İğrenç Karikatürler Amasya'da Protesto Edildi

İğrenç Karikatürler Amasya'da Protesto Edildi

Peygamberimize Hakaret Karikatürleri Amasya’da Sabah Namazı Sonrası Tel’in Edildi.

Geçen Hafta Paris'te Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının ardından adı geçen derginin yıllar önce yayınlamış olduğu Peygamberimize iğrenç şekilde hakaret içeren karikatürleri tekrarlaması ve bunların Türkiye'deki batı uşağı bazı yayın organlarınca tekrarlanması Amasya'da tel'in edildi.

Amasya Sultan Beyazıt Camiinde 18 Ocak Pazar Sabah Namazı Çıkışı Gökbir (Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği) Platformu öncülüğünde yapılan protesto, peygamberimize topluca salatu selam getirilmesiyle başladı.

Peygamberimize hakaret içerikli iğrenç karikatürleri yayınlamakta ısrar eden yabancı ve yerli İslam ve Peygamber düşmanlarının lanetlendiğine dair Basın Açıklaması, topluluk adına Özgür-Der Amasya Temsilciliğinden Özgür Eryiğit tarafından okundu.

Basın Açıklamasının ardından İHH Amasya Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Akgül tarafından, peygamberimize hakaret edenlerin dünyada ve ahirette kahrolması, başta Suriye olmak üzere tüm İslam coğrafyasında zulüm görmekte olan mazlumların kurtuluşu ve Ümmetin Kur'an ve Sahih Sünnet merkezinde tekrar dirilişine dair yapılan duanın ardından protesto sona erdi.

amasya-20150119-01.jpg

amasya-20150119-02.jpg

amasya-20150119-03.jpg

amasya-20150119-04.jpg

amasya-20150119-05.jpg

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ ŞÖYLE:

PEYGAMBERİMİZE HAKARET İÇEREN KARİKATÜRLERİ YAYINLAYAN YABANCA VE YERLİ İSLAM DÜŞMANLARINI NEFRETLE TEL'İN EDİYORUZ

Değerli Müslümanlar bugün sabah namazımızda bir araya gelip kıyamımızla, secdemizle bir vücudun azaları gibi birlik olma, ümmet olma bilincimizi yeniden tazeledik. Namazımızda bizi sıratı müstakim üzere kıl diyerek rabbimizin ayetlerini yeniden tefekkür ettik. Bugün bu saatte bizi namazımız, imanımız, inancımız, ümmet olma sorumluluğumuz ve Alemlere hidayet rehberi olması için rahmet olarak gönderilen Peygamberimize inancımız buraya getirdi.

Rabbimiz katında kulluk görevimizi, şahitliğimizi yerine getirmek, Peygamberimize Fransa'daki tescilli İslam düşmanlarının ve onların yerli taşeronlarının karikatürler üzerinden yaptıkları saldırıları lanetlemek Ve Anamız, Babamız, Canımız sana feda olsun ya Rasulullah diyen ashap gibi Peygamberimize olan sevgimizi bir kez daha ortaya koymak için bir araya gelmiş bulunmaktayız.

BATI TARİH BOYUNCA VE BUGÜN HEP İSLAMIN DÜŞMANI OLMUŞTUR

Tarih boyunca tanık olduğumuz, batı dünyasının İslam ve Hz. Muhammed (sav) düşmanlığı son günlerde alçaklığın en yüksek perdesinden tekrar tezahür etmiştir. Artık bu düşmanlık devlet politikalarından öteye geçmiş, kitleselleşmiştir.

Dünyanın gündeminde Paris eylemi, Charlie Hebdo adlı mizah dergisine yapılan saldırı var ve eylem yoğun şekilde protesto edilmekte. Batı Küresel sistemininin egemenleri açısından gayet anlaşılabilir bir durum bu, inşa ettikleri düzeni sonuna kadar savunacaklar elbette. Ne ilginçtir ki, "bu saldırı demokrasimize, cumhuriyete saldırıdır" diyorlar. Demek ki, sizin demokrasiniz, cumhuriyetiniz bizim inancımıza, değerlerimize hakaret temeline oturuyor!

BATININ VE İÇİMİZDEKİ BATICILARIN DERDİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL İSLAMA VE PEYGAMBERİMİZE SALDIRARAK MÜSLÜMANLARIN DİRENCİNİ TAMAMEN KIRMAKTIR

İslam düşmanı batı, tarih boyunca İslam coğrafyasını işgal etmekle, katliamlar yapmakla, Müslümanlar için hayatı zindan etmişlerdir. İslam aleminin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmekle yetinmemiş bir de İslam'a ve O'nun kutsallarına periyodik olarak hakaret etmiş, hicvetmiş, hakir görmüştür

Başka türlüsünü düşünemezler. Asla Müslümanların tepkilerini, duygularını, acılarını anlamıyor, anlama çabası da göstermiyorlar. Çünkü kâinatın merkezinde onlar var, doğru ve yanlış ölçüsünü onlar belirliyorlar. Buna uygun düşmediğinizde anında 'aşırı', 'fanatik', 'terörist' damgası yiyorsunuz!

Son olarak Fransa'da yaşananlar, gelinen nokta itibarıyla islamofobiye sebep değil bilakis görülmek istenmeyen, gerçekleştirilmiş tüm zulümlerin sonucu olmuştur. Batı dünyası ektiğini biçmektedir.

İfade özgürlüğü adı altında İslam'ın kutsallarına yapılan saldırılar cezalandırılmamış, tersine müsamaha gösterilerek yapılan alçaklıklar ödüllendirilmiştir. Gelinen nokta itibarıyla batının zulüm furyası; İslam aleminin canlarına, ırzlarına, topraklarına, kutsallarına yapılan saldırılarla duyguları esir edilmiş iki Müslüman kardeşin isyanıyla duvara çarpmıştır.

Kimse ifade özgürlüğünden falan dem vurmasın, medya bağımsızlığı laflarının ardına sığınmasın Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin anında anti-semitizm damgası yiyip saf dışı edildiği malumdur!

PEYGAMBERİMİZE HAKARET KARİKATÜRLERİ BİN YILDIR SÜRMEKTE OLAN HAÇLI SEFERLERİNİN SON HALKALARINDAN BİRİSİDİR

Kısacası Charlie Hebdo saldırısı bir sonuçtur. Bunun sebepleri de sır değil batının kirli yüzünde, kanlı ellerinde, kara tarihinde mevcuttur. Fransa orta Afrika, Mali, Suriye, Irak ve birçok İslam beldesinde şu anda bile kan akıtmaktadır.

Ama öyle görünüyor ki, batı yine büyük bir kibir ve aymazlıkla, gerçekleri görmek istemiyor, olayların sebeplerini tersyüz ederek İslam Peygamberine saldırmaya devam ediyor.

Ölümlerden ders çıkarmayan batının kâfirleşmiş haçlı zihniyeti, geçen hafta yine büyük bir alçaklıkla küfürlerini kusmuştur. Yaşananlara sebep olan necis küfür dergisi bir haçlı seferinin zihinsel kodlarını taşımaktadır. Yine bu dergi İslam'ın kutsallarını yeniden hicvederek saldırılarına devam edeceği küstahlığını göstermiştir. Bu inançsızlar yaptıkları ahlaksızca saldırılar ile İslam gençliğini tahrik etmeye devam etmektedirler. Bilinmeli ki ölümlü olaylarının tekerrür etmesi halinde bunun tek sorumlusu sorumsuz davrananlar olacaktır.

BU KARİKATÜRLERİ TÜRKİYEDE YAYINLAYANLAR HAÇLILARIN İÇİMİZDEKİ GÖNÜLLÜ AJANLARIDIR

Peki, tüm bu olanlarla beraber küfür sadece batının merkezi Fransa'da mı yaşanıyor. Hayır, zihin kodları batıyla paralellik arz eden, İslam topraklarında yaşayan hainler eliyle de dizayn ediliyor.

Türkiye'de yayın yapan bazı internet siteleri ve gazeteler de Müslümanların kutsallarına saldırmayı kendilerine bir hak olarak görüyor. Fransa'da yayınlanan karikatürleri bu topraklarda büyük bir pespayelikle internet sayfalarına, gazete köşelerine taşıyanlar İslam gençliğinin sabrıyla uğraşmakla bam teline dokunuyorlar.

Buradan tüm yetkin kurumlara çağrıda bulunarak bu ihaneti sergileyenler için ivedilikle hukuki süreci başlatmalarını bekliyoruz.

PEYGAMBERİMİZ MÜSLÜMANLARA CANLARINDAN KIYMETLİDİR

Resul'ün Müminler açısından yerini Rabbimiz Ahzab suresinin 6. ayetinde "Resul mü'minlere kendi canlarından evladır" ("En nebiyyu evlâ bil mu'minîne min enfusihim) hükmüyle belirliyor. Dolayısıyla Resul'e ve Resul'ün temsil ettiklerine yönelik saygısızlık, saldırı, hakaret hiçbir şekilde görmezden gelinemez.

Müslümanların inancı müşriklerin ilah bildiklerine sövmeye de, kimseye hakaret etmeye, kimseyi inancından ötürü aşağılamaya da izin vermez. Ama kendi inançlarına hürmet edilmesini de mutlaka bekler.

Adalet ve erdem, Paris eylemini egemen Batılı değerler, söylemler, propagandalar kulvarından çıkıp, bir de suçlanan, mahkum edilen Müslümanlar, mazlumlar penceresinden görmeyi, en azından bakma çabası içine girmeyi gerektirir. Ve ancak buradan bakıldığında egemenlerin ve onların yörüngesindekilerin hep bir ağızdan kınama yarışına girdiği eylemin Müslümanların yüreğinde nasıl bir karşılık bulduğu anlaşılabilir.

Evet, küfrün tek millet olduğunu biliyoruz. Zihinleri batıyı taklitle oluşan kurum ve zevatlar, tehlikeli bir oyuna kalkıştıklarının farkında olmalıdırlar.

Bizler her nerede olursa olsun İslam'a ve O'nun kutsallarına yapılan saldırıları kabul etmiyor, tel'in ediyoruz. Zulmün her çeşidine karşı sesimizi gür bir şekilde çıkarmaya devam edeceğimizi buradan kamuoyuna duyuruyoruz.

GÖKBİR (AMASYA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR BİRLİĞİ) PLATFORMU


PEYGAMBERİMİZE HAKARET EDENLERİN HELAKİ, MAZLUMLARIN KURTULUŞU VE ÜMMETİN YENİDEN DİRİLİŞİ İÇİN YAPILAN DUA

Ey bize vahiyle hidayet buyuran, küfrün karanlığından imanın aydınlığına çıkaran Rabbimiz! İlk ve son davamız, ilk ve nihai duamız, kesintisiz hamdımız Sana'dır.

Salat ve selam, vahyin ilk şahidi ve en güzel örneği olan Rasulullah'ın ve bize olanca saflığı ile emanet ettiği İslam davasının ve bu davayı yüklenmekten çekinmeyen, bedeller ödemelerine rağmen direnen Suriyeli, Mısırlı, Arakanlı, Doğu Türkistanlı tüm Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun.Yeryüzünde yürüyen Kur'an olan Peygamberimiz ve onun pak yolunu sürdüren, çizgisinden sapmayan tüm mü'minlere selam olsun. Benliğini ve bedenini Allah yolunda kurban eden  tüm şehitlere selam olsun.

Ey kudret ve hikmet sahibi olan Rabbimiz! Sana güveniyor, Sana yöneliyoruz. Çünkü bütün yolların varışı Sana'dır. Bizi izzet ve hikmetten mahrum bırakan günahlarımızı bağışla; zalimlerin şeref ve onurumuzla oynamalarına izin verme, vahyin şahidi ve şehidi olmakla şerefimizi korumayı bizlere nasip eyle!

Ey Rabbimiz!  Yaşadığımız musibetleri bizim için terbiye fırsatına dönüştürmeyi nasip eyle! Bizi hayırlarda istihdam eyleyip, şerleri üzerimizden def eyle! İzzet ve hikmet ekseninde bir hayat sürdürmeyi başarabilmemiz için, dışımızdaki ve içimizdeki fitnelere karşı mücadelede güç kaynağımız olan imanımızı kaim eyle! Ayaklarımızı sabit kıl!

Ey Rabbimiz! Peygamber Efendimize karşı yapılan bu küstahça saldırıların Gayretullah'a ve İzzetullah'a dokunmasını ve tüm İslam düşmanlarının sonlarının gelmesine vesile olmasını, dünyanın dört bir yanında Müslümanların gösterdikleri bu tepkilerin, İslam ümmetinin vahdetine vesile olmasını nasip eyle.

Ey Zuntikam olan Rabbimiz, Peygamberizle, kutsallarımızla alay edenleri Kur'anda buyurduğun gibi; 'Resûlüm! Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor' ayetinin işaret ettiği güne havale ediyoruz, intikamını ve intikamımızı onlardan al.

Ey Rabbimiz! Celal ve Kahhar isminle müstekbirleri, müstağnileri, Siyonistleri, emperyalistleri yeryüzünün tüm zalimlerini ve özellikle küçücük bebeleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları hunharca katleden zalim Esed rejimini, sabah namazı kılarken kardeşlerimizi katleden zalim Mısır darbecilerini, açık hava hapishanesine çevirdikleri Gazze'de kardeşlerimizi her şeye muhtaç bırakan siyonistleri ve çoluk çocuğu diri diri ateşe atan Budist rahipleri kahru perişan eyle; Yeryüzünde her türlü hakları ellerinden alınan zayıf ve mahrum bırakılmış olanlara bizim ellerimizle, yüreklerimizle  ve imkânlarımızla yardım eyle!

Ey Rabbimiz! Dünyanın zorbalarına/zalimlerine eldeki tüm imkânlarını seferber ederek mücadele etmek yerine Musa Peygamber'e: "Sen ve Rabbin gidin savaşın; biz sizi burada bekliyoruz!" diyecek kadar, haksızlığa karşı suskun, kayıtsız ve sorumluluk bilincinden yoksun olanlara benzemekten Sana sığınıyoruz. Ümmet bilinciyle hareket etmemekten, kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmemekten, bencillikten, bireyselleşmekten, dünyevileşmekten, sahte sınırlardan sana sığınıyoruz. Kalplerimizi birleştir ve kardeşlerimize karşı içimizde bir kin ve nefret bırakma yarabbi…

Ey mazlum ve mustazafların Rabbi! Şehit Ahmed Yasin, ümmetin suskunluğunu ve duyarsızlığını sana şikâyet etmişti. Şimdi de Suriyedeki kardeşlerimiz, mısırdaki kardeşlerimiz, Arakandaki ve Doğu Türkistandaki kardeşlerimiz haykıra haykıra sana şikâyet ediyorlar ümmetin suskunluğunu. Kardeşlerimiz aç, kardeşlerimiz üşüyor, kardeşlerimiz ölüyor, kardeşlerimiz diri diri ateşlere atılıyor, bacılarımızın ırzlarına geçiliyor, bebelerimiz boğazlanıyor. Onurlu ve özgür bir yaşam sürmek adına çaresizlikler içinde ağır bir imtihan veriyorlar. Ancak pes etmiyorlar. Kardeşlerimizin yardımcısı ol Yarabbi. Bu vesileyle harekete geçen Müslümanlara yeniden ümmet olma bilincini ihsan eyle.

Ey günleri insanlar arasında evirip çeviren Rabbimiz! Bir emanet olarak bağışladığın irademize Kur'anî bilgi ve bilinci, şeytanî güçlere karşı isyan ve boyun eğmezliği, tağutlara karşı başkaldırı yöntemlerini bize öğret! Dilimizdeki ve zihnimizdeki bağları çöz. İlmimizi ve azmimizi artır. Senin yolunda salih ameller işlemeyi gönlümüze ilham et.Senin rızan için mücadele veren tüm kardeşlerimizi muhafaza eyle. Kadınlarımzın, çocuklarımızın ve bebelerimizin acılarını dindir Yarabbi. Onlara dayanma gücü ve mücadele azmi bağışla.

Ey güç ve izzet sahibi Rabbimiz! Dünyanın dört bir tarafında zulüm gören kardeşlerimize yardım et. Onların gönüllerini birleştir.Bizleri her daim Müslümanların, İslam ümmetinin, senin yolunda mücadele edenlerin, mazlumların ve mağdurların yanında ve safında; her daim razı olacağın saflarda kıl. Bizleri onların yar ve yardımcısı, destekçisi kıl. İslam düşmanlarının, hainlerin, dinini dünyalık menfaatler için satanların safında olmaktan, onlara yar ve yardımcı olmaktan uzak tut bizleri.

Rabbimiz! Bizlere anamızdan, babamızdan kendi canımızdan daha değerli olan Allah Rasulü peygamber efendimize hakaret etme alçaklığını gösteren zalimleri ve işbirlikçilerini kahru perişan eyle. Canımızla, malımızla hayatımızın son anına kadar Kutlu Nebinin açmış olduğu yol üzerinde bizlere yürümeyi nasip eyle.

Ey Rabbimiz! Ümmetin ve ümmete önderlik iddiasında bulunan Müslümanların zorlu imtihandan geçirildiği bu zorluk günlerinde hepimize yardım et. Ayaklarımızı hak üzere sabit kıl, bizleri dünyada senin taraftarlarından olma izzetiyle, ahirette alnımızın akıyla hesabımızı verme ve sonsuz cennete kavuşma nimetleriyle nimetlendir.

 Rabbimiz! Bozgunculukta ve taşkınlıkta sınır tanımayan tüm zalimleri kahret.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.

Önceki ve Sonraki Haberler