Amasya'dan İzzetli Suriye Halkına Bin Selam

Amasya'dan İzzetli Suriye Halkına Bin Selam

Amasya'da Suriye halkı ile dayanışma eylemi yapıldı.

Amasya Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasına Özgür-Der Amasya Temsilciliği, Hızır-Der, İHH Amasya Temsilciliği, İlim Yayma Cemiyeti, Nehir-Der ve Memur-Sen Amasya Temsilciliği katıldı.

Basın açıklamasının sunuculuğunu yapan Özgür-Der Amasya Temsilciliğinden Özgür Eryiğit, İHH Amasya Temsilciliğinin Yetimler Yararına 17 – 23 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği kermes ile bilgi verdi ve herkesi katkı sağlamaya davet etti

İHH Amasya Temsilcisi Serdal Benli tarafından okunan basın açıklamasında; Suriye’de direnişin 4. Yılına girdiği, Esed ve destekçilerinin şu ana kadar, 10 bini çocuk olmak üzere en az 150 bin masum insanı katlettiği, buna rağmen direnişin izzetle devam ettiği, bu zulmü görmezden gelen insanlığın ve bilhassa İslam aleminin çok büyük suç işlediği, özellikle İslam aleminin bu zulme dur demezse ahirette hesabını veremeyeceği vurgulanarak, tüm Müslümanlar hesap gününde zora girmemeleri için direnişe ve Suriye halkına destek vermeye davet edildi.

Hızır Der’den Adnan Karaçağa tarafından, başta Suriye olmak üzere Filistin ve tüm dünyada zulüm ve işkence gören Müslüman halklar ve direnişlerine yardım talebine dair yaptırılan duanın ardından Basın Açıklaması sona erdi.

Basın Açıklaması esnasında “Suriye Halkı Yalnız Değildir, İşbirlikçi Hainler Hesap Verecek, Katil Rusya Suriye’den Defol, Katil İran Suriye’den Defol, İşkenceci Katiller Yargılansın, Müslüman Zulme Boyun Eğmez, Suriye’ye Özgürlük Direnişle Gelecek, Suriye’den Mısır’a Direnişe Bin Selam” sloganları atıldı.

amasya01.jpg

amasya02.jpg

amasya03.jpg

amasya04.jpg

amasya05.jpg

amasya06.jpg

Basın Açıklaması Metni:

"SURİYE’DE SADECE İNSANLAR ÖLMÜYOR

 TÜM İSLAM ALEMİ VE İNSANLIK ÖLÜYOR"

Zulüm ve gaddarlığı kelimelerle izah edilemeyecek, işkence ve katliamlara dair fotoğraflarına bakmaya bile dayanamadığımız derece vahşi bir rejime, Esed diktatörünün liderliğindeki Baas rejimine karşı, Suriye halkınca 15 Mart 2011’de Derea’da başlatılan direniş, bu gün 3. Yılını tamamlayıp 4. Yılına girmiş durumda.

50 yıldır süren ve tüm Suriye’yi bir açık hava hapishanesine çeviren, başını oynatanı da zindanlar ve işkence hanelerde çürüten ve katleden bir diktatörlüğün zulüm ve katliamlarına karşı, her türlü korku duvarını aşarak kıyam eden Suriye halkı, 3 yıldır en az 150 bin mensubunu bu yolda feda etti. S-Bu sayı kesin olmayıp, 3 yılda katledilenlerin 300 bin, 400 bin ve hatta 500 bin olduğunu iddia edenler var.

Bu masum ve mazlumlar, rejimin canlı ve cansız savaş makinaları – insan kasapları ile şebbiha denen şeytandan şedit insan müsveddeleri eliyle katledildi ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor.

Evet Suriye halkı çok acılar çekti bu 3 yıllık süreçte ve hala da çekmekte. Hala varil bombalarıyla evleri yıkılmakta, hala rejimin savaş makinalarınca sivil halk, kadın ve çocuk demeden katledilmeye devam edilmekte.  Buna karşılık bir şey kazandı Suriye halkı. 50 yıldır mahrum olduğu bir şeyi, kula – rejime kulluktan kurtardı memleketinin en az yarısını, hür olarak yaşayamadı ise de, hür olarak ölebildi on binlerce insan.

Suriye’de masum siviller, çocuk ve kadınlar katledildi ve kesintisiz katledilmeye devam edilmekte. Şebbiha denen canavarların işkenceleriyle, skud füzeleriyle, varil bombalarıyla, zehirli gazlarla, açlıkla. Birkaç ay önce ortaya çıkan, en az 11 bin mahkumun işkence ve açlıkla katledildiğinin açık kanıtı olan 55 bin fotoğraf, Suriye gerçeğini çok açık olarak ortaya koydu.

Gel gör ki ne zalim rejim masum insanlara acı çektirmekten vaz geçti, ne de bu rejimin başta İran rejimi ve Hizbullah olmak üzere kayıtsız şartsız destekçileri. Ne de tüm dünya bu zulme seyirci kalmaktan vazgeçti.

Evet Suriye’de bu güne kadar on binlerce insan öldü ve her gün ortalama 100 insan öldürülmeye devam ediyor. Lakin Suriye’de sadece insanlar ölmüyor, insanlık ölüyor aslında. Tüm dünyanın gözlerinin önünde gerçekleşen tecavüz, işkence ve katliamlara karşı tüm dünyanın sus pus olması, tüm insanlığın ölmesinden başka neyle ifade edilebilir.

Suriye’de zulme karşı sessiz kalmak suretiyle tüm insanlık öldüğü gibi, İslam Alemi daha çok ölüyor. O İslam alemi ki, 4.Nisa Suresi 75. ayette, zulme uğrayan ve Allah’tan yardım talebinde bulunan mazlumlar, bilhassa kadın ve çocuklar için cihat etmekle, Müslüman olmasalar dahi mazlumlara yardım etmekle sorumlu kılınmış idiler. Gel gör ki Yüce Allah’ın 49.Hucurat Suresi 10. Ayette, mü’minler ancak kardeştirler hükmü gereğince kardeş kıldığı Suriyeli mazlumlara yapılanlara gözlerini yumarak, kulaklarını tıkayarak, ağzını kapatarak sessiz kalarak, aslında İmanını – İslamını öldürüyor, 1,5 Milyarlık nüfusu, 50 civarında devleti ile koskoca İslam Alemi.

İnsanlığın Suriye’ye sessiz kalması nedeniyle ölümü dünyevi bir sonuç sadece. Zaten kafirlerden bir beklentimizde olamaz ve olmamalı. Lakin İslam alemini oluşturan Müslümanlar için hem dünyevi, hem de uhrevi acı sonuçları olacak bir tepkisizlik bu. Çünkü Müslümanlar ahirette hesabını veremeyecekler bu sessizliklerinin ve Allah’a karşı başka bir suçları olmasa bile, belki sırf bu yüzden kaybedecekler imtihanı. Suriye’li kardeşlerinin 3 yıldır cehennemde yaşamasını görmezden gelen Müslümanlar, ahirette Yüce Allah’ın kendilerini hesap yerinde görmezden gelmesinden ve cehennemde sahipsiz bırakılmaktan korkmazlar mı?

Hele birde İran rejimi mensupları, Hizbullah ve sempazitanları gibi Allah adına ve cennet yolunda Suriye halkına bizzat zulmedenler, işkence ve katledenler yada bu katliamlara sahip çıkanlar var ki, onların cehennemdeki durumlarının katmerli azaplar içinde olacağı çok açıktır. Bu arada, birtakım meşrebi çıkarları için Suriye halkını sahipsiz bırakmaya bırakanlar var ki, onların durumu da İran ve sempatizanlarından çok farklı olmayacak.

MÜSLÜMAN; Yarın ahirette Rabbinin merhametinden ve cennetinden mahrum olmak istemiyor, gerçekten cehennemden korkuyorsan eğer, Suriye’de cehennem hayatı yaşayan din kardeşlerine sahip çıkmalısın mutlaka. Elinde, dilinde, paranla, yazınla, eyleminle, elinden ne geliyorsa, ne imkanın varsa mutlaka sahip çıkmalısın Suriyeli mazlum kardeşlerine ki, hesap gününde Allah sana sahip çıksın.

Mü’minlerin velisi – koruyucusu ve dostu kafirler değil, sadece Allah ve diğer mü’minlerdir. Eğer Allah’ın velayetini, dostluk ve korumasını arzu ediyorsan, sende Suriyeli mazlumlara velayet etmeli, onlara dostlukla arka çıkmalı, kol kanat germelisin. Allah’ın sana dünyada ve ahirette koruyucu rahmet kanatlarını indirmesini istiyorsan, sen de Suriyeli mazlumlar için koruyucu rahmet kanatlarını indirmelisin mutlaka.

MÜSLÜMAN! Sen şu anda Suriyeli mazlumların cehennem hayatını görmezden gelebilir, gözünü kapatabilirsin. Ama Allah hem onları, hem seni görüyor ve senin bu kayıtsızlığına, vurdumduymazlığına gazaplanıyor. Bu gazap dünyada da yansımaz belki  ama, ahirette mutlaka yansıyacağından hiç kuşkun olmasın.

O nedenle iş işten geçmeden kalk – kıyam et Suriyeli din kardeşlerin için. Suriye halkı bu cehennemden ve Baas diktatörlüğünden kurtulana değin devam etsin bu kıyamın, çabaların. Ki bu şekilde hem Suriyeli mazlumlar feraha ersin, hem de sen dünyada onura, ahirette ebedi kurtuluşa erişesin.

ÖZGÜR-DER AMASYA TEMSİLCİLİĞİ         İLİM YAYMA CEMİYETİ      HIZIR - DER

İHH AMASYA TEMSİLCİLİĞİ     NEHİR-DER      MEMUR-SEN AMASYA TEMSİLCİLİĞİ

 

SURİYE İÇİN YAPILAN DUA:

Rabbimiz!

Her şeyi gören, her şeye şahit olan ve mahşer günü hesabını sormak için kaydeden ancak sensin.

Bu meydanda, senin huzurunda ve şahitliğin altında, sırf Rabbimiz Allah’tır dedikleri, laik ve ulusçu Esed - Baas diktatörlüğünü red ederek kıyam ettiklerinden dolayı katliama uğratılan Suriye Müslümanlarına desteğimizi ortaya koymak, mazlumların ve Müslümanların safında olduğumuzu ilan etmek için toplandık.

Her şeye şahit olan Rabbimiz, bu şahitliğimizi kabul ve kayıt buyur ve ahiret kurtuluşumuz için vesilelerden kıl.

Rabbimiz!

Her şeye gücü yeten, her dilediğini mutlaka gerçekleştiren, dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan ancak sensin.

Sırf Rabbimiz Allah’tır dedikleri ve kula kulluktan kurtulmak için mücadele ettikleri için, küresel küfür güçlerinin yardım ve göz yumması, mezhep taassubuyla gözleri kör olan İran ve sempatizanlarının açık desteğiyle Esed rejimince katliama uğratılan Suriye Müslümanlarına yardım eyle.

Onlara açık ve kesin zafer, izzet nasip eyle.

Rabbimiz!

Sadece kendisine kulluk edenlerin yanında olan, onlara yapılan zulümlerin intikamını alan ve zalim kafirleri kahru perişan eden ancak sensin.

Suriyeli  Müslümanlara haksızlık, zulüm ve katliam yapan laik ve ulusalcı Esed Baas rejimi ile yerli işbirlikçilerini, onlara destek veren sözde İslamcı kişi, grup ve rejimleri ve onları birer maşa olarak kullanan batılı efendilerini kahret.

Mazlum Müslümanların intikamını onlardan al.

Rabbimiz!

Suriye’de Müslümanların sadece sana kulluk etmek için başlattıkları ve 3 yıldır kahramanca devam ettirdikleri kıyamlarında senden başka yardımcıları yok. Kafir Esed rejimi ile onun yerli ve yabancı destekçilerine karşı Suriyeli mücahidlere ve mazlum halka yardım et.

Onların yerli ve yabancı tüm düşmanlarını kahru perişan et.

Rabbimiz!

Siyonist İsrail Devleti denen haydutlar çetesinin işgali altındaki Filistindeki mücahid kardeşlerimize mücadelelerinde yardım et ve onları zafere ulaştır. Kudüs ve tüm Filistinin tamamen işgalden kurtarılması ve İsrail denen sözde devletin ortadan kaldırılmasını nasib eyle.

İsrail çetesi ile Filistindeki yerli işbirlikçilerini, onların batılı ve doğlu destekçilerini kahru perişan eyle.

Rabbimiz!

Mısırda, Suriye’de, Filistin’de, Kafkasya’da, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Orta Afrika Cumhuriyetinde ve dünyanın dört bir yanında sırf Müslüman oldukları, Rabbimiz sadece Allah’tır dedikleri ve bu yolda mücadele ettikleri için zulme uğratılan, katledilen, işkence edilen, yurtlarından sürülen tüm mü’minlere ve mücahidlere, mücadelelerinin sonuna kadar dayanabilecekleri derecede sabır nasip et.

Rabbimiz!

Senin yolunda cihat edenlere, yurtlarından sürülenlere, işkence ve eziyete uğratılanlara, şehit edilenlere ecirlerini eksiksiz ver.

Onların senin dinini yaşama ve yaşatma uğrundaki bu şahitliklerini ve şehitliklerini kabul et ve bereketlendir.

 

Rabbimiz!

Bizleri her daim Müslümanların, İslam ümmetinin, senin yolunda mücadele edenlerin, mazlumların ve mağdurların yanında, her daim razı olacağın saflarda kıl.

Bizleri onların yar ve yardımcısı, velisi ve destekçisi kıl. İslam düşmanlarının, hainlerin, dinini dünyalık menfaatler için satanların safında olmaktan, onlara yar ve yardımcı, veli ve destekçi olmaktan uzak tut bizleri.

Ayaklarımızı hak üzere, sadıkların, hakkın ve haklının, mazlumun ve mağdurun yanında sabit kıl.

Bizleri dünyada senin taraftarlarından olma izzetiyle, ahirette alnımızın akıyla hesabımızı verebilme ve sonsuz cennete  kavuşma nimetleriyle nimetlendir.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.

Önceki ve Sonraki Haberler