Tatvan'da Hz. Peygamber Konuşuldu

Tatvan'da Hz. Peygamber Konuşuldu

Özgür-Der Tatvan Şubesi'nde bu hafta "Kur'an'da Hz. Muhammed" konusu işlendi.

Özgür-Der Tatvan Şubesi'nin her cuma dernek binasında gerçekleştirdiği cuma seminerlerinin bugünkü konuğu Bingöl Bilgi ve Düşünce Derneği’nden Mustafa Yılmaz oldu. “Kur’an’da Hz Muhammed” konusunun işlendiği seminere çevre illerden de katılımlar vardı. Peygamberlerin insanları doğru yola iletme amacıyla içimizden biri olarak gönderildiğini vurgulayan Yılmaz özetle şunları söyledi:

Tarihte karşımıza değişik kimlikte insanlar çıkmaktadır. Dinler tarihinde bunlar hükümdarlar, filozoflar, peygamberlerdir. Tarihe bunlar yön vermiştir. Kur’an’da da peygamberlerden bahsetmiştir. Hükümdarlar düşüncelere ve eylemlere etki etmiştir. Bunlar içinde peygamberlerin yeri farklıdır. Çünkü bunlar ne krala ne filozoflara benzerler. Peygamberler Allah’a ve dosdoğru olmaya çağırmışlardır.

Allah’ın rahman oluşunun karşılığı olarak insanlar vardır. Peygamberlerin varlığı merhamettir. Peygamberimiz Alemlere rahmettir. Getirdiği vahiyle rahmettir. Onun rahmeti nasıl olur? Nebatata, hayvanata merhameti nasıl olur? Eğer siz vahye iman ederseniz sizin tüm alemlerle, hayvanlarla ,bitkilerle olan ilişkileriniz de güzel olur. İşte peygamberin Alemlere rahmet olması bu şekilde gerçekleşmektedir. Getirdiği misyonla ancak mümkün olur. Vahiy insanda gerçekleşirse rahmet gerçekleşir.

Peygamberi ancak Kitap ile tanıyabiliriz. Hz. Muhammed (sav) i en iyi anlatan kaynak Kur’an’dır. Allah’ın peygamberini bize en iyi tanıtan kaynak Kur’an’dır. Bütün peygamberleri inşa eden vahiydir. 23 yıl boyunca tarihle, toplumla uyumlu bir şekilde bize tanıtan kitaptır. Sahih bir peygamber anlayışına sahip olmak istiyorsak kitaba bakmamız gerekir. Çünkü peygamberler insanlığın yüz aklarıdır.

Kitap, Hz. Muhammed (sav) i anlatırken şu şekilde anlatır:

Abduhu O’nun kulu: Bir beşer, bir kul olduğundan bahseder. Yani bütün sıfatıyla O’nun kuludur ve o bir beşerdir. Ama bizim gibi olmayan bir beşer. En güzel örnek olan, en güzel numune ve en mükemmel beşer. O’ndan her bahsettiğimizde aynı zamanda Allah’tan bahsederiz. Çünkü O Allah’tan kayıtsız değildir.

Müşriklerin “Yeryüzünde gezen dolaşan, pazarda bizim gibi alışveriş yapan bir peygamber mi gelmeliydi? Peygamber bir melek olmalı.” Düşüncelerine karşı Allah şöyle cevap vermiştir: “De ki; "Eğer yeryüzünde doğallıkla, rahatça gezinen melekler yaşasaydı, onlara gökten melek kökenli bir peygamber gönderirdik.”(İsra-95)

Yeryüzünde insan yaşadığı için insanlardan biri, içimizden biri, bizim gibi olan biri peygamber olarak gönderilmiştir.

Resuluhu, Onun Resulü: Kul olan ve Allah’tan aldığını bizlere bildiren Resul’dür. O Allah’ın Resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. "Muhammed inizden hiç kimsenin babası değil. O, Allah'ın elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir."(Ahzab-40)

O, hayatın her alanına müdahale eden bir ahlaka sahiptir. Hareketimizi, siyasetimizi, tebliğimizi, ailemizi, çevremizi, her şeyimizi bu İslami ahlakın üzerine bina etmemiz gerekiyor. “Ve sen yüce bir ahlaka sahipsin.”(Kalem-4)

Alemlere Rahmettir. (Rahmeten Lil Alemin) Sadece insanlara, erkeklere, kadınlara değil. O mevcudatın her tarafına rahmettir. Varlığı Allah’tan geldiği için kaynağı Allah olduğu için O alemlere rahmettir. Taşıdığı misyonla alemlere rahmettir.

O size çok düşkündür. Size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya düşmeniz ağırına gider, size son derece düşkün, mü'minlere karşı şefkatli ve merhametlidir.(Tevbe-128) Hz. Muhammed’in (sav) müminlerle ilişkisini en iyi anlatan ayet. Bize bir zarar dokunduğunda bize üzülenler kimlerdir. Anne, baba v.s. işte bu açıdan bakıldığında peygamberi daha iyi anlar, daha iyi tanırız. Bize düşkünlüğü bir annenin evladına olan düşkünlüğünden daha fazladır.

"Andolsun ki, Allah'ın elçisinde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı çok anan kimseler için en güzel bir örnek vardır."(Ahzab-21) Akli, mantıki, ahlaki her ne açıdan bakarsanız bakın O en güzel örnektir. Hayatı inşa etmesi anlamında bir örnekliktir. Ticaretinde, komutan olarak, aile reisi olarak, ağlayan, gülen ve nihayet arkadaş peygamber olan en güzel örnekliktir O.Yani üsvetün hasenetun olan peygamber. O gerçek bir şahit ve gerçek bir şehittir.

Sonuç olarak; Risalet ve Nübüvvetin temsilcileri olan peygamberler somut birer rahmettirler. Onlar “La İlahe İllallah” mesajını insanlara ulaştırmak için gönderilmişlerdir.

Haksöz Haber

tatvan_seminer.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler