Sisi Yargısının İdam Kararları Amasya'da Protesto Edildi!

Sisi Yargısının İdam Kararları Amasya'da Protesto Edildi!

Darbeci Sisi’nin mahkemeleri tarafından idam edilen gençlerin infazı Amasya’da protesto edildi.

AMASYA GÖKBİR (Gönüllü Kuruluşlar) platformunca organize edilen basın açıklaması Amasya Yavuz Selim Meydanında gerçekleştirildi.26 Şubat Salı günü saat 17.30'da başlayan eylem boyunca idam kararlarını veren darbeci Sisi rejimi ile bu kararları doğrudan destekleyen yönetimlerin aleyhine sloganlar atıldı.

amasya-20190226-10.jpg

Özgür-Der Amasya Temsilcisi Özgür Eryiğit basın açıklamasının yapılış amacını kısaca şu şekilde ifade etti.'Mısırda 2013 Temmuz ayındaki darbeden bugüne darbeci Sisi, destekçileri olan ABD,Sudi Arabistan, İsrail'den aldığı güçle geçtiğimiz hafta 9 gencecik kardeşimizi cunta mahkemesinin iftiraları ile idam ettiler. Bizler bugün Mısırda, Doğu Türkistan'da, Suriye'de,Arakanda, Filistin'de İslam diyarının neresinde zulüm katliam varsa kınamak, lanetlemek ve mazlumlarla kardeşliğimizi kavileştirmek,şahitliğimizi ortaya koymak adına toplanmış bulunmaktayız. Öncüleri şehitler olan bir hareketi yok edemeyecekler. Allah'ın izni ile Allah'ın nurunu yeryüzünde yayacak milyonlarca genç yeniden filizlenecektir. Yaşanan bu idamlara karşı Dünyadaki İnsan hakları örgütlerinin adeta üç maymunu oynamalarına İslam coğrafyasının farklı beldelerinde yaşanan olaylara duyarsızlığından alışığız zaten fakat asıl acı olan İslam ümmetinin genelinin bu suskunluğudur. Hiç bir şey yapamasalarda dilsiz şeytan olmayı kanıksamaları utanç verici bir durumdur. Şehit olan kardeşlerimizin şehadetlerini rabbimizin katında en güzeli mükâfatlandırmasını niyaz ediyoruz 'diyerek açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Basın açıklaması Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Recep ELİAÇIK tarafından okundu. Açıklamada kısaca şu hususlar vurgulandı; Mısırdaki idam kararlarını veren darbeci Sisi rejimi ile bu kararları destekleyen çevreler ve yönetimlerin kınanmasına, gerçekleştirilen idamlara sessiz kalan tüm Dünyayı adaletli olmaya çağırarak Müslüman kardeşlere desteğin sonuna kadar devam edeceğine, bizler Amasya'dan bu zulme razı olmadığımızı Tüm Türkiye'nin mazlumların yanında yer alması gerektiğini İslam Dünyasının zalim dikta Sisi yönetimine karşı ayağa kalkması gerektiği ifade edildi.

Din görevlileri derneği başkanı Emin Çınarcı hocanın   başta Mısır, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Arakan olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki mazlumlar ve mücahitler için yaptığı dua ile basın açıklaması sona erdi.

amasya-20190226-01-001.jpg

amasya-20190226-02-001.jpg

amasya-20190226-03.jpg

amasya-20190226-04.jpg

amasya-20190226-05.jpg

amasya-20190226-06.jpg

amasya-20190226-07.jpg

amasya-20190226-08.jpg

amasya-20190226-09.jpg

Basın Açıklamasının Metni:

FİRAVUNLAŞAN SİSİ CUNTASININ İDAMLARINI DURDURMAK İÇİN MÜSLÜMANLAR AYAĞA KALKMALIDIR!

"…Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur…." Maide 32

Mısır'da 16-17 Haziran 2012 yılında %51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti.

Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun'un Hz. Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır.

Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkûm ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkûm etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi.

Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin "ah"ları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi'nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun aksine "terörle mücadele(!)" yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz.

Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında.

Bangladeş hükümeti Müslüman âlimleri ve önderleri idam ediyor; dünya sessiz.

Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor; dünya sessiz.

Filistin'de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya sessiz.

Arakan'da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor; dünya sessiz.

Yemen'de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor; dünya sessiz.

Suriye'de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor; dünya sessiz.

İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam…

Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları; diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler.

Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla "diktatör" diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar.

Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur. Ümmetin "vasat"laşması ve Mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Yeni bir dünya mümkün diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri ve gürleştirmelerinden başka bir seçenek görünmemektedir.

Kendisine "hakkı ve adaleti ayakta tutma" vazifesi yüklenmiş ümmetin bu sessizliği, bu kayıtsızlığı İslam dünyasına dişlerini geçirmek için bekleyenleri maalesef ki cesaretlendiriyor.

O nedenle biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inananıyoruz. susmadık, susmayacağız.

Dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve dayanışma çağrılarımızı bıkmadan usanmadan sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" sözünü şiar edinen bizler şu ilahi buyruğa iman etmişiz:

"Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz." (Hud, 113)

Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı en üst düzeyde bu zalimleri lanetleyip her türlü yaptırımları uygulamalıdır.

Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da direnişi ve şehadeti bir mektep gibi nesillere öğreten şehit Hasan El Bennaya, SeyyidKutuba, Esma Biltacile'ye;idam edilen gençlerimize şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Önceki ve Sonraki Haberler