Tatvan’da “Kur’an Bilinci” Semineri

Tatvan’da “Kur’an Bilinci” Semineri

Özgür-Der Tatvan Şubesinde “Bilinç Seminerleri” Ahmet Özbay’ın “Kur’an Bilinci” ile başladı.

HAKSÖZ-HABER

Ahmet Özbay’ın sunduğu “Kur’an Bilinci” semineriyle başlayan Özgür-Der Tatvan Şubesi “Bilinç Seminerleri” haftalık olarak devam edecek.

Bilinç seminerlerin ilki Kur’an Bilinci semineri dernek salonunda yapıldı. Yoğun katılımla geçen seminerde Kur’an’ın kendisini anlatışı, Rasulullah’ın Kur’an anlayışı, sahabelerin Kur’an anlayışı ve tatbikleri, geçmişten günümüze Kur’an’ın toplumlar tarafından algılanış biçimi Ahmet Özbay tarafından ele alındı.

Özbay, sunumunda şunlkarı söyledi:

“Vahiy ALLAH’ın insana şefkat ve sevgisinin bir ürünüdür. Vahyi anlamak şarttır bunun için de tefekkür gereklidir. Zeka sahibi Okuyan herkesin anlayabileceği bir kitap olan Kur’an Herkese sesleniyor.

Saf ve duru olan bedevi aklıyla gerçekten de kolaylıkla ve net olarak anlaşılan Kur’an bazı kesimlerin dediği gibi hiç de anlaşılmayacak bir kitap değildir. Buna rağmen toplum Kur’an’ın anlaşılamayacak bir kitap olduğunu söyleyerek Vahiyden uzaklaşıp Vahye yabancı kaldı. Dünya üzerinde en çok okunan kitap olmasına karşın en az anlaşılan kitaptır.

Kıraat tilavet ve tertil üzere okumanın bir tarafa atılarak salt şekil üzerinde yoğunlaşılması elbette ki Kur’an’ın anlaşılmasına engel olmuştur. Okumanın anlamanın yaşamanın ve yaşatmanın önüne geçilerek Kur’an’a inanan ancak Kur’an’sız yaşayan bir Toplum ortaya çıkmıştır.

Peygamberlerin beşer olarak gönderilmesi insanların onlara bakarak tebliğ ettikleri ve davet ettikleri kılavuzun daha iyi anlaşılabilmesi içindir. Hz. Aişe’nin deyişiyle yürüyen bir Kur’an olan Rasulullah’ın hayatı Kur’an’ın yaşanılabilecek bir kitap olduğunun göstergesidir.”

Kur’an’ın özelliklerinden bahseden Özbay, ayetlerden yola çıkarak Kur’an’ı tasvir edip konunun daha iyi anlaşılabilmesini sağladı.

Yasin suresinin ilk ayetleri: ‘Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.’

Elif, Lâm, Râ. Bu Kur'ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. (İBRAHİM/1)

Onlara de ki: "Kur'ân'ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)

İçtihad konusuna da değinen Özbay; “İçtihad Allah’ın kitabının ve Nebisinin sünnetinin pratiğe geçirilmesi çabasının adıdır. Günlük Meselelere dinin çözümünü bulup söylemek ve insanların bunu tatbik etmesini sağlamaktır. Bazı alimlere göre içtihad kapısı kapatılınca Kitab’ın sosyal hayatın dışına çıkarılma süreci fiilen başlamış oldu. İçtihad coğrafya zaman ve hayat tarzlarına göre temel kurallar hariç değişkenlik gösterebilir. Bu da Kur’an’ın kolaylaştırıcı olduğunu aşikar kılar.” dedi ve Kur’an bilinci maddelerini şöyle sıraladı:

1-Allah’ın kelamıdır.
2-Arapça bir hitaptır.
3-Tevatür yoluyla nakledilmiştir.
4-Allah’ın koruması altındadır.
5-Kolaylaştırılmıştır.
6-Kendi kendi tefsir eden apaçık bir kitaptır.
7-Yaşayan bir mucizedir.
8-Evrenseldir.
9-Kapsayıcı ve bütüncüldür.
10-Hayatın her alanına dair değişmez değerleri ortaya koyar.
11-Hidayettir (İnsana rehberlik eder).
12-Beyyinattır (Hakikati beyan eder).
13-Zikirdir, hatırlatmadır, öğüttür.
14-Furkandır (Doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırır)
15-Nurdur (karanlıklardan nura çıkarır).
16-Parça parça inmiştir.
17-Okunmaya başlandığında ayetin tabiriyle şeytandan Allah’a sığınılması gerekir.

ahmet-ozbay_tatvan.jpg

tatvan-seminer.20121119050358.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler