Batman’da Danıştay'ın Kararına Protesto

Batman’da Danıştay'ın Kararına Protesto

Batman’da Orta Öğretim öğrencileri Danıştayın Katsayı Kararını, yaptıkları basın açıklamasıyla protesto ettiler.

Batman'da bir grup meslek lisesi öğrencisi, Danıştay'ın katsayı kararını protesto ederek, on bir yıldan beri süren adaletsiz uygulama neticesinde binlerce öğrencinin mağdur olduğuna dikkat çekti.

Batman'da Gülistan Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya gelen lise öğrencileri, Danıştay'ın meslek liselerine yönelik almış olduğu katsayı kararını protesto etti.

'Danıştay elini eğitimden çek', 'Katsayı açılımı istiyoruz', 'ÖSS oyun değil biz de oyuncak değiliz' yazılı dövizler taşıyıp, 'Eğitim hakkımız söke söke alırız', 'Danıştay'ın zulmüne boyun eğmeyeceğiz' şeklinde slogan atan öğrenciler, daha sonra kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi.

Basın açıklaması öncesi söz alan Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şafii Özperk, Tokat'ın Reşadiye ilçesine yapılan hain saldırıyı kınadı. Özperk, konuşmasında, "Saldırıyı özellikle Güneydoğu'da demokratik açılıma yönelik bir darbe olarak algıladığımızı, bu katliamı yapan insanları kınadığımızı belirtiyoruz." diye konuştu.

DTP'nin kapatma davasına da değinen Özperk, "Bugün Anayasa Mahkemesi'nde bir siyasi partinin kapatılma davası var. Dileğimiz, temennimiz, Türkiye'nin kapatılan parti mezarlığı ülkesi olmaktan çıkarılmasıdır. Umuyoruz ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi de Danıştay gibi vahim bir kararın altına imza atmaz." diye konuştu.

Daha sonra Batman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Şat, Meslek Lisesi Katsayı Mağdurları adına basın açıklamasını okudu.

On bir yıldan beri süren adaletsiz uygulama neticesinde binlerce öğrencinin mağdur olduğuna dikkat çeken Şat, dayatmalara boyun eğmeyeceklerini, hak ve özgürlükleri için mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurduğunu, ancak özgürlük taleplerini durduramayacağını söyleyen Şat, şöyle dedi: "Eşitlik ve adalet duygusunu zedeleyen bu karara boyun eğmeyeceğiz. Siz set çekseniz de biz okusak da okumasak da değerlerimizle dimdik ayakta durmayı öğrendik."

Abdullah SEVİM / haksözhaber

 

 

Basın Açıklamasının Tam Metni

DİKKAT: DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DEĞİL HUKUKU DURDURUYOR;

Bugün burada, sayıları milyonla ifade edilebilecek Meslek liseli gençlerin, eşit ve özgür eğitim hakkını yok sayan Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını protesto etmek için toplandık.

YÖK; kamuoyunun talepleri doğrultusunda yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasını kaldırarak, 28 Şubat darbesinden bu yana süregelen bir haksızlığı ve adaletsizliği sonlandırmıştı. Ancak "Eşitlik ancak eşit insanlar arasında olur" diyen başkanı, hukuk ilkelerini ve halkının değerlerini dikkate almayan Yönetimi ile İstanbul Barosu tarihine yüz karası olarak geçecek bir iş yapmış; görevi değilken konuyu Danıştay'a götürmüştür. Danıştay da başvuruyu kabul etmiş Ve bir eğitim hakkı ihlali olan katsayı adaletsizliğinin kaldırılmasına daha önce verdiği bir kararı ile çelişerek engel olmuştur.

Danıştay'ın tutumu aynı zamanda sınıfsal bir ayrımcılık da içermektedir. Genelde yoksul ailelerin çocuklarının devam ettiği Meslek Liseleri açıkça üvey evlat muamelesine maruz bırakılmakta, bu okullardan mezun olan gençlerin yüksek öğrenim görme imkânları ellerinden alınmaya ve böylece toplumsal yapıda daha etkili bir konuma gelebilmeleri engellenmeye çalışılmaktadır.

28 Şubat sürecinin sayısız zorbalık örneklerinden biri olarak uygulamaya konulan katsayı eşitsizliğinin genelde Meslek Lisesi öğrencilerini ve özel de İmam Hatip Lisesi öğrencilerini 2. sınıf vatandaşlar, hatta doğrudan cezalandırılmayı hak etmiş kişiler olarak değerlendiren bir kafa yapısının ürünü olduğu tartışmasızdır Tam 10 yıldır yoğun ve sistematik mağduriyetlere yol açan bu uygulamanın kaldırılması aynı zihniyetçe sürekli biçimde engellenmiştir.

Onbir yıldan beri süren adaletsizliğin neticesinde yüzlerce öğrencimiz açıkta kalmış istedikleri bölümlerde okuyamamış emekleri ve hayalleri yok olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının okullarından mezun olup aynı sorulara, aynı cevapları vermelerine rağmen sırf meslek lisesi öğrencisi oldukları için 50 puan geriden bir sınava katılmaları kendi ülkelerinde eşitsizliğe ve adaletsizliğe, maruz bırakılmalarına neden olmuştur. Bazı insanlar eşit bazıları daha eşit mantığı hala halkın iradesinden üstün gelmektedir ki Danıştay kararı bunu apaçık gözler önüne sermektedir. 3. Dünya ülkelerinde dahi görülmemiş bu uygulamayı tekrar gündeme koyanlar; bunca gencin hayallerini yıkarak hangi hukuku savunabilir ve nasıl rahat uyuyabilirler.

Yaşanan bu hukuk komedisinden bir beklentimiz yok. Toplumun hukukuna kastedenleri İlahi adalete ve insanlığın vicdan mahkemesine havale ediyoruz.

Bu aşamada, doğrudan muhatabımız sadece parlamentodur. Meslek Liseleri öğrencileri olarak, parlamentodan talebimiz; 8. Dairenin diline doladığı YÖK kanununun 45. maddesini, "katsayı" uygulamasını kaldırarak, mutlak eşitliği ve adaleti tesis edecek bir şekilde aciliyetle değiştirmesidir. Parlamento, tercihini zorbalardan yana değil halktan yana kullanmalıdır.

Bu kararı alanlar da eşitlik ve adalet ilkesine aykırı uygulamaları farklı karar, söz ve eylemleriyle destekleyenler de bilmelidirler ki; kimliğine ve iradesine sahip çıkanlar dayatmaya boyun eğmeyecek, hakları ve özgürlükleri için mücadele etmeyi sürdüreceklerdir. Ve hiç unutulmasın ki, inançlara, düşüncelere, insan onuru ve özgürlüğüne zincir vurmaya kalkanlar sonuçta tarihin çöplüğüne atılmaktan kurtulamayacaklardır.

Bizler Meslek Liseleri öğrencileri olarak, sosyal devletin görevinin, vatandaşlarına ayrımcı uygulamalarda bulunmak değil, genel olarak 'adil ve eşit davranmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak' olduğunu; baroların görevinin ise ayrımcı uygulamalara destek vermek değil, insan hakları ve özgürlüklerin alanını genişletmek, bu çerçevede eğitimde fırsat eşitliğini destekleyici çalışmalar yapmak olduğunu hatırlatıyoruz..

Evet Danıştay, yürütmeyi durdurdu. Ancak özgürlük talebimizi durduramayacak. Özgürlük yürüyüşümüzü durduramayacaklar.

Eşitlik ve adalet duygusunu zedeleyen bu karara boyun eğmeyeceğiz. Siz set çekseniz de, biz okusak da okumasak da değerlerimizle dimdik ayakta durmayı öğrendik.

ŞUNU ASLA UNUTMAMALIYIZ: HAK SAHİPLERİ HAKLARINA SAHİP ÇIKMADIKÇA ZALİMLER ZULÜMLERİNE DEVAM EDECEKTİR

Meslek Lisesi  Katsayı Mağdurları Öğrencileri Adına

Meryem ŞAT

 

Önceki ve Sonraki Haberler