Ümraniye’de “Tebliğ Sorumluluğu” Konuşuldu

Ümraniye’de “Tebliğ Sorumluluğu” Konuşuldu

Ümraniye Özgür-Der’in bayanlara yönelik aylık seminerlerinde bu ay “Müminlerin Tebliğ Sorumluluğu” konuşuldu. Konuyu Zeynep Aydın ve Melike Aytunç sundu.

Özgür-Der Ümraniye Şubesi'nde yapılan "Müminlerin Tebliğ Sorumluluğu" başlıklı seminer, Zeynep Aydın'ın kısa giriş konuşmasıyla başladı. Aydın, konuşmasında şunları vurguladı:

"Tebliğ tanımını emri bil maruf nehyi anil münker görevi olarak da tanımlayabiliriz. Tebliğ/davet müminler için bir sorumluluktur. Hayatın bütününü kapsayan kuşatıcı ve ertelenemez bir sorumluluktur. Süreklilik şarttır. İslami tebliğde öncelik, Kur'an mesajını insanların gündemine sokmak vardır. Yani insanlar vahyi hitapla karşı karşıya getirilmelidir. Tebliğ aktarılacak olan mesajın yaşanılmasını da gerekli kılar. Çünkü bir yerlerde yazı yazmak, ekranlarda konuşmak İslam'a davet için gerekli fonksiyonların yerine getirildiği anlamına gelmez. Söz ile amelin uyum içerisinde olması gerekir.

Tebliğ konusuna yaklaşırken ilk elde, ferdi sorumluluk olarak tebliğ ve toplumsal- cemaatsel boyutuyla tebliğ şeklinde ikili ayrım yapmakta fayda var. Çünkü ferdi açıdan tebliğ, diğerine nazaran daha geniş ve şekilsiz bir konudur. Muhataplarla sürdürülmesi gereken ilişki biçimi ve gündelik hayatın içinde, her zaman sarf edilmesi gereken bir çaba bir salih amel olarak görülmeli. Topluluk boyutu ise daha planlı ve programlı, hedefleri önceden belirlenmiş bir çabaya tekabül eder."

Giriş konuşmasından sonra konuyu Melike Aytunç sundu. Aytunç, konuşmasında öncelikle "Müminlerin özellikleri nelerdir, neler olması gerekir?" sorusuna yanıt aradı ve şunları söyledi:

"Müminleri diğer insanlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, tüm yaşamı boyunca Kur'an'ı kendilerine rehber edinmeleridir. İyiliği emretmek, kötülüklerden sakındırmaktır. Mümin kardeşlerini uyarmak müminlerin görevidir. Müminler güzel ahlakın yaygınlaşmasını sağlamalıdırlar.

Müminlerin tebliğ özellikleri neler olmalıdır?

Tebliğde netlik ve açıklık önemlidir. Sabır, süreklilik, azim ve kararlılık şarttır. Tebliğde usul açısından basiret önemlidir. Tedrici bir metodun uygulanması tebliğcinin dikkat etmesi gereken hususlardan birisidir. Çünkü alışkanlıklar ve davranışlar kolay değişmemektedir. Tedrici süreç bu açıdan önemlidir.

Tebliğde tebliğin içeriğine gösterilen önem kadar sunumuna da üsluba da dikkat edilmelidir.

Kur'an tebliğde izlenmesi gereken üslupla ilgili bazı ölçüler getirir. Bunlar:

Hikmet ve güzel öğüttür. Yumuşak söz söylemek (kavl-i leyin) muhatabın kalbine hitap edebilmektir. Sözü eğip bükmeden, dosdoğru söylemek (Kavl-i beliğ) ; güzel ahlak ile kötü fillerle karşı muhalefet etmek (hicr-i cemil) olabilmektir."

Aytunç, konulmasını şöyle bitirdi:

"Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek Allah'ın müminlere emridir. Müminlerin bu birliği ve yardımlaşmayı sağlamamaları halinde yeryüzünde gerçekleşecek olan karanlık ortamı Rabbimiz Kur'an'da şöyle bildirmektedir: İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (Birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur." (Enfal Suresi, 73)

Önceki ve Sonraki Haberler