Kur’an’da İnsanın Yaradılışı ve Kadın

Kur’an’da İnsanın Yaradılışı ve Kadın

Özgür-Der Ümraniye Şubesi ayda bir olarak düzenlediği bayanlara yönelik seminerlerin ikincisini bugün gerçekleştirdi. ‘Kur’an’da İnsanın Yaradılışı ve Kadın’ konulu seminerin konuşmacıları Deniz Yolcu ve Zehra Çomaklı Türkmen idi.

Oturuma başkanlık yapan Zeri Kurt; konuyla alakalı Kur'an'daki yaradılış ayetlerinden birkaçını aktararak ilk sözü Deniz Yolcu'ya verdi. Yolcu; Adem'in yaradılışından bahseden Bakara suresi 30. ayet ile A'raf suresi 11. ayetleri aktararak Allah'ın Adem'i yaratıp halife olarak tayin ettiğini bu iki ayette görüldüğü gibi meleklerin hemen emre amade olduğunu, insanın önünde eğilip saygılarını sunduklarını ifade etti. Hicr suresi 15. ayetten, Rahman suresi 14.ayetten, Hicr suresi 28. ayetten bahsederek insanın topraktan, çamurdan, kuru ses veren bir balçıktan yaratıldığı vurgularına değinerek insanın yaradılış serüveninin aşamalarını anlatan Yolcu; Allah'ın çamurdan yarattığı insana ruhundan üflediğini ve can verdiğini aktardı. Daha sonra Yolcu, insanın niçin yaratıldığını Zariyat, Mülk ve İnsan surelerinden ayetler vererek anlattı.  İnsanın en güzel şekilde yaratıldığının örneğini Teğabün suresi 2. ayette ve Tin suresinde en güzel şekilde görüldüğünü Tin suresinde insanın en güzel yapıda yaratıldığını; topraktan, çamurdan, sudan yarattığı insana üflediği ruhla insanı hayvanlardan ayırdığını, akabinde insanı başıboş bırakmadığını irade verdiğini anlattı. Yolcu konuşmasının devamında yaradılış ayetlerinden örnekler vererek sunumunu bitirdi.  Ardından söz alan Zehra Türkmen ise Kur'an'da Kadın konusuna değindi. İslam dininin insan fıtratına uygun bir din olduğunu söyleyen Türkmen konuyu üç başlık altında anlattı:

1-    Tarih boyunca kadına nasıl bakıldığını,

2-    İslamın kadına bakışını,

3-    Rasulullah döneminde kadının konumuna değindi.

Eski çağlarda hemen bütün toplumlarda kadının hiçbir hak ve değere sahip olmadığını anlatan Türkmen, kadının toplumun en hakir görülen ferdi olduğunu Kur'an'a ters düşen birçok mevzu hadisten örnekler vererek anlattı. Allah'ın insanın ilk yaradılışını Nisa suresinin ilk ayetinde vurguladığını, herkesi tek bir nefisten yarattığını ondan zevcini yarattığını, geleneksel anlayıştaki 'kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı' anlayışının bu ayetle yanlışlığının gözler önüne serildiğini ifade etti. Türkmen; kadın ve erkeğin birbirinin tamamlayıcı unsuru olduğunu, Ahzab/35. ayetteki müminlerin birbirlerinin velisi olduğunu, üstünlüğün takvada olduğunu, sorumlulukta, mükafatta Allah'ın kadını ve erkeği eşit tuttuğunu anlattı. Nisa 34. ayetindeki 'Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden erkekler kadınlar üzerine hakimdirler' ayetini aktaran Türkmen; geleneksel tefsirlerin bunu erkeğin kadından bir derece üstün olduğunu ve bu üstünlükten ötürü de kadının erkeğe itaatinin şart olduğu anlayışına sahip olduklarını aktararak buradaki 'kavvam' kavramına değindi. Konuşmasının devamında Türkmen kadının şahitliği ve miras ile ilgili konularla, Rasul dönemindeki kadının konumunu örnekleriyle aktararak Al-i İmran 3 / 195. ayeti okuyarak konuşmasını tamamladı. Seminer soru cevap şeklinde devam etti.

Önceki ve Sonraki Haberler