Ümraniye’de “Çocuklarda İslami Eğitim” Semineri

Ümraniye’de “Çocuklarda İslami Eğitim” Semineri

Özgür-Der Ümraniye Şubesi aylık bayan seminerlerinin bu ayki konusu ‘Çocuklarda İslami Eğitim Amaç ve Yöntem’ başlığı altında yapıldı. Konuşmacılar Zeynep Koytak ile Hatice Işılak (Birdirbir dergisi editörü) idi.

Eğitimin ferdin doğumundan başlayıp, ölümüne kadar devam eden, ferdin kişiliğinin tüm gelişimine yardım eden aktif bir süreç olduğunu söyleyerek söze başlayan Zeynep Koytak, İslami eğitimin amacının tam anlamıyla Allah'a ibadet eden, hayatının düzenini şeriata göre kuran ve imanla onu uygulayan iyi ve erdemli insanın meydana getirilmesi olduğunu söyledi.

İslami eğitimin evde, okulda, camide, sokakta hayatın olduğu her yerde ve bütün iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Koytak; göze, gönle, kulağa, akla hitap eden ne varsa her birini bizi amaca götüren birer araç olarak görmeli ve kullanmalıyız dedi. En alt seviyeden, en üst seviyeye kadar laik ideolojiyi yaşatmak için planlanmış bir eğitim sisteminin kurulduğunu ve bugün bu laik eğitim sisteminin 7 çok geç sloganıyla kendi düşünce ve inanç tarzını çocuklarımıza hayatın bütün alanlarında aşılamaya çalıştıklarını vurguladı.

Bu kıskaç altında çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi kuşatamayıp iyi ilgilenmezsek, yeterli donanım ve bilgiyi vermezsek, kuşkusuz bu gençlerin düşünce ve zihin bulanıklığının artacağını ve sistemin arzuladığı laikleştirici sürecin de başlamış olacağının altını çizen Koytak; çocuklarımızı ve sonraki nesillerimizi bu sisteme kurban etmemek için nesillerimizde İslami eğitimin eş seçimiyle ve duayla başladığını aktardı.

Sağlıklı ve ahlaklı bir aile ortamında Allah'tan yardım ve niyaz edilerek yetiştirilen bir çocuğun gerek kişilik, gerek ahlak bakımından son derece donanımlı olarak hayatın içine katılacağını belirten Koytak, bütünüyle yaşantımızın, iman, ibadet, amel, duygu ve davranışlarımızın Allah'ın müfredatına uyması gerektiğini ve bunu da  yıldırmadan ama ısrar ederek, yapmamız gerektiğini söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Eğitimin insanda istenilen yönde davranış geliştirme faaliyeti olduğunu söyleyerek söze başlayan Hatice Işılak; örgün ve yaygın eğitimden bahsetti. Örgün eğitime belki çok fazla müdahale edemediğimizi, fakat yaygın eğitim için insanların kendi imkanlarıyla çeşitli katkılarla çocuklarını İslami açıdan donatmaya çalıştıklarını söyledi. Bunların hepsinin yardımcı öğeler olduğunu; asıl çocuğun inanç dünyasını , alışkanlıklarını ilgilendiren şeylerin aile içinde yaşadıkları, gördükleri ve uyguladıklarıdır dedi. Bu aşamada aileye düşenin sabırlı, kuvvetli fakat asla katı olmayan aradaki sıcaklık ve samimiyet çizgisini kaybetmeden gözetleyici ve dengeli olmak olduğunu belirten Işılak, asıl eğitimin aile içinde doğal seyrinde olması gerektiğini vurguladı.

Işılak, küçük yaştaki çocuklarımıza akran eğitimi için ortamlar hazırlamalı, akraba ve komşulardan yaşıtlarıyla buluşturmalı, yetiştiğinde devam edecek arkadaşlıklar kurmasını sağlanması gerekliliğini belirtti. Ardından Işılak, çocuğumuza alternatif sunarken dayatma yapmadan, onun fark edip kendi seçimi ile kabullenmesini sağlamalı, olumsuz durumları da malzeme olarak kullanmalı, belli alışkanlıkları belli yaşlar gelmeden oturtmalı, fakat dayatma yoluyla değil de aile içinde hep beraber bir şeyler paylaşarak yapmalıyız diyerek konuşmasını tamamladı.

Seminer soru cevap eşliğinde devam etti.

Önceki ve Sonraki Haberler