun eğip söz dinlemesi yeterli değildir.dedi

Metin AVA ,abd'ın Kur'an'daki Kullanımlarını şöyle sıraladı

1-‘Abd' kelimesi Kur'an'da dört anlamda kullanılmaktadır.

Birincisi, hukuk açısından 'abd' köle demektir. Yani hürriyeti olmayan, alınıp-satılan, mülk haline gelen kimse. Özellikle savaş sebebiyle gündeme gelen esir olma durumu.

Kısas âyetinde, hür bir kimsenin yine hür bir kimse ile, kölenin de ancak köleye karşı 'kısas' olabileceği söyleniyor. ( Bakara /178)

2-Yaratılması açısından 'abd'; bu da her şeyin Allah'ın bir yaratığı olduğunu ifade eder. Böyle bir yaratma yalnızca Allah'a aittir. O'nun yarattığı her şey, yani bütün abd'ler (kullar) Allah'a itaat ederler. Bu itaat da ya isteyerek, ya da zorunlu olur. İnsanların dışındaki bütün varlıklar istemeden de olsa Allah'a itaat ederler. Hiç bir yaratık Allah'ın kendileri için çizdiği çizginin dışına çıkamaz.

“Göklerde ve yerde onların tümü, Rahman (olan Allah'a) yalnızca abd (kul) olarak gelecektir.” (Meryem /93). Her şey O'na isteyerek veya istemeyerek teslim olmaktadır ( Âli Imran /83) veya secde etmektedir. ( Ra'd /15)

3- Allah'a kulluk yapmak açısından 'abd'. Bu, Kur'an'da bir övgü sıfatıdır. Allah (cc) kendi yarattığı insana 'abd-kul' demektedir. Bunun anlamı; insan Allah'a itaat etmek durumundadır. Kulun bu itaatı bilinçli bir itaat olduğu için onu diğer varlıklardan daha üstün bir yere çıkarır.

“Demek ki 'abd-kul' olma sıfatı yüceltici bir sıfattır ve iman eden kulların yalnızca Allah'a itaat ve ibadet ettiklerinin göstergesidir. Kendini bu şekilde niteleyen mü'min, kulluğu yalnızca Allah'a yaptığını, mutlak boyun eğişin yalnızca O'na yapılması gerektiğini ve başka şeylere kulluğun alçaltıcı olduğunu ilân etmiş olur.

4- Abd'in dördüncü anlamı; dünyalıklara, mala ve servete aşırı bağlılıktır. Paraya, çıkara, dünya malına aşırı bir ilgi gösterip de Allah'ı unutanlar kötü insanların tavırlarıdır. Kimileri için maldan, servetten, paradan üstün bir şey yoktur.

Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki: “Altına, gümüşe ve lükse abd-kul olan kahrolsun”

AVA,bir şeyin ibadet olması için dört özelliğinin olması gerektiğini söyledi. Bunları şöyle sıraladı.

a)İnanç ;Bir fiilin ibadet olması için doğru imanın başta olması şarttır.

b)Meşruiyet :Dini yapılmasını uygun gördüğü veya yasakladığı bir şey olması gerekir.

c)Usul:İbadetin Allah2ın istediği şekilde ve peygamberin uyguladığı şekilde  yapılması gerekir.

d)Niyet:Yapılan ibadetin Allah rızasını kazanmaya yönelik bir niyetle yapılması gerelir.

AVA,  konuşmasına şöyle devam etti

Allah ,insanı 'abd-kul' olarak yaratmıştır. Dolaysıyla insana düşen bu kulluğun şuurunda olmaktır. Abd, efendisinin emrine itiraz etmeksizin, karşı gelmeksizin uyar. Verilen emri yerine getirir, istenen hizmeti görür.İnsan öldüğü zaman da hayatının hesabını bu efendisine verecektir.

Mü'min, Allah'a abd-kul olduğunun şuuruyla kulluk görevlerini yerine getirmeye çalışır, Rabbinin rızasını kazanmaya çaba harcar, O'na mümkün olduğu kadar samimiyetle bağlanır, davranış ve ibadetleriyle O'na t’azim eder (saygısını gösterir). Allah'a yönelen bu davranışlara ibadet denir. Bu şekilde ibadet eden kullara (abd'lere) 'ibâd', yani Allah'ın kulları denilir.

 ‘’Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.(Bakara – 21)

‘’ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.’’(Fatiha -5)

’’Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.’’(Bakara – 83)

"Yoksa siz Yakub’un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediği, onların da, “Senin ilâhına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler O’na boyun eğmiş müslümanlarız.” dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?"(Bakara – 133)

"(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır."(9/31)

‘’Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et’’(15/99)

‘’ (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?’’(19/65)

Metin AVA konuşmansın sonunda şunları söyledi

Ayetler bizlere sadece ve sadece Allah’a kul olmamızı ve mutlak olarak Allah’a teslim olanlardan olmamızı emreder.

Allah, hiç bir şeye muhtaç olmadığı için ibadete layık olandır.Muhtaç olan insan ise kul olandır.O zaman kul olan insan ,rabbine ‘’abd’’ olmak zorundadır.

Rabbine kul olmayan muhakkak başka bir şeye kul olacaktır.Çünkü insan yaratılış icabı kul olarak yaratılmış ve kul olmaktan başka da bir alternatifi yoktur.

Ya Allah’a kul olacak yada başka bir şeye kul olacaktır.Bu tercih insana verilen bir özelliktir.Evrende insanoğlu ve cinler hariç,yaratılan her şey hakkıyla Allah’a kulluklarını yerine getirmektedirler.

Seminer soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler