Ümraniye'de Cin, Melek ve Mehdi Tartışıldı

Ümraniye'de Cin, Melek ve Mehdi Tartışıldı

Özgür Der Ümraniye Şubesi’nde “Kur’an’da Cin, Melek ve İsa’nın ref’i, Mehdi Beklentisi” konulu panel gerçekleştirildi.

Paneldeki ilk konuşmayı, “İsa’nın refi ve Mehdi beklentisi” konusu ile Kadir Aslan anlattı. Kadir Aslan; bir kurtarıcı beklentisinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu, Kabil tarafından öldürülen Habil’in geri geleceği inancının o dönemki ilk bu tür beklenti olduğunu belirtti. Yahudilerin Üzeyr’in, İlyas’ın Harun’un geri geleceğine, Hıristiyanlıkta İsa’nın hatta semavi dinlerin dışında da mesela hinduizm de, babillerde, eski mısırda, Moğollarda da mehdi beklentisinin var olduğunu anlattı.

Ref kelimesinin Kur’an da iki yerde geçtiğini (ali İmran 53 – Nisa 157) belirten Aslan, ricat konusunun hadis kaynaklarınca desteklendiğini, bu konuda sahih olmayan bir çok söz olduğunu söyledi. İsa’nın geri gelişi ile ilgili Kur’an’daki ayetlerin tevili ile ulaşılırken diğer bir beklenti olan Mehdi konusunda sadece hadisler olduğunu, bu hadis diye bilinen sözlerin tamamının cerh ve ahad haberler olduğunu belirtti.

Emevi zulmünün mehdi beklentisini artırdığına değinen Aslan, bir çok zamanda insanların umutsuzluğa, karamsarlığa kapıldığı dönemlerde bu tür beklenti içerisine girdiklerini anlattı.

Aslan, özetle; Hz.İsa’nın geri gelmesi ve Mehdi beklentisinin Kur’an bütünlüğünde değerlendirildiğinde ricat gibi bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını söyleyerek sözlerini tamamladı.

İkinci konu olarak da “Kur’anda Melek ve Cin” konusunu Akif Bilgir sundu. Bilgir, gabya imada kaynağın çok önemli olduğunu, Kur’an dışında gayb alemi hakkında bir çok şeyler anlatıldığını, bunların vahiyle sağlamasının yapılmadığında sorunların başladığını söyleyerek konuya giriş yaptı.

Meleklere imanın, iman esaslarından olduğunu söyleyen Bilgir, Kur’an’daki Meleklerle ilgili ayetleri okudu. Meleklerin şekli hakkında Kuranda çok az bilgi olduğunu ve çeşitli görevlerle görevlendirildiğini anlatan Bilgir daha sonra Cin konusuna geçti.

Cin diye bir varlığın olduğunu,(Zariyat 56 – Cin 14) ateşten yaratıldığını, “tanınmayan insanlar” “burada olmayan insan topluluğu” gibi anlamlara, yaklaşımlara itibar etmediğini belirten Bilgir, Hz.Peygamberin aynı zamanda Cinlere de gönderildiğine de inanmadığını sözlerine ekledi.  

Önceki ve Sonraki Haberler