Kur’an ve Hayat Ekseninde Mümince Bir Çaba

Kur’an ve Hayat Ekseninde Mümince Bir Çaba

Özgür-Der Üsküdar Şubesi’nde üniversiteli bayan öğrenciler Hülya Şekerci ile “Kur’an-Hayat Ekseninde Mümin Kadın” kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Gençlerin Hülya Şekerci'ye sorular yöneltildiği söyleşide rivayet kültürünün ve geleneksel anlayışın fitne unsuru olarak tanımladığı ve sosyal hayattan uzak tutmaya çalıştığı kadın anlayışının vahye göre, vahyin çizdiği sınırlar içerisinde nasıl olması gerektiği konuşuldu.

İslam dışı kısıtlayıcı ve aşağılayıcı tutumun kadınları farklı arayışlara sürüklediğinden bahsedilen programda geleneğin hapsettiği kadının özgürlüğü modern-feminist hapishanelerde arandığı problemi üzerinde de duruldu.

Şekerci, kadın sorunundaki temel hatanın yaratılış algısındaki sorunlu zeminden kaynaklandığını belirtti.

Müslüman kadının Eğitim ve meslek hayatında ilişkilerinin düzenlemesinde sınırların belirleyiciliğine dair sorular alan Hülya Şekerci, İslami bir şahsiyet inşa etmek isteyen Müslüman kadınların gerek zihinsel gerek pratik düzeyde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek ikincil ilişkilerde ölçü konusunda önerilerde bulundu.

Önceki ve Sonraki Haberler