Üsküdar Özgür-Der’de Haftanın Konusu:  Ahlak

Üsküdar Özgür-Der’de Haftanın Konusu: Ahlak

​​​​​​​Özgür-Der Üsküdar Şubesinde bu hafta Ahlak konusu Osman Şahin tarafından işlendi.

Üsküdar Özgür-Der Pazartesi programında Osman Şahin, Menar Tefsirinde Ahlak konusunu işledi. Osman Şahin ahlak konusunun ancak vahiyle mükemmelleşebileceğini, bu nedenle Kurani Kerimin esas kitap olarak belirleyici kaynak olmasına biricikliğine hassaten vurgu yaptı. Enam suresi 151, 152 ve 153. ayetlerin açıklamasını 10 emir çerçevesine oturtarak açıklarken, bu esasların Allaha ortak koşmama, Ana-babaya iyikte bulunma, çocukları rızık korkusu ile öldürmeme, gizli ve açık kötülüklerden sakınma ve haksız yere adam öldürmeme emirlerinin cihanşümül özelliğine dikkat çekerken, yetim malını haksız yere yememek, ölçü ve tartıda adil olmak, konuşunca da adil olmak, Allaha verilen sözün tutulması ve Allaha dosdoğru uyma düsturlarının ise şeri yapı içinde mesafe katederek verilmesinin bir ahlaki bütüncüllük olduğunu söyledi. Şahinvahiy temeline oturmayan ahlakın tam olmayacağına defaatle işaret etti.

Osman Şahin sunumunda, insanoğlunun önünde en büyük iki engelin tembellik ve cehalet olduğunu söylerken, cehaletin tebliğe karşı dirençhattı oluşturduğunu ve böylece katmerleştiğini açıkladı. Şahin konuşmasının bu noktasında, kişinin kendi eğilimlerine yakın, ındi ve hoşuna gidenleri duymaktan hoşlandığını bunun Allahın mesajına karşı kapalı olma raddesine gitmesinin müslümanları sık sık taassuba ittiği tespitini yaptı.

Müzakere kısmında Hamza Türkmen cehalet kavramının bir kısım müslümanları da Kuran emanetine karşı layıkıyla sahiplenememeleri nedeniyle onları da kapsadığına işaret etti. Müslümanlar dışında ahlak, vicdan,fıtri adalet duygusu gibi benzer zemine oturan olgular derinlemesine irdelendi.

Kalem Suresinde geçen mealen 'Muhahkakki sen üstün bir ahlak üzerindesin' ayeti kerimesinin Peygamber (SAV) Kuranın inzalinden önceki hayatını büsbütün kapsayıp kapsamadığı konusunda farklı yaklaşımlar ortaya çıkarken, Kenan Levent, suredeki ahlaki standardın Kuran ile taçlanan bir tekamül düzeyine ait olduğunu söyleyerek, bunu Medine dönemindeki Kurani terbiye olarak anlamak yönündeki görüşünü serdetti.

Dostoyevski'de vicdan ve Kilise hukuku üzerinden bir ahlak tesisi yaratıldığına ilişkin katılımcı katkıları ile ahlakın kamusal alanda düzenlenebilirliği üzerinden hukukiliği meselesi ele alındı. Bir yorumda, İslam hukukunun tarih boyunca görece daha az gelişkin bir seyir izlemesinin, ferd ile Allah arasındaki nefis tezkiyesi üzerinden yüce ahlaka ulaşma saikinin baskın olduğu görüşü dile getirildi.

Üsküdar Özgür-Der konuşmaları her Pazartesi dernek binasında yapılıyor, programın başlama saati ise 20:00.  

Önceki ve Sonraki Haberler