Yargının Varlığı Hukuk Devleti Olmak İçin Yeterli mi?

Yargının Varlığı Hukuk Devleti Olmak İçin Yeterli mi?

Özgür-Der Üsküdar Şubesi'nde düzenlenen seminerde Kenan Levent "Hukuk Devletinde Yargı" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Her ayın ikinci pazartesi günü Özgür-Der Üsküdar Şubesi'nde düzenlenen aylık Haksöz Dergisi kritiğinde bu ay Ocak/334. sayısı değerlendirildi.

Programa Haksöz Dergisi Ocak sayısının değerlendirerek başlayan Kenan LEVENT, derginin içeriğindeki yazılara değinerek derginin dosya konusu olan "Merhamet ve Adalet Dengesinde Hukukun Değeri" konusunda görüşlerini aktardı.  

Dergi değerlendirmesinin ardından "Yargının Varlığı Hukuk Devleti Olmak İçin Yeterli mi?" konusuna binaen sunumuna başlayan LEVENT, "Hukuk Devleti bir ilke, bir idealdir. 'Hukuk Devleti' terimi 'Polis Devlet' terimine karşı kullanılır. Siyasi iktidarın keyfi olarak davranmasının önüne geçmek amacıyla mevzuatın/kanunun çizdiği çerçevede iktidara hareket imkanı tanınır." dedi.

Sunumuna devam ederken Hikmet-i Hükümet kavramını ele alan LEVENT, "Merkeze devletin alındığı, devletin bekası esas olan Hikmet-i Hükümet sisteminde hukuk geri planda kalır. Dolayısıyla Hukuk Devleti'nin gelişmesine de engel olur. Aynı şekilde devlet adamlarına olan güvenin onların sorgulanmasına engel teşkil ettiği durumlarda da hukuku tam anlamıyla uygulanamaz." sözleriyle hukukun geri planda kaldığı durumlara değindi.

Hukuk'un bağımsızlığı için gereken evrensel şartlara örnekler verdikten sonra dış tarafgirlik ve iç tarafgirlik kavramlarına da değinerek medyaya konu olan davalara ve hukukçuların yetişme şekillerinden, hakimlerin seçimlerine kadar hukukun ideolojik bir çerçeve içinde kaldığının altı çizildi.

Sözlerini toparlarken Hukuk Devletinde hak arama yollarının her zaman açık olması gerektiğinin, Türkiye açısından hukuki sorunların ilk defa karşımıza çıkmadığının, yakın tarihe baktığımızda da çeşitli hukuksuzluklarla karşılaşacağımızın altını çizen Kenan LEVENT, "Bir devlette yasama organının kanunlar çıkarması, bir mevzuatın olması onun hukuk devleti olduğu anlamına gelmez." sözleriyle konuşmasına son verdi.

Program soru-cevap ve dinleyicilerin katkı faslından sonra son buldu.

2523.jpeg

 

Önceki ve Sonraki Haberler