Ümraniye Özgür-Der Programları Başladı

Ümraniye Özgür-Der Programları Başladı

Özgür-Der Ümraniye Şubesi, 2011-2012 dönemi programlarına 3 Ekim Pazartesi akşamı başladı.

İlk seminerde Yahya Yolcu, "Kuran'da Kıssaların Önemi" konusunu anlattı.

Yolcu, konuya kıssa kelimesinin anlamı üzerinde durarak başladı.Kıssa kelimesinin "k-s-s" kökünden türetilmiş bir isim olduğunu,sözlükte "hikaye, haber, cümle, söz parçası, olay, durum ve mevzuu" anlamlarına geldiğini belirtti.

Kasas'ın kıssanın çoğulu olduğunu -bir kimsenin izini sürüp ardınca gitmek, -Birine bir sözü beyan edip bildirme ve -anlatmak, hikaye etmek olarak üç değişik şekilde kullanıldığını anlattı.

Kuran'da bizzat "kıssa" kelimesinin yer almaması ile birlikte onun türevi olan "kasas" sözcüğünün altı değişik yerde geçtiğini belirten Yolcu; Kuran surelerinden birinin de "Kasas Suresi" olduğunu söyledi.Kıssa ile hikeye arasındaki farka değinerek kıssaların Kuran'da da tekrar tekrar belirtildiği gibi yaşanan gerçek olaylar (kasasulhakk) olduğunu ancak hikayenin hayal ürünü de olabileceğini ifade etti.Kur'an'da kıssa bağlamında Haber/Ahbar, Nebe/Enba', Esatir/Usture ve Mesel/Emsal kelimelerinin kullanıldığını ancak kıssanın bunlardan farklı olduğuna işaret etti.

Kıssaların konularının -Peygamberlerin hayatı, Salih kulların hayatı, Kavimlerin hayatı, Bazı küçük toplulukların yaşadıkları ve Rasul'ün (a.s.) nübüvvet safhaları olduğunu anlatan Yolcu, Kur'an'da Kıssaların anlatımında temel özelliklerinin değişik yerlerde tekrar tekrar anlatılması, Hangi maksadı içeriyorsa hadisenin sadece o kadarının ziktredilmesi, tarih sırası gözetilmeksizin başından,ortasından veya sonundan anlatılması, aralarda muhataba uyarı ve nasihatlarda bulunulması olduğuna değindi.

Kıssalar neden önemli başlığı altında Kıssaların kimilerine göre Kur'an'ın üçte biri, kimisine göre yarısı ya da dörtte üçü olduğunu sonuç olarak Kıssaların Kur'an içinde büyük bir yekun olduğunu ve Kur'anın ana unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Kıssaların Allah Rasulünün (a.s.) nübüvvetinin isbatı olduğunu peygamberimizin de kavminin de geçmiş ümmetlerin durumlarına vakıf olmadıklarını (Yusuf/102, Kasas/44-46) böyle olduğu halde kıssaları Kur'an vasıtasıyla doğru bir tarzda anlatması, Allah'ın vahyine mazhar olduğuna delildirdiyerek sözlerine şöyle devam etti. "Kıssalar muhataplarının ve sonraki toplumların uyarılması, öğüt verilmesi çerçevesinde önemli içeriklerle doludur. Kıssalarda anlatılan toplumlar örnekleri her zaman anlatılabilecek özelliğe sahiptirler.

Kıssalar bütün peygamberlerin aynı mesajı (genel çerçevede) verdiklerinin kanıtıdır. Tevhid, Nübüvvet/risalet, Ahiret, Hesap Günü, Adalet, Fakire yetime destek, zulme başkaldırı hemen bir çok kıssada işlenir. Kıssalar Allah rasulü ve sahabesi için birer teskin destek ve örneklik olmuştur. Bu çerçevede herbiri yaşanan bir ortama nazil olmuş gerçek olaylardır."

Her bir kıssanın bizler için de öğüt alınacak, uyarı kabul edilecek gerçek olaylar olduğuna değinen Yolcu "Kur'an kıssalarının önemi muhataplarının geçmişin gerçekliğinde, yaşadıkları zamanın gerçeklerini tevhidi açıdan algılamalarına ve buna göre kendilerinine yön çizmelerine yardımcı olmasındadır. Kıssalar gerçek olaylar olup, yaşanan bir süreçte nazil olmuş Kur'an'ın büyük bir kısmını içeren ayetlerdir. Bizler de gerek bireysel gerek cemaat/yapı olarak metodik ve içerik olarak onlardan faydalanmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

Seminer, dinleyicilerin soru ve katkılarını müteakip sona erdi. 

Önceki ve Sonraki Haberler