Mısır’daki İdam Kararları Amasya’da Protesto Edildi

Mısır’daki İdam Kararları Amasya’da Protesto Edildi

Mısır’da Cumhurbaşkanı Mursi ve diğer ihvan liderlerine verilen idam kararları Amasya’da protesto edildi.

Özgür-Der Amasya Temsilciliğinin çağrısı ile, aralarında Özgür-Der Amasya Temsilciliği, İHH Amasya Temsilciliği, Hızır-Der, Altınoluk Derneği ve İlim Yayma Cemiyetinin de bulunduğu 30 STK'ca oluşturulan Amasya Gökbir (Gönüllü Kuruluşlar) Platformu'nca organize edilen ve Amasya Yavuz Selim Meydanında gerçekleştirilen protesto eylemi, 19 Haziran 2015 Cuma günü saat 13.30'da başladı.

Eylem boyunca idam kararlarını veren darbeci Sisi rejimi ile bu kararları dolaylı ya da doğrudan destekleyen batılı devletler, yerli işbirlikçileri ve çevreler aleyhine, Mursi ile diğer İhvan Liderleri ve İhvan'ın desteklendiğine dair sloganlar atıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Amasya Şubesi Başkanı Avukat Nuri Eken eylemin amacını kısaca izah ettikten sonra, Altınoluk Derneği Başkanı Niyazi Aydemir tarafından; bu kararların egemen batılı güçlerin işbirlikçileri Sisi aracılığıyla, küresel bazda tüm İslami camialara karşı bir ihtar mahiyetinde olduğu, batı işbirlikçisi rejimlerin tüm İslam beldelerinde 100 yıldır İslam ve Müslümanların özgürlüğü ve onuru için kıyam eden Müslüman önderleri öldürmelerinin bu mücadeleyi bitirmek yerine daha da gürleştireceği, Mursi ile İhvana desteğin zafere kadar devam edeceğine dair basın açıklanması okudu.

Basın Açıklamasının okunmasının ardından, Diyanet-Sen Amasya Şube Başkanı İmam-Hatip Emin Çınarcı eşliğinde, başta Mısır, Suriye, Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki mazlumlar ve mücahidler için topluca yapılan dua ile protesto eylemi sona erdi.

dsc_1993.jpg

dsc_2013.jpg

dsc_1977.jpg

dsc_1976.jpg

dsc_1987.jpg

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ BİZ

İman ettiğimiz Kur'an'ın bize öğrettiğine göre, Allah yolunda ölüm bizim için gerçek hayattır, gerçek kurtuluştur. Bizleri öldürerek Allah'ın dinini yok etmeye çalışanlar, ne bizleri yok edebilirler, ne de Allah'ın dinini. Çünkü Allah yolunda öldürülmekle bir ölür, bin diriliriz biz. Hem dünyada, hem ahirette.

Mısırda İhvanın kurucusu Hasan El Benna'yı 1949 yılında kalleşçe pusu kurmak suretiyle öldürerek İslami mücadeleye yok edeceğini sananlar, 1966 yılında Seyyid Kutub'u karşılarında görünce şaşırdılar. Onuda uydurma suçlarla idam ederek İslami mücadeleyi yok edeceğini sananlar, 2012 yılında karşılarında Mursi ve arkadaşlarını buldular. Şimdide Mursi ile arkadaşları Muhammed Biltaci, Hayrat Şatır ve Ahmet Abdulati'yi idama mahkum ettiler ve belkide onları da öldürecekler. Ama İslami mücadeleyi yok etmek bir yana, daha da gürleşerek tekrar karşılarına çıktığını görünce şaşırıp panikleyecekler ve bu kez belkide onların sonu olacak.

Türkiye'de 1923 sonrası Mehmet Akif'i Mısır'a sürenler, İskilipli Atıf ve onun gibi binlerce alimi asarak İslam'ı bitirdiğini sananlar, şimdi karşılarında binlerce Akif, binlerce Atıf buldular ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bitirdiklerini sandıkları Türkiye Müslümanları, bu gün tüm ümmet ve mazlumlar için bir umut haline gelmiş durumda.

Bangladeş'te, Suriye'de, Tunus'ta, Libya'da ve tüm İslam memleketlerinde hep aynı durum var. Batının yetiştirip adeta kendine aşık ederek içimize saldığı batı işbirlikçileri tüm İslam beldelerinde, batıdan daha şedit bir şekilde İslam'ın öz evlatlarını katlediyor, işkence tezgahlarından geçiriyor, memleketlerinden sürüyor, tüm güçleri ile İslam'ı yok etmeye çalışıyor.

Mursi ve arkadaşlarını idama mahkum edenlerle, Akif'i süren ve Atıf'ı asanlar, Libya'da Kaddafi, Suriye'de Esed hep aynı zihniyetin, batının gönüllü köleleri. Batı adına içinden çıktıkları halklarına kahyalık yapmaya, halklarını batının çıkarları için sürü gibi gütmeye çalışıyorlar. Balta batının ama sapı bizden. Bu işbirlikçilerin yaptıklarını batılılar yapmadılar bize, bu işbirlikçilerden çektiğimiz batılılardan çekmedik bizler.

100 yıldır bütün İslam beldelerinde aynı mücadele devam ediyor. Batının gönüllü uşaklarının batı adına kurdukları hegemonyayı devam ettirme uğruna, batılılardan daha şedit olan çaba, zulüm ve katliamları ile, Müslüman halkları tekrar özgürlüklerine kavuşturup İslam'ı tekrar üstün kılma mücadelesi.

Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Mısır'da, Filistin'de hey aynı mücadele devam etmekte, küresel çapta tek bir cephe var tüm İslam beldelerinde. İslam düşmanı batı işbirlikçilerinin batı adına hegemonyalarını sürdürme adına kurdukları cephe ile bunu yıkma adına şuurlu Müslümanların kurduğu cephe.

Mısırda İhvan, Libya'da direnişçiler, Suriye'de muhalifler, Filistin'de Hamas, Türkiye'de bizler, hep aynı cephenin, Müslüman halkları özgürlüğe kavuşturma ve İslam'ı yeniden yüceltme cephesinin unsurlarıyız.

Karşımızda Mısır'da Sisi, Libya'da Hafter, Suriye'de Esed, Filistin'de Mahmut Abbas var. Bu nedenle, Mısır İhvan liderlerine verilen idam kararları, aslında batı tarafından kahyası Sisi aracılığıyla tüm İslami kurtuluş cephesi unsurlarına ve bize verilmiş gözdağlarıdır aslında. Batı Sisi aracılığıyla diyor ki bizlere, kurulu düzene karşı çıkmaktan vaz geçin, yoksa sonunuz Mursi ve arkadaşları gibi olur.

Biz de diyoruz ki, bu mücadelemizden zafere kadar vazgeçmeyeceğiz, çünkü bu cennetten vaz geçmemiz demektir. Çünkü Allah yolunda ölsekte öldürülsekte kurtuluşa erişeceğiz, ama mücadeleden vaz geçersek, bu takdirde payımıza düşen, dünyada batı uşaklığının onursuzluğu, ahirette daimi cehennem olacak.

Küresel İslami intifadanın Amasyalı erleri olarak selamlıyoruz Mursi'yi, Biltaci'yi, Şatır'ı, Abdulati'yi. Dik durun, eğilmeyin, tüm Ümmet sevdalıları gibi Amasya'lı Ümmet sevdalıları da sizinle diyoruz, size cennet var diyoruz onlara.

Bizler Kur'an ayetlerinin bize öğrettikleri ile biliyoruz ki, eninde sonunda galip gelecek olan Allah erleridir. Biliyoruz ki zalimler hiç beklemedikleri bir anda, hiç beklemedikleri bir inkılapla devrileceklerdir. Biliyoruz ki zalimler için dünyada az bir menfaat olsa bile, daimi cehennem azabı vardır. Biliyoruz ki, Allah erleri için dünyada az bir sıkıntı bile olsa, ahirette daimi cennet mükâfatı vardır.

Selam hidayete tabi olanlara, selam Allah yolunda malları ve canları ile yılmadan mücadele edenlere, selam mallarını ve canlarını Allah yolunda harcayarak karşılığında daimi cenneti arzulayanlara.

Amasya Gökbir Platformu

MISIRDA İDAMA MAHKUM EDİLEN İHVAN LİDERLERİ İÇİN YAPILAN DUA

Rabbimiz!

Her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi hesap günü hesabını sormak için kaydeden ancak sensin.

Bu mübarek Ramazan gününde, bu meydanda, senin huzurunda, senin şahitliğin altında, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri ve İslam için mücadele ettikleri için, küresel küfür güçleri ve yerli işbirlikçileri tarafından askeri darbe ile yönetimden uzaklaştırılan ve idama mahkum edilen başta Cumhurbaşkanı Mursi olmak üzere, diğer İhvan liderleri olan Muhammed Biltaci, Hayrat Şatır ve AhmedAbdulati'neolan desteğimizi tüm dünyaya ilan etmek, senin yolunda malları ve canları ile mücadele edenlerin, senin taraftarlarının safında, kafirler ile yerli işbirlikçilerinin karşısında olduğumuzu ilan etmek için toplandık.

Her şeye şahit olan Rabbimiz, bu şahitliğimizi kabul buyur, rızanı kazanmamız ve ahiret kurtuluşumuz için vesile kıl.

Rabbimiz!

Her şeye gücü yeten, her dilediğini mutlaka gerçekleştiren ancak sensin. Küresel küfür güçleri ve yerli işbirlikçileri tarafından idama mahkum edilen Mursive diğer kardeşlerimize, onların aile ve dava arkadaşlarına yardım eyle. Onlara sabır, genişlik, kurtuluşve zafer nasip eyle.

Rabbimiz!

Sadece kendisine kulluk edenlerin yanında olan, onlara yapılan zulümlerin intikamını alan ve zalim kafirlerikahru perişan eden ancak sensin. Mısırlı Müslümanlara haksızlık, zulüm ve katliam yapan darbeci paşalar ile onların yerli işbirlikçilerini ve onları birer maşa olarak kullanan batılı efendilerini kahret ve mazlum Müslümanların intikamını onlardan al.

Rabbimiz!

Mısır'da, Suriye'de, Filistin'de, Kafkasya'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve dünyanın dört bir yanında sırf Müslüman oldukları için, Rabbimiz Allah'tır dedikleri ve bu yolda mücadele ettikleri için, kafirlere ve yerli işbirlikçilerine boyun eğmedikleri için zulme uğratılan, katledilen, işkence edilen, yurtlarından sürülen tüm mü'minlere ve mücahidlere mücadelelerinin sonuna kadar dayanabilecekleri derecede sabır ver ve onlara açık zafer nasip et.

Rabbimiz!

Senin yolunda cihad edenlere, yurtlarından sürülenlere, işkence ve eziyete uğratılanlara, şehit edilenlere ecirlerini eksiksiz ver.

Onların senin dinini yaşama ve yaşatma uğrundaki bu şahitliklerini ve şehitliklerini kabul et ve bereketlendir.

Rabbimiz!

Bizleri her daim Müslümanların, İslam Ümmetinin, malları ve canları ile senin yolunda mücadele edenlerin, mazlumların ve mağdurların yanında ve safında; her daim razı olacağın saflarda kıl, bizleri onların yar ve yardımcısı, destekçisi kıl.

İslam düşmanlarının, batı işbirlikçisi hainlerin, dinini dünyalık menfaatler için satanların safında olmaktan, onlara yar ve yardımcı olmaktan uzak tut bizleri.

Rabbimiz!

Türkiye, Mısır, Suriye, Filistin, Libya ve diğer beldelerde sıkıntı ve zorluklar içinde girdiğimiz Ramazan ayını, tüm Ümmetimiz için hayırlara ve bereketlere vesile kıl.

Doğu Türkistan gibi oruç tutmanın bile yasaklandığı beldelerimizdeki Müslümanlara, İslam'ı hakkınca yaşayabilecekleri imkanlar nasip eyle. Bizlere de sana gönülden yönelebileceğimiz Ramazanlar, senin rızana vesile olacak oruçlar, tüm Ümmetimize de gerçekten bayram edebileceği bayramlar nasip eyle.

Rabbimiz!

Türkiye'de, Mısır'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da ve diğer sorunlu İslam beldelerinde son günlerde yaşadığımız sıkıntılı günleri tüm Ümmetin hayrına olacak şekilde aşabilmemizi, buralarda ve tüm İslam beldelerinde Ümmetimizin hayrına olacak şekilde gelişmeler olmasını nasip eyle bizlere.

Rabbimiz!

Türkiye'de ve tüm İslam beldelerinde bizlerin ve Ümmetimizin çetin imtihanlardan geçirildiği bu zorluk günlerinde hepimize yardım et, ayaklarımızı hak üzere sabit kıl. Bizleri dünyada senin taraftarlarından olma izzetiyle, ahirette alnımızın akıyla hesabımızı verebilme ve sonsuz cennete  kavuşma nimetleriyle nimetlendir.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.

Önceki ve Sonraki Haberler