Tatvan’da Siyer Bilinç Semineri Yapıldı

Tatvan’da Siyer Bilinç Semineri Yapıldı

Tatvan Özgür Der tarafından Cuma günleri yapılan seminerlerin bu haftaki konusu Siyer Bilinciydi. Semineri Eğitim Şerif GÜMÜŞ yaptı.

Şerif GÜMÜŞ konuşmasında Özetle;

Bir Müslüman için siyerin önemi,en başta müntesibi bulunduğu dinin temel kaynağı olan Kur’an’ın Hz. Muhammed’i (s.a.v) ‘’en güzel örnek ‘’olarak vasfetmiş olmasından ileri gelir.Kur’an’ın ilk muhatabı ilk tebliğcisi,ilk takipçisi Hz .Peygamber olması O’nu tanımayı ve bilmeyi zorunlu kılmaktadır.Hz.Aişe’nin ‘’O yürüyen Kur’an’dı ‘’ sözleri bizlere siyeri önemini yeterince anlatmaktadır.

Hz.Peygamber’in siyerinin bilmenin faydalarını şöyle sıralanabilir.

1-Kur’an’ın ilk muhatabı ve ilk tebliğcisi olması hasebiyle Hz. Peygamber’in siyeri,Kur’an’daki birçok ayeti daha iyi anlamamızı sağlar.

2-Siyerin Hz. Peygamber ve çevresindeki olayların bilgisini taşıyor olması bize yüklüce bir tecrübe ve bilginin miras bırakılmasını sağlar.

3-Asıl rükunları Kur’an’dan olmakla birlikte detay ve teferruatları Kur’an’da bulunmayan namaz ve hac gibi ibadetlerin bilgilerin bize ulaşmasında da siyer yardımcı olur.

4-Siyer bilgisinin yani Hz. Peygamber’in hayatının sağlıklı bir şekilde bilinmesi ,dini anlamada ve yaşamada bir aynilik sağlar.

5-İnsanların genelinde olayların somutlaştırma isteklerinin olayı daha iyi kavrama ve algılama ile olan yakın ilişkisi de siyer bilgisini önemini gösterir.

Ayrıca Hz.Peygamber’in hayatını anlamamız huşunda Kur’an en temel kaynaktır. Kur’an’ın Allah’ın kelamı olması v e O’na hiçbir batılın yaklaşmayacak olması gerçeği her konuda gibi siyer konusunda da önümüzü aydınlatır.

Kur’an dışındaki diğer siyer kaynaklarında zaaflıklar görülebilir.Bu zaaflık ve eksikler insan merkezli olan bir bilgiden kaynaklıdır.Beşer menşeli olan siyerlerde zaaf ve eksiklik olması doğaldır. Bazı siyerler ayrıntıda kaybolmuştur. Eğer siyer bilgisiyle amaçlananın Hz.Peygamber’in ortaya koyduğu güzel örnekliğin öğrenilmesi olduğu anlaşılmazsa sadece belirsiz bir saygı ve kutsama ile siyere yaklaşılırsa ortaya vahim hatalar çıkacaktır.

Kur’an’da geçen olay,tartışma ,cevap,soru ve kavramların sağlıklı siyer bilgisi olmadan kavramamız mümkün değildir.Siyer ,Kur’an’ı hayat uygulamada en önemli yardımcıdır. Resulullah ,bizim için en güzel örnektir.

‘’Biz seni ,ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.’2(Enbiya ,107)

‘´Ve hiç şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.’’( Kalem.4)

‘’Kim Rasûle itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.’’ (Nisa,80)

Bu ayetler gibi Kur’an’da bir çok ayet Hz.Peygamber’in bizzat ya bir tavrına ,bir durumuna ya da bütün ayetlerde olduğu gibi ilk kez O’na seslenmektedir.Bu nedenle siyer öğrenirken Kur’an bize en çok yardımcı olan kaynak olacaktır  

Önceki ve Sonraki Haberler