Tatvan’da ‘’Cemaat Bilinci’’ Semineri Yapıldı

Tatvan’da ‘’Cemaat Bilinci’’ Semineri Yapıldı

Tatvan Özgür-Der bilinç seminerleri devam ediyor.

Her hafta Cuma günleri düzenlenen bilinc seminerlerinde bu hafta ’Cemaat Bilinci ‘’ ele alındı. Diyarbakır Özgür Der başkanı Serdar Bülent YILMAZ’ın konuşmacı olarak katıldığı programa ilgi büyüktü. Program Özgür Der Tatvan şubesinden İbrahim AYKAN’ın okuduğu Kurán’ı Kerim tilavetiyle başladı.

Serdar Bülent YILMAZ konuşmasının Özeti;

CEMAAT VE İSLAMİ MÜCADE

Rabbimiz, Müslümanlara cemaat olmalarını emretmiştir. Ayrılığa düşmememiz için kendi ipine sımsıkı sarılmamızı ister. Aksi halde yeryüzünde dağılacağımızı ve yok olacağımızı bildirir. Çağın bireyci anlayışına esaslı bir karşı duruş ancak Cemaatle mümkündür. Cahiliyenin kuşatıcılığı her yerde görebiliriz. Bugünkü cahiliyenin ismi postmodernizmdir. Postmodernizme göre hakikat yoktur. Herkesin kendisine göre bir doğrusu vardır. Cemaat hakikatin etrafında bireyleri toplar. Modern dünyanın insan tipi “birey”dir. Birey olmak kapitalizmin ve modern devletin devamlılığı için şarttır. Birey, kapitalist düzenin örgütlü yapısı karşısında bir güç olamaz. Ona esir olur ve kapitalizmin, tüketimin nesnesi olur. Böylece kapitalizm tek tek bireyselleştirdiği insanlar üzerinden var olur. Müslüman gittiği ortamı ıslah eder; toplumu ıslah etmek ancak cemaatle mümkün olur. Cemaat bireyselleşmeye karşı şahsiyet inşa eder. Şahsiyet özgür, vasıflı kişiliktir. Fenaficcemaat olan değil sorgulayan, üreten, katkı sunan fertler yetiştirir. Fertlerde yürüyen Kur’an olmayı hedefler. İslami hareketi gerekli kılan nedenleri cemaati de gerekli kılar. İslami hareket gerekliyse cemaat de zorunludur. Çünkü İslami hareket, ancak cemaatle mümkündür.

Cem ve cemaat olmak farzdır. Allah’ın ipine topluca sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin.

Otokontrol sistemi oluşturur.

İslami cemaat Şura merkezlidir, İstişareyi tabana yayar. İstişareyi çalışmaların her aşamasında sistematikleştirir. Yukarıdan aşağıya istişari mekanizmalar kurar. Şahıs merkezli değil, Kadro merkezlidir. Lider merkezli yapılar cemaat değil olsa olsa örgüt veya tarikat olur. İşlerini ehil kadrolar eliyle yürütür. Bir kişinin bir şekilde yokluğu yeri doldurulamaz eksiklikler oluşturmaz. Lider merkezli olmaması lidersiz olacağı anlamına gelmez. Liderin şahsına saygı cemaatin şahsı manevisine saygıdır. Şura ilim, dünya bilgisi, ahlak, ibadet, tecrübe dengesini kurar. Belli bir hiyerarşi ve örgütlülük elzemdir. Her hiyerarşi örgüt değildir. Cemaat örgüt değildir ama “örgütlüdür”.

Disiplin ve itaat başarının olmazsa olmazdır. Cemaat, disiplini tesis etmek; fert, disipline uymak zorundadır. Ekolleşme Cemaat İçin Şarttır. Tek tipleşme, fabrikasyon bireyler değil, fikri ekolleşmeyi önemser. Sistem Dışı Örgütlenir. Örgütlenmesi sistem dışıdır. Nihai hedefleri sistem dışıdır. Sistem içi araçlar kullanabilir. Görevlendirmede ehliyeti merkeze alır.

 

Takva, bilgi, birikim, ehliyete önem verir. Yetkiler oranında sorumluluklar artar. Merhaleciliği her alanda merkeze alır. Fıkhı sürekli yenilemek zorundadır. Hedef ve perspektifini geliştirmeli, ufkunu genişletmelidir.Cemaat üyesi de cemaatle aynı ufka bakabilmelidir. Toplum, sistem, tarih, hedef, araç ve alan değerlendirmesi yenilenmeli.

 

Davet, cemaatin varlık nedenidir. Davette alan ve araçlarda meşruiyet esastır. Meşru araçlar kullanır. Amacın kutsallığı, gayri meşru araçları meşrulaştırmaz. Meşru alanlarda çalışır, meşru hedefler koyar. Kendi lehine ama genel olarak Müslümanların aleyhine olan ittifaklar, çalışmalar içine girmez. Toplumun tüm kesimlerini hedefler. Zengin-fakir, yaşlı-genç, kadın-erkek, elit-müstedaf vs.. İslami cemaat davette öncelikli hedef kitleler belirler.

 

Eğitim, gençlik ve öğrenciler ,medya, sosyal, şahitlik, siyasal, esnaf ,kadınlar öncelikli alanlardır.

Bölgeci ve etnik örgütlenme İslami değildir. Yerelin gereğini yapar. Bölgeci değildir. Etnik değildir.. İslami yönetim ütopyasında neyi hedefliyorsak halihazırdaki cemaatte de onu gerçekleştirmeyi hedefleriz. Cemaat küçük bir modeldir.

 

Fert - Cemaat İlişkisinde fert, cemaatin verdiği kararları, Kitaba ve sünnete aykırı olmadıkça ona uymalıdır. Bu kendi kişisel görüşü olmayacağı anlamına gelmez. Muhalefetin kronikleşmesi cemaate de ferde de zarar verir. “Ben demiştim” gibi şeytani söylemlerden uzak durulmalı. Cemaat üyelerinin birbiriyle ilişkisinde müminler birbirlerinin velisidir, anlayışı vardır. Cemaat üyeleri birbirleriyle ilişkisinde İslami çerçeveye uymalıdır. Gıybet, dedikodu, çekiştirme, kusur araştırma, çekememezlik ve sair şeylerden uzak durmalıdır. Hüsnü zan esas olmalıdır. Müminler birbirinin kusurlarını örtmelidir. Birbirinin eksiğini tamamlamalıdır. Kişisel rekabet değil hayırda yarışmak esastır. Eleştirilerimizi adrese teslim ve yapıcı olmalı. Taksim’u-l amel (görev dağılımı) yapar. İşi beğenmemek olamaz. Her fert kendine verilen görevi en iyi şekilde yapmalıdır. Ben daha iyisine layığım diye düşünmemelidir. Zaaflarımız sadece cemaati değil imanımızı da zayıflatır. Mazeretlerimizi vicdanımız kabul ediyorsa mazerettir. Bireyler okumalı ,olaylar vakıf olmalıdır.

Müminler ancak kardeştir ve kardeşini nefsine tercih etmelidir.

 

İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız..” anlayışıyla hareket etmelidir.


Program Soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

 

Haksöz-Haber

100_0749.jpg

100_0750.jpg

100_0751.jpg

100_0753.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler