Özgür-Der Üsküdar Şubesinde ‘Takva’ Kavramı İşlendi

Özgür-Der Üsküdar Şubesinde ‘Takva’ Kavramı İşlendi

Özgür-Der Üsküdar Şubesi’nin 2016-2017 eğitim faaliyetleri Menar tefsiri bağlamında işlenen “Takva” kavramıyla başladı.

Özgür-Der Üsküdar Şubesi Pazartesi programında, Kadir Aslan Menar tefsiri gözüyle Takva konusunu işledi. Aslan, 'takva' kelimesinin türevleriyle beraber Kuranı Kerimde 250 yerde geçtiğini söylerken, takva ruhunu kavramanın önemine değindi. Menar tefsirinde sadece Allah'tan korkmak değil ondan sevgiyle çekinmek yanıyla tamlayıcı bir özelliği olduğunu dikkat çekti. Muhammed Esed'in takva tanımının özlü şekilde, 'Allaha karşı sorumluk bilinci   olarak' tanımlandığını söyledi. Takvanın müminin hayatındaki yerini anlatırken, 'Takvayı kulun kendi lehine olanı seçmek zararına olandan sakınmak şeklinde aslında fıkhi bir çercevesi var. En zor, sabır gerektiren durumlarda Allahın gaybi yardımının bu sakınma (takva) kabiliyetinin niteliği ile gelir' dedi.

Takvanın son tahlilde 'vicdanın sesi' olduğunu sözlerine ekleyen Aslan, 'Bir eylem müslümanın göğsünde sıkışmaya yol açıyor, gelgitler yaratıyorsa ondan uzak durmalı,' uyarısında bulundu. İyiliklerin tek başına anlam taşımadığını ancak takva ile taçlanırsa Allah katında makbul olacağını söyledi. Kadir Aslan, Bakara 177'den alıntıyla 'Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malını sevgisine rağmen; akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolculara, dilencilere, kölelere ve esirlere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, sözleştikleri zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşta sabredenlerin durumudur. İşte sadıklar ve muttakiler onlardır' ayetine işaret etti.

Kur'an-ı Kerim'in icaz diliyle takva kelimesini çeşitli bağlamlarda ele alarak, 'takva elbisesinin' haya  ve Araplar arasında korunma-sakınma anlamında 'zırh' anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Kul ve şeytan arası mücadelede, Şeytanın bir mikrop gibi inançlı kimsenin kalp ve düşüncelerine girmek isterken ve takvanın bir zırh gibi direnç kazandırarak, türlü oyunları bozduğunu canlı örneklerle anlattı. Adem (AS) örneğiyle peygamberlerin bile şeytanın vesveselerinden azade olmadığını, müslümanın hayatında da, çeşitli gerilemeler olsa da istikamette sabır ve takva ile ısrarlı olmak gerektiğini anlatan Aslan, 'Takvanın bir diğer anlamı ise, şeytanın müslümanları hedef alan hile ve vesveselerine Allahın sıfatlarını gözetleyerek karşılık vermektir' dedi.  

Enfal 29'da, 'Allah size bir furkan verir, (doğruyla yanlışı ayırma kabiliyeti ve başka suçlarınızı örter ve size bağışlar ayetini Menar tefsiri üzerinden değerlendirirken, Allah kuluna takva yoluyla ilim ve hikmet tefrik vereceğini, böylece hüccet ile şüpheyi ayırt edecek seviyeye geleceğini söyledi. 'Kim mütteki olursa Allah ona bir çıkış yolu verir, ve beklemediği yerden çıkış yolu verir' hatırlatmasında bulundu.

Sunum sonrası, yapılan değerlendirme kısmında, Yahya Yolcu, takvanın Kurani kerimin anahtar terimlerinden biri olduğunun tekraren altını çizilirken, Bakara suresinde 'Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de (hac yahud ahiret için) azık edinin. Muhakkak ki, azığın, hayırlısı takvâdır; ve ey aklı tam olanlar benden korkun.' ayeti kerimesinin, takvanın verili bir insan karekterinden ziyade çaba sonucu kazanılacak bir değer olduğuna dikkat çekti.

Takva-iman ilişkisinin de ele alındığı toplantı, iman gibi takvanın da azalma artma gösterebileceği ifade edilirken, konuşmacı Kadir Aslan 'takva mücadelesinin hayat boyu sarp bir dağa tırmanan insanın dur durak bilmeyen cehdi' olarak açıklayarak konuya canlı bir örneklik kattı.  

Özgür-Der Üsküdar Şubesi Pazartesi akşamları yapılan haftalık programlarında, her ayın ilk haftası Menar okumaları yapılıyor. Diğer haftalarda, Gündem ve Kurani kavramlar çalışmalarının yanısıra güncel konuları ele alan haftalık sunumlar yer alıyor.   

20161010_214436.jpg

Haber: Eyup Togan

Önceki ve Sonraki Haberler