Ümmet Bilinci ve Önündeki Engeller

Ümmet Bilinci ve Önündeki Engeller

Tatvan Özgür-Der Şubesi tarafından düzenlenen bu haftaki seminer programında "Ümmet Bilinci ve Önündeki Engeller" konusu konuşuldu.

Konuşmacı olarak Dünya Alimler Üyesi ve Medav Genel Sekreteri Nizamettin YAKIŞIK katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlanan seminerde YAKIŞIK, Ümmet bilinci önündeki engelleri  Siyasi, Ekomik, ilmi, İç Ve Dış Sebepler başlıkları altında toplayıp özetle şu konulara değindi;

İç Sebepler

Kur'an, Sünnet  ve Selefi Salih'in den uzaklaşmak, mezheplerin yok sayılması, dünyevileşmek, enaniyetlik, İslam kültüründe uzaklaşıp batıya hayranlık duymak, İslam alimlerinin itibarsızlaştırılması, İlim, irfan,  Hikmet'in birbirinden ayrılması,  kötü idarecilerin başa gelmesi…

Dış Sebepler

Emperyalistler, Müslümanların birleşmelerini istemiyorlar. Şayet Müslümanlar birlik olursa;  güçlü olur, bütün Mazlumlara sahip çıkar, insanlar huzura kavuşur. Bunu iyi bilen kafirler buna engel olmak için güç ve teknolojiden ziyade Müslümanlar arasına nifak  koyarak birleşmelerini engel olmaktadırlar. İngiltere başkanı 800'lü yıllarda Batı aleminin Müslümanlara hükmedebilmesinin iki yolu olduğunu söylemiştir. Bunlardan birincisi Kur'anı yaygınlaştırmak fakat anlaşılmasında engel olmak İkincisi ise Haccı işlevsiz hale getirmek olduğunu söyler.

Siyasi Sebepleri

Müslüman coğrafyalar, zengin bir yer altı kaynağına sahipken zalim kafirler, böl parçala yönet mantığıyla buraları sömürmektedir.

İlmi Sebepler

İslam'ın ilk emri dinle değil okudur. İslam dini ilime önem vermiştir ancak Müslümanlar İslam medeniyetinden uzaklaştıkça bilimden uzaklaşmıştır. Endülüs Emevi Devleti  ilmi anlamda çok ilerlemesine rağmen şer güçler tarafından  zarar verilip kütüphanelerine zarar verilmiştir. Batı, Endülüs'ten ele geçirilen 30 kitapla atomu parçaladıklarını, şayet Geri kalanına ulaşılsaydı teknoloji anlamda çok yol katedeceklerini ifade etmişlerdir.

YAKIŞIK, ümmet olma bilincinde olma temennisiyle  konuşmasını sonlandırdı.

Seminer dinleyicilerin soru ve katkılarıyla son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler