Batman: “Andımız ve Milli Güvenlik Dersi Kaldırılsın”

Batman: “Andımız ve Milli Güvenlik Dersi Kaldırılsın”

Özgür-Der Batman Şubesi, “Andımız” ve Milli Güvenlik derslerinin kaldırılması ile ilgili bir basın açıklaması yaparak Milli Eğitim Bakanlığına iletilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi.

Açıklamaya Mazlumder ve Eğitim Bir Sen temsilcileri de katılarak destek verdiler.

Batman Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde gönderilecek metni okumadan önce Özgür-Der Batman Şube Başkanı Ramazan Çelikal kısa bir açıklama yaptı. İlköğretimde her gün çocuklara zorla içirilen andın içeriğine vurgu yaparak, bir etnik kimliğin üstün sayıldığı, diğer etnik kimliklerin ise yok sayılarak yalancı bir nesil yetiştirildiği. Rabbimizden başka Varlığımızı armağan edeceğimiz bir olgu oluşturulmak istendiğinin altını çizdi.

Liselerde okutulan Milli Güvenlik dersinin kendisi varlığı kadar dersi veren Askerlerin amaçlarının bugün bir bir ortaya çıktığı, Bu nedenle Askerin asıl görevine dönmesi gerektiğini söyledi. Yeni Eğitim döneminde bu militarist uygulamanın mutlaka sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra okunan açıklama Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

İLKÖĞRETİMDE AND ZULMÜNE, LİSELERDE MİLLİ GÜVENLİK DERSLERİ DAYATMASINA SON VERİLSİN!

Sn. Nimet Çubukçu / Milli Eğitim Bakanı

Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da hem içerik hem de teknik açıdan yüzlerce sorunun yaşandığı ve bu sorunları kısa ve orta vadede çözmenin mümkün olmadığı bilinen bir gerçek. Ancak bazı kronik sorunlar var ki bunların çözümünü adalet ve özgürlüğü teminat altına almak isteyen siyasi irade sağlayabilir. Ödeneğe, kadroya veya zamana hiçbir surette ihtiyaç duyulmaksızın eğitim-öğretimde akla, ahlaka ve onurlu bir şahsiyet olmaya engel olmak üzere kurgulanmış resmi ideolojik şartlandırmalara son vererek pekala yeni eğitim öğretim dönemine geçilebilir.

Hala milyonlarca çocuğa her sabah okul kapısında ırkçı, şoven bir ant, yemin ettiren bir okul düzeniyle muhatabız. Ne hazindir ki, 28 Şubat sürecinde başat bir darbe kurumu işlevi görmüş MGK Sekreterliğinin yapısı bile bu süreçte büyük ölçüde değişti, sivilleşti ama hala kız-erkek tüm lise öğrencileri hazırol vaziyetinde üniformalı Milli Güvenlik Dersi hocalarını karşılamaya devam ediyorlar. Bakanlık çocukların giydikleri formayı tartışmaya açıyor ama üniformalı eğitimi görmezden geliyor.

Milli Güvenlik Dersleri gerek müfredatları gerekse bu dersi veren TSK mensubu subayların okullardaki misyonları ile eğitim öğretim alanlarını kışlaya, öğrencileri de emirerine dönüştürmektedir. Komutan öğretmen-asker öğrenci formatını dahi aşan hukuksuz ve kanunsuz uygulamalar basın yayın organlarına yansımaktadır. Sözde Milli Güvenlik dersleri vermek üzere okullara gelen subaylar öğrenciden öğretmene, idareciden okul aile birliğine kadar herkes hakkında istihbarat toplamakta, fişlemeler yapmaktadır. Öncelikli tehdit addettiği namaz, oruç, başörtüsü gibi temel ibadetlere odaklanan subaylar okunan kitap ve gazetelere, törenlerin yeterince samimiyetle yapılıp yapılmadığına kadar her alanda fişlemeler yapmaktalar.

Allah tarafından bizlere bahşedilen en büyük nimetlerden olan çocuklarımız üzerinde eğitim süresince estirilen zorbalığa son vermenin yolu yaşanan miltarist/askeri dayatmalara kanunen ve fiilen set çekmektir. Okullar ve öğrenciler Ergenekon benzeri askeri cuntaların faaliyet ve tatbikat alanlarından biri olmaktan çıkarılmalıdır. İnsan iradesini sıfırlayan, şahsiyeti ifsad eden, akılları dumura uğratan bu askeri/militer dayatmalar devam ettikçe hiçbir alanda tam olarak adalet ve özgürlük temin edilemez.

Talim ve terbiye meselesinin esası kişi ve ulus kültü olduğu müddetçe bireysel ve toplumsal yabancılaşma hızla artacak,  ortaya çıkacak şizofren birey ve toplum herkesle her daim savaşa tutuşacaktır. Türk ulusalcılığı ve Kemalist ütopyalar için çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları daha fazla karartılmasın. Zoru, dayatmayı, aldatmayı esas kabul eden mevcut eğitim anlayışı köklü bir değişime tabi tutulmalı ve hiçbir ferdin dini, mezhebi, etnik kimliği, ideolojisi devletin tasallutuna kurban edilmemelidir. Devlete makbul vatandaş, resmi ideolojiye sadık kul ve orduya ucuz asker yetiştirmek üzere temellendirilen eğitim öğretim anlayışına son verilmelidir. 

Yapılması gereken şey çok açık. Milli Eğitim Bakanlığı 30'lu yılların tek parti faşizmini yansıtan uygulamalarla çocukların, gençlerin beyinlerinin şartlandırılması çabalarını devam ettirmemelidir. Daha otoriter eğilimli, daha tahammülsüz, gergin ve saldırgan bir gençlik yerine özgürlük, özgüven, farklılıklara saygı temelinde nesiller yetiştirmek için mevcut eğitim politikaları mutlaka gözden geçirilmelidir. Okulun her şeyiyle kışla olmaktan çıkartılması için elbette yapılması gereken çok şey vardır. Bununla birlikte olumlu bir adım atmak için en azından, ilköğretimde ant ve liselerde Milli Güvenlik Dersi dayatmalarını kaldırmakla işe başlanabilir. Yeni öğretim döneminde eski dayatmaların devam etmemesi umudunu taşıyor, Milli Eğitim Bakanlığınız döneminde eğitimin özgürleşmesine yönelik olarak somut ve kalıcı adımlar atılmasını bekliyoruz.

Özgür-Der Batman Şubesi

Önceki ve Sonraki Haberler