Tatvan’da Gazze’deki soykırım lanetlendi

Tatvan’da Gazze’deki soykırım lanetlendi

Tatvan Özgür-Der tarafından Gazze'de yaşanan soykırımı lanetlemek için basın açıklaması yapıldı.

Tatvan Avm önünde yapılan basın açıklamasına bir çok sivil toplum örgütü üyesi ve siyasî parti temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasında, "Kudüs onurumuzdur", “Yanlız Allah’a secde eden Filistin halkı zalimlere boyun eğmeyecek”, “Çocuk katili siyonist İsrail döktüğün kanda boğulacaksın”, “Refah Sınır kapısı açılsın”, “ABD ve İsrail vahşetine sessiz kalmak insanlık suçlarına ortak olmaktır” afişleri açıldı.

Ayrıca basın açıklamasında “Bebek katilleriyle alışveriş ticaret değil cinayettir”, “Hayfa’ya değil Gazze’ye gemi gönderin”, “Hamas Filistin halkının iradesidir, teslim alınamaz”, “Refah kapısını açın” pankartları açıldı

Basın açıklamasını Tatvan Özgür-Der üyesi Sinan Kıranşal yönetti.

Kıranşal; “Bugün Tatvan’dan Gazze’ye bin selam olsun demek için buradayız. Dünyanın gözü önünde Gazze’de 6 aydır soykırım yaşanıyor. Katil İsrail ve ortakları insanlık suçu işliyor ve dünya susuyor. Allah zalimlerin yaptıklarından habersiz değildir. Er yada geç zalimler hakettikleri cezayı göreceklerdir.

Gazze’de şehit olanlara Allahtan rahmet diliyoruz.

Tüm dünyaya şunu söylüyoruz. Soykırıma susmak insanlık suçudur.”

Açıklama boyunca “Tatvan’dan Gazze’ye direnişe bin selam”, “Yaşasın zalimler için cehennem”, “Allahu Ekber”, “La ilahe illallah”, “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık”, ”Vur vur Hamas vur İsrail’e vur” Sloganları atıldı.

Basın açıklamasını Tatvan Özgür Der üyesi Ali GÜNTAŞ okudu.

tatvan-20240324-01.jpg

tatvan-20240324-02.jpg

tatvan-20240324-03.jpg

tatvan-20240324-04.jpg

tatvan-20240324-05.jpg

tatvan-20240324-06.jpg

Basın açıklamasının tam metni

GAZZE'NİN FERYADI DUYULSUN, SİYONİST SOYKIRIM DURDURULSUN

“Değerli Tatvanlılar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bir hadisinde

‘Müminler Bir Vücudun Azaları Gibidirler, Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.’ buyurmuştur.

Hali hazırda bizden çok da uzakta olmayan bir coğrafyada Filistin'de, Gazze'de kelimenin tam manasıyla bir soykırım yaşanıyor. Müslüman kardeşlerimiz çoluk çocuk, genç yaşlı ayırt edilmeden vahşice katlediliyor.

On yıllardır Filistin’de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail Terör Devleti, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırarak geride bıraktığımız 160 günü aşan süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuk sivil olmak üzere toplam 33 binden fazla Filistinli kardeşimizi şehit etti. 100 bine yakın kardeşimizi de yaraladı. 1 milyona yakın kardeşimiz ise şu an açlıkla, yoklukla mücadele ediyor.

Değerli müslümanlar bizler şu mübarek ramazan ayında evlerimizde mükellef sofralara otururken Gazzeli kardeşlerimiz açlıktan dolayı yavrularını kaybediyor. Sınırlı ve göstermelik yardımları beklerken bombalarla şehid ediliyor.

Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Camiiler, kiliseler hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış olan Fosfor bombalarını, binlerce tonluk füzeleri tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’ye yağdırıyor.

Dünyanın ikiyüzlü suskunluğuna karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuk tanımıyor, soykırım ve işgal devam ediyor. Ne yazık ki, dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor.

Dünya Halkları işgalci İsrail’in zulümlerini yüzbinlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto ederken, ABD ve Batı dünyası yaşanan zulümleri görmezden gelerek hâlâ Siyonist işgalcilere verdiği desteği sürdürüyor.

Ve ne hazindir ki; askeri, ekonomik ve siyasi anlamda büyük imkanlara sahip olan İslâm ülkeleri de üzerlerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirememektedir.

Sözün bittiği yerdeyiz. On binlerce şehit ile ödediğimiz bu büyük bedel yürekleri dağlasa da Gazze'nin onurlu direnişi alnımızın akı, gönüllerimizin huzuru olmaya devam ediyor.

Düne kadar sapan taşlarıyla mücadele eden Filistin'in yiğit evlatları bugün BATI'nın şımarık çocuğu İşgalci Siyonistlere haddini bildiriyor. Ve yenilmezlik efsanelerini berhava ediyor.

Değerli Müslümanlar İşgalci İsrail’in saldırıları bir kez daha gösterdi ki, Emperyalizmin koçbaşı Siyonizm, yalnızca Filistin için değil, başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünya halkları ve bizler için de bir tehdittir. Arzı mevud hayalleriyle üzerinde bulunduğumuz toprakları işgal etme hayalleri kuran israil'e ve Küresel destekçilerine karşı durmak boynumuzun borcudur.

Evet… Sözün bittiği yerdeyiz, diyoruz.

Bugün Tatvan'da, Türkiye’nin tüm şehirlerinde ve tüm dünyada Kudüs sevdalılarıyla birlikte Zulme karşı olduğumuzu beyan ediyor ve safımızı ilan ediyoruz.

Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları harekete geçirmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya, Türkiye limanlarını Siyonist İsrail'e kapatmaya, tüm anlaşmaları feshetmeye çağırıyoruz.

Bize düşen terör devletinin mallarının kesinlikle boykot edilmesidir. Zalime kurşun parası olarak dönen tüm Siyonist destekçisi ürünlere her türlü boykotta ısrarlı ve sürekli olmak zorundayız. Bu iş yalnızca bireylere de bırakılmamalı ve devlet yetkililerince önlemler alınmalıdır. " Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz." Hûd, 113

Siyonist gasıpları besleyen tüm gemiler durdurulmalı, zalimlerle ticari anlaşmalar sonlandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki Er-Rezzak olan Allah'tır ve Nice az topluluk da Allah'ın izniyle çok olan ve güçlü görünen topluluklara galip gelmiştir.

Gazzeli Müslüman Kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılabilmesi, insani dramların daha fazla uzamaması için başta Gazze'ye sınırdaş olan Mısır olmak üzere tüm İslam Ülkelerini harekete geçmeye ve başta Refah sınır kapısını olmak üzere tüm sınır kapılarını acilen açtırmaya davet ediyoruz.

Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Tatvanlı müslümanlar olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz.

Yüce Rabbimiz Kitabımız Kur’an-ı Kerim’ de şöyle buyurmaktadır.

De ki: ‘Eğer size bir yara değmişse, o topluma da benzeri bir yara dokunmuştu. O günler ki, biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. (Bu da) Allah'ın sizden iman edenleri ayırt etmesi ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez.’ Al-i İmran 140

Değerli Kardeşlerim bugün bu meydana gelerek gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Allah (cc) hepinizden razı olsun ve razı olduğu kullarının safında olanlardan eylesin. Filistin için yapılacak yardımlara katkımızı esirgemeyelim inşallah.

Program Tatvan Özgür Der üyesi İbrahim Aykan'ın okuduğu dua ile son buldu

“Ey Âlemlerin Rabbi,

Ey Erhamü'r-Râhimîn,

Ey Ahkamü'l-Hâkimîn!

Ey, 'Rabbimiz Allah'tır' dediği için ezâ ve cefâ gören; zulmedilen,yurtlarından sürülen,

katliama uğrayan mazlumların, mutaz'afların Rabbi!Yalnız Sana sığınıyor ve yalnız

Senden yardım diliyoruz.

Ey mazlumların Rabbi!

Zalimler gürûhuna karşı, mazlum Filistinli kardeşlerimize ve yüreği onlarla birlikte

çarpan, onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte kanayan şu Müslüman ümmete

yardım et!

Ey Allah'ım, bozguncular gürûhuna karşı bize yardım et!

Kâfirler gürûhuna karşı bize yardım et!

Küresel istikbâra karşı bize yardım et!

Ümmet-i Muhammed'i ve kahraman intifâda erlerini sahipsiz bırakma Allah'ım!

Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, ezilen, horlanan, zulmedilen, katledilen

Müslümanların üzerinden, inkârcı zâlimlerin baskısını, zulmünü kaldır Allah'ım!

Onların tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah'ım!

İnkârcı ve işgalci zâlimlere, Siyonist katillere ve destekçilerine çetin ve şiddetli azâbını,

gazâbını ve yakalamanı göster!

Alçakça yöntemlerle Filistinli kardeşlerimizi katletmeye devam eden ve hunharca

şehid eden Siyonist zalimleri yerin dibine batır Allah'ım!

Zâlim inkârcıları, Siyonist katilleri ve küresel zorbaları kahr-u perişan eyle!

Onların azabını erteleme Allah'ım; onların azabını çabuklaştır Allah'ım!

Ve yâ Rabbi, Biz inananları bağışla!

Rahmetini esirgeme üzerimizden…

Âmîn! Ve selâmün ale'l-murselîn ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn.

Tüm Filistinli şehitlerimiz için El-Fâtiha"

Önceki ve Sonraki Haberler