Tatvan'da Davet Bilinci Semineri Yapıldı

Tatvan'da Davet Bilinci Semineri Yapıldı

Tatvan Özgür-Der'de Erdal Eker'in sunumuyla davet bilinci konulu seminer gerçekleştirildi.

Özgür-Der Tatvan Şubesi’nin bilinç seminerleri kapsamında bu hafta davet bilinci ele alındı. Erdal Eker’in sunduğu seminere ilgi yoğundu. Program Muhammed Kutup’un okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erdal EKER Konuşmasında Özetle:

Bilinç kavramı duyarlılıktan farklı olarak bilginin ete kemiğe bürünmüş bir tarzda müslümanın hayatında neşvü nema bulmasıdır. Bu bağlamda namaz bilinci gibi davet bilinci de mümin için içselleştirilen bir davranışa dönüşmelidir.

Eker konuşmasına aşağıdaki başlıklar altında devam etti.

Tebliğ ve davet çabasına niçin ihtiyaç vardır.

1.İslamın bütüncül kimlik algısı

İSLAMİ KİMLİĞİN Kuşatıcılığı ve sekülerizmin insan hayatını farklı evrenlere bölmesine karşın islamın bir bütün olarak hayatı değerlendirmesi. Dinin sosyalleşmesi ve hayata hakim kılınması için .

2.Toplumsal ıslahın gerçekleştirilmesi için. Arap kıssalarının anlattığı mitolojik uyarı ve öğüt gerektirmeyen uyutucu hikâyelerine karşın Allah kuranı safha safha bir indirme tarzıyla parça parça indirmiş resul ve ilk kadroyla beraber tenzil ortamında yaşanması sağlanmıştır.

Şahitlik mümin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak güçle değil hakla paralel bir davet çabası sergilenmiştir. Kur’an’i referanslarla sept kavmi ve cahiliyenin ürettiği gayri fitri geleneğe itiraz bu kabilden davranışlardır.

3.Tebliğin ve davetin zamanı: Nuh kıssasından da anlaşılacağı üzere gizli açık gece gündüz davet çalışmaları devam etmiş resul a.s da panayırlarda ve Taif, Habeşistan ve diğer hicret girişimlerinde de mesajın önünü açmaya çalışmıştır.günümüzde kimliğimizi ibraz ve İstişari birlikteliklerin oluşması için daima bir hikmet üzere daveti sürdürme zorunluluğu vardır.

4.Tebliğin nasıllığı-usul ve uslup

Tebliğ bireysel bir çabayla olabileceği gibi cemaatsel bir çabanın risalete uygunluğu, planlı ve toplumsal inşa açısından önemine vurgu yaptı. Bu konuda Dar’ul-Erkam pratiği önemli bir örnekliktir. Davetçi kimliğinin de tutarlı, akidevi netliğe sahip yumuşak sözlü ve merhametli olması gerekliliğini vurguladı,

Tebliğ çalışması yapan müminin sağlam karekterli, fedakar, cesur, ve ekip ruhuna sahip olması ve kendini bu yönde adaması gerektiğini savundu.

Konuşmanın sonlarında gününmüz müslümanının cemaat çalışmalarına rezerv koymasının altındaki olumsuzlukları konuşuldu. Yakın tarihimizle ilgili özeleştiriyle konuşma son buldu.

tatvan-tarih-bilinci-seminer.jpg

tatvan-tarih-bilinci-seminer-(2).jpg

tatvan-tarih-bilinci-seminer-(3).jpg

tatvan-tarih-bilinci-seminer-(4).20121222130429.jpg

tatvan-tarih-bilinci-seminer-(5).jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler