Kutsal kitaplar ve mitolojiler bağlamında Hz. İlyas

Kutsal kitaplar ve mitolojiler bağlamında Hz. İlyas

Başakşehir Özgür-Der'de düzenlenen Karşılaştırmalı Peygamberler Tarihi seminer serisinin dördüncüsünde, Prof. Dr. Hakan Olgun, Hz. İlyas'ın hayatını ve önemini ele aldı.

M. Furkan Gökçe / Haksöz Haber

Başakşehir Özgür-Der'de gerçekleşen Karşılaştırmalı Peygamberler Tarihi konulu seminerin dördüncüsünde, Prof. Dr. Hakan Olgun Hazreti İlyas'ın hayatını, önemini ve İsrailoğulları arasındaki putperestlikle mücadelesini detaylı bir şekilde ele aldı. Seminer, Hazreti İlyas'ın peygamberler tarihindeki yerini, onun mesajının ve mücadelesinin İslam ve Yahudilikteki önemini kapsamlı bir şekilde inceledi.

Prof. Dr. Hakan Olgun, seminerin ilk bölümünde Hazreti İlyas'ın İsrailoğulları'na gönderilmiş bir peygamber olarak rolünü vurguladı. İsrailoğulları'nın, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim ile kıyaslandığında Hazreti İlyas'a yapılan atıfların azlığına değinilerek, İsrailoğulları'nın tarih boyunca putperestliğe olan eğilimleri ve bu eğilimin Yahudilik kavramının tarihsel gelişimiyle nasıl iç içe geçtiği tartışıldı. Konuşmada, Hazreti İlyas'ın, Kur'an'da sınırlı atıflarla anılmasına rağmen, onun mesajının ve İsrailoğulları'nın inanç yolculuğunda oynadığı dönüştürücü rolün altı çizildi.

untitled-4-011.jpg

Seminerin ikinci bölümünde, Prof. Dr. Hakan Olgun, Hazreti İlyas'ın İsrailoğulları'nı putperestlikten uzaklaştırıp tevhid inancına davet etme çabalarına odaklandı. Bu süreçte, Baal putuna tapınmanın yaygınlığı ve Hazreti İlyas'ın bu putperest inanç sistemine karşı verdiği mücadelenin detayları üzerinde duruldu. İsrailoğulları'nın putperestlikteki ısrarının, onların tevhid inancından sapmalarına yol açtığı ve Hazreti İlyas'ın bu duruma nasıl müdahale ettiği anlatıldı.

Seminerin son bölümünde, Baal putunun İslam öncesi Arap inancındaki yeri ve Hazreti İlyas'ın mücadelesinin sonuçları incelendi. Prof. Dr. Hakan Olgun, Baal putunun tarih boyunca farklı kültürlerde nasıl farklı isimler altında tapınıldığını ve bu putperest inancın İslam'ın zuhuruyla nasıl son bulduğunu ele aldı. Ayrıca, İsrailoğulları'nın putperestliğe sürüklenmesi ve sonrasında tekrar tevhide dönüş süreçleri üzerinde duruldu, Hazreti İlyas'ın bu dönüşümde oynadığı kritik role dikkat çekildi.

Prof. Dr. Hakan Olgun'un semineri, Hazreti İlyas'ın peygamberlik misyonunun, monoteist inancın korunması ve yayılmasındaki önemine ve etkisine ışık tutarak sona erdi. Bu seminer, katılımcılara Hazreti İlyas'ın hayatı ve İsrailoğulları'nın inanç yolculuğu hakkında derinlemesine bilgi sunarak, Kur'an ve Tevrat'taki peygamber kıssalarının karşılaştırmalı bir perspektiften nasıl anlaşılması gerektiğine dair önemli görüşler sağladı.

Önceki ve Sonraki Haberler