Mardin'de Suriye Sınır Kapısında Protesto

Mardin'de Suriye Sınır Kapısında Protesto

Mardin-Kızıltepe Şenyurt Sınır Kapısı'nda Suriye Halkıyla dayanışma eylemi yapıldı.

Kızıltepe Şenyurt (Dirbésiye) Sınır Kapısında Toplanan Müslümanlar 1. yılını dolduran Suriye İntifadasını Selamladı. Binlerce şehit veren, on binlerce yaralamaya ve tutuklamaya maruz kalan, yüz bini geçen mülteci sayısına ulaşan Suriye Halkına zulmetmeye hız artırarak devam eden katil Baas diktasının lanetlendiği eyleme aralarında Özgür-Der Batman ve Mardin Şubeleri ve Mıhalmiler Derneğinin de bulunduğu birçok kuruluş destek verdi.

Batman’dan araçlarla sabah saat 08:30 Kızıltepe Şenyurt Sınır Kapısına doğru hareket edildi. Batman’dan Özgür Der ve Özgür Eğitim Sen den Müslümanların oluşturduğu konvoy güzergah üzerinde bulunan il ve ilçelerden katılımcı kurum ve kuruluşların katılımlarıyla saat 13.00’da sınır kapısına varıldı. Bölge il ve ilçelerinden gelen topluluk Suriye Sınırı tarafında Suriye askerlerinin önünde basın açıklaması yapmak istedi. Jandarmalar buna müsaade etmeyeceklerini söyleyince ve sınıra tren vagonlarının çekilmesiyle sınır kapısı önünde pankart ve posterler açıldı. Basın açıklamasından önce Batman Özgür Der den Şefik Sevim bir konuşma yaptı.

Şefik Sevim’in yaptığı konuşmadan sonra Din Bir Sen Mardin Temsilciliğinden Mehmet Şirin ERSOY basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı. Suriye’de katledilen insanlar için dua edildi. Duadan sonra Suriye katliamlarında evlatlarını ve akrabalarını yitiren bir Suriyeli Bayan konuşma yaptı.

“Kerbelayı Tarihte Arama, Zamanın Kerbelası Hama!”, “Hepimiz Hamalıyız!”, “İsrail’e Kedi, Halkına Aslan!”, “Esed Dünyayı Kandıramaz!” yazılı dövizlerin tutulduğu eylemde topluluk sık sık “Humus’a selam direnişe Bin Selam!”, “Her Yer Humus, Hepimiz Suriyeliyiz!”, “Yezid Esad Hesap Verecek!”, “Suriye Halkı Yalnız Değildir”, “Yaşasın İslami Direnişimiz”, “Direne Direne Kazanacağız”, “Hama'ya Humus'a Direnişe Bin Selam”, “Kahrolsun Baas Diktatörlüğü”, “Uyan Diren Özgürleş”, “Direne Direne Devrim Gelecek” “Bijî Azadî Bîmre Dîktatorî!” sloganları attı.

Haksöz Haber

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi.jpg

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi-(2).jpg

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi-(3).jpg

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi-(12).jpg

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi-(14).jpg

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi-(13).jpg

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi-(11).jpg

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi-(9).jpg

18032012_batman_suriye_eylemi_sinir_kapisi-(8).jpg

 

Basın Açıklamasının Tam Metni:

KATİL BAAS DİKTATÖRLÜĞÜNÜN KARŞISINDA

MAZLUM SURİYE HALKININ YANINDAYIZ!

Sayın Basın mensupları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli üyeleri;

Bugün katil Baas Diktatörlüğüne karşı direnişin 1.yıldönümünde Süriye halkının yanında olduğumuzu göstermek amacıyla bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Tam bir yıldır Suriye halkı katil esat yönetimne karşı kıyam bayrağını açmış bulunmaktadır.Ancak diktatör Esat ,babasından aldığı kanlı mirası devam ettirerek ,bu direniş hareketini kanla bastırmaya çalışmaktadır.

Hatta bu olayları araştırmaya giden gazetecileri bile kaçırarak gerçekleri Dünya kamuoyundan gizlemeye çalışmaktadır.

Son bir haftada her gün binlerce kişi sınırı geçerek Türkiye’ye sığınmıştır.Bugüne kadar Türkiye’ye gelenlerin sayısı bugün itibariyle 17 bine yaklaşmıştır.

Allah (c.c)kur’anda;'Zulmedenlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur'buyuruyor. Biz direnenlerin kazanacağına inanıyoruz. Verilen mücadeleler karşılıksız kalmayacaktır. Zalimler bir gün yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Buradan Esad diktatörlüğüne karşı mücadele veren Suriye halkını, şehitlerini ve onlara destek olanları selamlıyoruz.

40 yılı aşkın bir süredir Suriye’de baskı, işkence ve zulümle iktidarını korumaya çalışan Baas cuntası Suriye halkına yönelik katliam ve sindirme politikalarına hız vermiş durumda. Ortadoğu’da yükselen adalet ve özgürlük taleplerinin Suriye’de de yankılanması karşısında paniğe kapılan Esad diktatörlüğü Suriye İntifadasını tanklarla bastırmaya çalışıyor.

Suriye’nin muhtelif şehirlerinden her gün yeni katliam haberleri geliyor. Bilhassa Cuma ve cenaze namazları sonrasında düzenlenen protesto gösterileri kanlı bir biçimde bastırılıyor. Sivil, barışçıl eylemlere karşı rejim güçlerince gerçekleştirilen vahşice saldırılarda her defasında onlarca insan hayatını kaybediyor.Onbinlere varan şehid,elli binlerle ifade edilan kayıp ve yüzbinlere ulaşan tutuklu sayısından bahsediliyor.Beşyüze yakın çocuk katledildi. Baas diktatörlüğüne karşı intifada başlatan Suriye halkı kadın, erkek,çocuk ve yaşlı insanlık dışı uygulamalarla karşı karşıyadır. Hiçbir hukuk prosedürü işletilmeksizin yürütülen kitlesel tutuklama ve işkencelerle halk sindirilmek isteniyor. Eğer bir şeyler yapılmazsa Hama katliamının bir benzeri Humus katliamı adı ile gözleriminizin önünde meydana geliyor,gelecek.

Suriyeli kardeşlerimiz ise diktatörlük rejiminin tüm baskılarına, işkence ve hunharca katliamlarına rağmen bir yıldır “Zulme ve diktatörlüğe hayır!” şiarıyla destansı mücadelelerini sürdürmektedirler. Özgürlük ve adalet için kıyam eden Suriye halkı izzet ve şerefinin Esed diktatörlüğü tarafından daha fazla çiğnenmesine tahammül edemeyeceğini canı pahasına bütün dünyaya haykırmakta.

Mardin ve Batmanda faaliyet gösteren ve her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında taraf olan sivil toplum kuruluşları olarak Suriyeli kardeşlerimizin maruz kaldığı bu zulümden dolayı büyük bir acı ve öfke; teslimiyet ve iradesizliğe karşı Suriye halkının yükselttiği direnişle ise onur duymaktayız. Suriye yönetimi baskı ve zulüm politikalarına son vermeli, halkın özgürlük ve adalet taleplerini bastırmak için üzerlerine sürülen tanklarını, asker-sivil çetelerini derhal geri çekmelidir. Arabıyla Kürdüyle, Sünnisiyle, Alevisiyle Gayri Müslimi ile tüm Suriye halkının kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, işkence, tutuklanma, kaybedilme korkusu olmaksızın yönetimi eleştirebilme ve serbest seçimlerle değiştirebilme haklarının önündeki tüm engeller derhal kaldırılmalıdır.

Bizler Ortadoğu’da yaşanan sorunlara emperyalistlerin müdahil olmalarını asla haklı ve meşru bulmuyoruz. Bu yönüyle uluslar arası medyada dillendirilen Suriye’ye dış müdahale senaryolarını şiddetle reddediyor ve Suriye muhalefetine de hiçbir gerekçeyle sömürgeci güçlerden yardım dilenir pozisyona düşmemeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Bununla birlikte ülkeyi emperyalist güçlerin müdahalesine gerek duyacak hale getirenin Baas diktatörlüğünün katliamcı politikaları olduğu gerçeğinden hareketle, bu tür kirli senaryoların boşa çıkartılması için öncelikle Baas rejiminin iktidardan çekilmesini talep ediyoruz.

Mardin ve Batman Sivil Toplum Kuruluşları olarak Tunus’tan başlayıp Mısır’a, Libya’ya, Bahreyn’e, Yemen’e, tüm Ortadoğu’ya yayılan İntifada ile onur duyuyoruz. Şii ya da Sünni olmalarına bakmaksızın, Müslüman halkların iradelerinin despotik azınlık yönetimleri eliyle gasp edilmesini reddediyoruz. Tüm Müslümanları da adaletli olmaya, tutarlı olmaya, kendimiz için talep ettiğimiz her şeyi kardeşlerimiz için de istemeye çağırıyoruz!

Bizler, özelde Ortadoğu da genelde tüm dünyada özgürlük ve adalet şiarıyla ayağa kalmış tüm halkların direnişlerini destekliyoruz. Baskıcı, zalim iktidarların zulümlerine karşı tüm Ümmeti ve insanlığı duyarlılığa,mazlum halklarla dayanışmaya davet ediyoruz. On yıllardır silah zoruyla geniş kitlelere hükmeden azınlık diktalarına, cuntalara, işbirlikçilere karşı kıyam eden mazlum halkların yanında saf tutmanın hem kardeşlik hukukunun bir gereği, hem de vicdani ve insani bir sorumluluk olduğunun altını çiziyoruz.

Öncelikle Baas diktatörlüğü kaçırdığı gazetecileri ,Adem ÖZKÖSE ile Hakan COŞKUN’u derhal serbest bırakmalıdır.

Arap Birliği ve İslam Konferansı teşkilatı aktif rol almalıdır. Süriyede insani yardım koridoru açılmalıdır.

Ortadoğu'da yaşanan sorunlara emperyalistlerin müdahil olmalarını asla doğru ve haklı bulmuyoruz. Bununla beraber, Suriye'yi emperyalist güçlerin mudahalesine açık hale getiren esas sebebin Baas cuntası olduğuna inanıyoruz.Bütün emperyalist planların boşa çıkartılması için Baas rejimi derhal iktidardan çekilmelidir.

Tunus'ta başlayan intifada kıvılcımı,Libyada ,Bahreyn’de ,Yemen’de devam etti. Halkın kararlı duruşu ve direniş azmi sonuç verdi ve Rabbimizin lütfu ile Tunus ve Mısır diktatörleri devrildi. Ortadoğu'da yükselen adalet ve özgürlük taleplerinin Suriye'de de yankı bulması karşısında paniğe kapılan Baas diktatörlüğü, ilk günden itibaren Suriye İntifadasını tanklarla, bombalarla bastırmaya çalıştı ve bu katliamlarına her geçen gün yenilerini ekledi.Dün Hama’da yaptığı katliamları hergün Humus’ta ,Der’da İdlib’de Şam’da tekrar etmektedir.

Suriye halkı ise bu zulüm karşısında direnişten taviz vermeyerek aylardır mücadelesini sürdürmekte ve işte bugün birinci yılını doldurmuş bulunmaktadır. .

Bizler Baas zulmü karşısında direnen Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Bu haklı mücadelelerinde muzaffer olabilmeleri için izzet sahibi tüm Müslümanları, bu onurlu direnişin yanında saf tutmaya, Suriye intifadasını omuzlamaya davet ediyoruz. Süriye’yi kan gölüne çeviren, aylardır direnen halka karşı her türlü zulmü reva gören Baas diktasının artık ömrünün tükendiğini umuyor ve Baas zulmünü bir kez daha lanetliyoruz.

İnanıyoruz ki Suriye halkı da kazanacak ve zalim Beşşarın sonu da hezimet olacaktır.

Zalim beşşar bilmelidir ki Libya’da Mısır’da ve Tunusta Firavunların başına gelenler er yada geç onunda başına gelecektir.

Yaşasın Süriye halkının şanlı intifadası!

Hamaya ve şanlı direnişçilere selam olsun!

İdlibe ve şanlı direnişçilere selam olsun!

Der’a’ya ve şanlı direnişine selam olsun!

Şam’a Halebe ,Kamışlo’ya ,Derbesiye’ye selam olsun!

Humus’a selam direnişe Bin Selam!”, “Her Yer Humus, Hepimiz Suriyeliyiz!”, “Yezid Esad Hesap Verecek!”, Suriye Halkı Yalnız Değildir, Yaşasın İslami Direnişimiz, Direne Direne Kazanacağız, Hama'ya Humus'a Direnişe Bin Selam, Kahrolsun Baas Diktatörlüğü, Uyan Diren Özgürleş, Direne Direne Devrim Gelecek” “Bijî Azadî Bîmre Dîktatorî!”

DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÖZGÜR EĞİTİM SEN MARDİN TEMSİLCİLİĞİ

DİN BİR SEN MARDİN TEMSİLCİĞİ

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN BATMAN TEMSİLCİLİĞİ

ÖZGÜR-DER MARDİN ŞUBESİ

ÖZGÜR-DER BATMAN ŞUBESİ

İLİM YAYMA CEMİYETİ MARDİN TEMSİLCİLİĞİ

MARDİN HASEKİLİLER KÜLTÜREL VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

SALAHADDİN-İ EYYÜBİ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

DİCLE VE FIRAT DAYANIŞMA GURUBU

MARİMDER MARDİN TEMSİLCİĞİ

MIHALMİLER DERNEĞİ

TÜRKİYE ARAP PLATFORMU

ÖĞ-DER .(ÖĞRETMENLER DERNEĞİ ) MARDİN ŞUBESİ 

Önceki ve Sonraki Haberler