Dilipak, Ümraniye'de Gündemi Değerlendirdi

Dilipak, Ümraniye'de Gündemi Değerlendirdi

Özgür-Der Ümraniye Şubesi’nin aylık gündem değerlendirmesi toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi. 14 Aralık Pazartesi akşamı “Türkiye Bölgesel Güç Mü Oluyor?” başlığı altında dernek binasında gerçekleştirilen bu ayki toplantının konuğu Abdurrahman Dilipak idi.

Kenan Levent'in başkanlık ettiği toplantıda Abdurrahman Dilipak Türkiye'nin çeşitli açılardan dünya siyaseti için öneminden söz ederek büyüme potansiyelini ve bu potansiyelin yeterince değerlendirilip değerlendirilmediğini tahlil etti.

Mevcut dünya siyasi haritası üzerinde durarak Türkiye'nin jeo-stratejik konumuna dikkat çeken Dilipak küresel güç odaklarının Türkiye'ye atfettiği önemi değerlendirdi.

Çeşitli açılardan Türkiye'nin yer altı ve yerüstü zenginliklerini tahlil eden Dilipak Türkiye'nin büyüyüp bölgesel bir güç olamayışının nedenlerini özetle şöyle tespit etti:

-                     İmkânları kullanmama: Türkiye'nin imkânlarını işletemediği üzerinde duran Dilipak işsizliğin kaynak yetersizliğinden neşet etmediğini ifade etti.

-                     Kültürel zenginliğinin değerini bilmeme: Dilipak Türkiye'nin çoğulcu bir toplum yapısına sahip olduğunu, ne var ki etnik, kültürel, dilsel vb. zenginliklerini değerlendiremediğini kaydetti.

-                     Denizcilik imkânını değerlendirememe: Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu kaydeden Dilipak, buna rağmen deniz ticaretini ve denizden elde edilen imkânları değerlendirecek bir politikanın geliştirilemediğini söyledi.

Bu meyanda diğer bazı faktörler üzerinde de duran Dilipak Türkiye'nin yurtdışındaki vatandaşlarının imkânlarını ülke içinde kullanmalarına dönük bir teşvik politikası geliştirmediğini ve buna dönük uygun ortam sağlayamadığını ifade etti. Yine Türkiye'nin zengin bitki örtüsüne de örnekler veren Dilipak bunun değerinin bilinmediğini kaydetti. Ayrıca Türkiye'nin sınır hatlarının beşte üçünün altınla dolu olduğunu belirten Dilipak, altın rezervi konusunda Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer aldığını ifade ederek "Altından yapılan sarayda yaşadığımız halde açlıktan ölenler gibiyiz!" dedi.

İzlenen bilinçsiz politikalara karşın Türkiye'nin potansiyel bakımından bölgesel bir güç olmaya haiz olduğunu kaydeden Dilipak bunun sağlanması için de çeşitli saptamalara giderek önerilerde bulundu. Bunlar arasında özet olarak şu vurgular dikkat çekti:

-                     Kültürel değer üretmek: Bu meyanda Dilipak Türkiye'nin Ermenileri bir tehdit unsuru olarak değil tersine Ermenistan'a bir köprü olarak görmesi gerektiğini söyledi.

-                     Osmanlı mirasını değerlendirmek: Türkiye'nin tarihi avantajlarını ve sorumluluklarını kuşanmasının önemi üzerinde duran Dilipak, Türkiye'nin 70 milyon üzerindeki nüfusa sahip olan bir ülke olmasına rağmen 1,5 milyona hitap eden ve onları etkileyen bir ülke konumunda olduğunu ve dolayısıyla bunun sunduğu avantajları değerlendirerek sorumluluklarının üstesinden gelmesi gerektiğini söyledi. Yine bu meyanda Ermeni, Süryani vb. unsurların en az tahrifata uğramış bir din anlayışına sahip olduklarını belirten Dilipak Türkiye'nin bu unsurları diğer Hıristiyanlara mecbur bırakmaması gerektiğini ifade etti.

-                     Siyasi ve uluslar arası ortamdan, küresel güç dengelerinden istifade etme: Rusya'nın Türkiye'yi AB'ye, AB'nin ise Türkiye'yi ABD'ye kaptırmak istemediğini kaydeden Dilipak, Avrupa'nın ve Batı'nın Türkiye'ye dönük çekinceleri olmakla birlikte onu kaybetmek veya kaptırmak da istemediklerini söyledi.

AK-Parti'nin izlediği değişim politikaları ve özellikle de dış politikaya dönük girişimlerini de bu bağlamda tahlil eden Dilipak son olarak Türkiye'deki potansiyeli kullanma ve geliştirme kabiliyetine en çok Müslümanların sahip olduğunu ve dolayısıyla yakın ve uzak gelecekte Müslümanların neler yapması gerektiğine dair çeşitli tespit ve önerilerde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Program, ikinci turda dinleyicilerden gelen soru ve katkıların Dilipak tarafından değerlendirilip cevaplandırılmasına müteakiben sona erdi.

 

Önceki ve Sonraki Haberler