Batman: ÖZGÜRLÜK TALEPLERİ YARGILANAMAZ

Batman: ÖZGÜRLÜK TALEPLERİ YARGILANAMAZ

Özgür-Der’in Resmi Törenleri Boykot Çağrısı nedeniyle İstanbul Valiliği’nin talebiyle hakkında kapatma davasını protesto etmek için Özgür-Der Batman Şubesi Batman Gülistan caddesinde protesto eylemi gerçekleştirildi. Protestoya Memur-Sen ve Mazlumder dest

Özgür Der hakkında açılan kapatma davası nedeniyle Batman Özgür Der şubesi bugün Gülistan caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı.

İlk önce Memursen Batman İl Temsilcisi Cahit Çekmen söz alarak üçüncü dünya ülkelerine has bir yöntem olan dernek kapatmalarının maalesef ülkemizde hala devam ediyor olması üzüntü verici olduğunu bu haklı davalarında sürekli Özgür Der'e destek olacaklarını vurguladı.

Daha sonra söz alan Mazlum Der Batman Şube Başkanı Murat Çiçek; Dava açıldığı günden bugüne gerek Genel Merkez düzeyinde gerekse Batman'da yapılan destek açıklamaları ile Özgür Der'in yanında olduklarını ve bu haksız davanın da Özgür Der'in lehine sonuçlanacağına inandıklarını belirtti.

Son olarak söz alan Özgür Der Batman Şube Başkanı Ramazan Çelikal desteklerini ifade eden konuşmacılara ve basın açıklamasına katılarak destek olan Eğitim Bir Sen, Bey Der, Anadolu Gençlik ve Memur Sen'e bağlı tüm şube temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasının tam metni:

ÖZGÜRLÜK TALEPLERİ YARGILANAMAZ

7 Kasım 2008 tarihinde Özgür-Der Genel Merkezi, şubeleri ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları tarafından imza edilip kamuoyuna deklare edilen "İnancımızın ve Kimliğimizin Aşağılandığı; Resmi İdeolojinin Dayatıldığı Törenlere Tavır Alalım!" başlıklı bildiri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın emri ile İstanbul Valiliğince suç duyurusunda bulunulmuş ve derneğimizin kapatılması talebiyle dava açılmıştır. 29 Nisan (yani bugün) davanın ilk duruşması görülmeye başlanmıştır.

Davaya sebep olan açıklamada, inançları dolayısıyla resmi törenlerde ayrımcılığa uğrayan kimselerin bu ayrımcılığa maruz kalmasının önlenmesinin bir yolunun da törenlere katılmamak olduğu dile getirilmiştir. Zira kamuoyuna da yansıdığı üzere; başörtülü olduğu için kürsüden indirilerek ödülü verilmeyen, askeri yemin törenlerine giremeyen, hukuksal olmayan yasaklar gerekçe gösterilerek üniversite kapılarından geri çevrilen, hastanelere alınmayarak vefat eden insanların varlığı düşünüldüğünde bu tepkinin haklılığı ortaya çıkacaktır.

Söz konusu dava, din ve vicdan özgürlüğü ile ifade ve örgütlenme özgürlüğüne açıkça aykırılık teşkil eden, resmi ideolojinin eleştirilemez bir dogma haline geldiğini gösteren örneklerden birisidir. Tamamen eleştiri niteliğinde olup herhangi bir hakaret veya şiddet talebi içermeyen bir açıklama nedeniyle Özgür-Der'in kapatılmak istenmesi tahammülsüzlüğün açık örneği olup, hukuka ve ahlaka açıkça aykırıdır.

Dava konusu olan bildiride ifade edilen görüşler devletin resmi yaklaşımlarını, ulus devletin kutsallarını tabulaştıranları ve resmi ideoloji sahiplerini rahatsız edeceği açıktır. Ancak hiç kimse görüşlerini açıklarken bu rahatsızlığı dikkate almak zorunda değildir. Aksi halde ifade özgürlüğünü savunmanın bir anlamı kalmayacaktır.

Özgür-Der;  Düşünce özgürlüğü, Eğitim hakları ve insan hakları alanında faaliyet yürüten, bunu da tüzüğünde belirten bir dernektir. Dolayısıyla dava konusu edilen açıklama Özgür-Der'in faaliyet alanları içindedir. Dava konusu edilen suçlamalar bu bağlamda idarenin rahatsızlığından kaynaklanan subjektif değerlendirmelerden öteye geçmemekte ve hiçbir hukuki yönü de bulunmamaktadır.

Devlet, bireye ve topluma inanç ve ibadet biçimi dayatmayı, bütün bir toplumu ulus devlet potasında eritmek ve tornadan çıkmış gibi tek tip hale getirmeye, anne-babalarının iradesine rağmen çocuklara ve gençlere ideoloji yüklemeye bir an önce son vermelidir.

Devletin; insanların neye inanıp inanmayacağını, dini bir merasim gibi ne şekilde ve kimin huzurunda bekletileceğini belirlemesi, inanç özgürlüğüne müdahaledir. Hala dayatmacı anlayışlarla vatandaşları biçimlendirmeye çalışmak hakkın ve halkın karşısına dikilmektir ki, bunun başarısız olacağı kesindir.

Kendi yasalarına bile sadakatsizlik yapanlar, bağlı olduğu AB kriterleri ve altına imza attıkları İnsan hakları Sözleşmelerini yok sayarak, bizim derneklerimizi kapatabilirler, ama bizi asla SUSTURAMAZLAR.

Hakikatin mesajını yaymaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Ramazan ÇELİKAL
Özgür Der Batman Şube Başkanı

Önceki ve Sonraki Haberler