Küreselleşen Tüketim Kültürü ve Kapitalist Ahlakı

Küreselleşen Tüketim Kültürü ve Kapitalist Ahlakı

Özgür-Der Ümraniye Şubesi’nin hanımlar için düzenlediği konferansların dördüncüsü 23 Nisan Pazartesi günü şube merkezinde yapıldı.

Özgür-Der Ümraniye Şubesi'nin hanımlar için düzenlediği konferansların dördüncüsü 23 Nisan Pazartesi günü şube merkezinde yapıldı. "Küreselleşen Tüketim Kültürü ve Kapitalist Ahlakı" isimli konuyu gazeteci-yazar Sibel Eraslan sundu.

Konuşmasında, günümüz küreselleşme olgusu ile birlikte ortaya çıkan küresel kültürün temelinin tüketim kavramı olduğuna değinen Eraslan, küreselleşme olgusu ile birlikte gelişen yeni teknolojiler sayesinde hızlı bilgi aktarımının mümkün hale geldiğini, kültürel alışverişlerin de daha hızlı yapılmaya başlandığına dikkat çekti.

Eraslan, tüketime bağlı teknolojiler kurulduğunu yeni tüketim teknolojilerinin kendini uluslar arası bağlamda organize ettiğini ve tüketime dayalı yeni kültürel yapılanmanın uluslar arası kurum ve kuruluşların sayılarının artmasını, az sayıda iletişim dilinin hatta salt İngilizcenin ortaya çıkmasının ve daha yaygın olarak yurttaşlık ve politik demokrasiye ilişkin ortak kavramların gelişimini de sağladığını belirtti.

Tüketim temelli küresel kültürün tüketim ürünlerinin pek çoğunun çok uluslu şirketler tarafından üretiliyor olması ve bu şirketlerinde genelde ABD'de olması, bu kültürün içeriğinin değerlerinin simgelerinin Amerikan hayat tarzına odaklanıyor olmasına neden olduğunu ifade eden Eraslan; tüketim kültürünün Amerikan kültürü ile oluştuğunu örneklerle anlattı.

Tüketim üzerinden yeni bir din oluşturulduğunu ve buna bağlı olarak yeni bir kozmopolitan dönemin başladığını berlirten Eraslan, medyaya yansıyan haberlere değinerek 1.Körfez işgali sırasında CNN'nin 24 saat yayını ile bir bilinç oluşturulmaya çalışıldığını ve haber ajansları ile bu bilinçlerin yeniden inşa edildiğini belirtti ve tüketimin içinde olduğunuzda sorun olunmadığını fakat başörtünüzle hayatın içinde olunduğunda sorun olarak görüldüğünü belirterek konuyu medya dili ve politikanın dili üzerinden kozmopolitanizm oluşturulduğunu örneklerle anlattı.

Sibel Eraslan konuşmasını Bakara 143 (İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık…) ve Furkan 67.  ((O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.) ayetlerini okuyarak tamamladı.

Programa, 7 Mayıs Pazartesi günü Hamza Türkmen'in sunacağı "Kur'an'ın hayata müdahalesi ne anlama geliyor?" başlıklı konunun duyurusu yapılarak son verildi.

Önceki ve Sonraki Haberler