“Ana-Baba ve Akraba İlişkisi” Semineri

“Ana-Baba ve Akraba İlişkisi” Semineri

Özgür-Der Beykoz Şubesi, eğitim seminerlerine "Ana-Baba Hakkı ve Akraba İlişkisi" başlıklı konu ile devam etti. Çarşamba günü yapılan semineri Mustafa Şahin sundu.

Mustafa Şahin özetle şunları söyledi:

Toplum yapısının temeli olan ailenin kurucuları ve en önemli iki unsuru ana ve babadır. İnsanlığın devamı da neslin korunması da Allah'ın koyduğu canlıların kabiliyet veya planlarına göre belli kanunlara bağlanmıştır.

Neslin korunması ve devamı için bütün zorlukları çeken ana babaların ve özellikle anne içi Cenabı ALLAH şöyle buyurur;

"Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi otuz aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına geldiğinde der ki: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim. Ve ben gerçekten Müslümanlardanım." (Ahkaf, 46/15)

Baba ise yılmadan uyumadan çalışır. Yemez yedirir, giymez giydirir. Çocuğun bir yeri ağrırsa ana-baba daha fazla rahatsız olurlar, bu süre uzun zaman hatta ölene dek devam eder.

CENABI ALLAH'ın anaya babaya itaati istemesi (Ankebut, 8) ve buna bir sınır koyması ana baba hakkının ne kadar önemli olduğunu açıklamak için yeter de artar bile. Gerek ayetlerde gerekse hadislerde ana-babaya nasıl davranılacağı anlatılmıştır. Bunlardan birkaçı ise şunlardır:

Ana babaya itaat etmek, ana babaya iyi davranmak, maddi manevi sıkıntılarını gidermek, saygıda hürmette kusur etmemek, rızalarını almak, kötü söz söylememek, öldüklerinde hayırla anmak gerekir.

Akraba İlişkileri

Sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken ilişkilerin başında akraba ilişkileri gelmektedir.

Kur'an-ı Kerim ve hadislerde akrabalık bağlarının karşılıklı ziyaret, haberleşme, maddi ve manevi yardımlaşma gibi çeşitli yollarla korunması ve güçlendirilmesi üzerine hassasiyetle durulur. Akraba arasındaki bu ilişkiye "Sıla-i Rahim" denmektedir. Akrabalık bağlarının koparılmaması, hakka ve hukuka riayet etmek şartıyla ister maddi isterse manevi ilişkilerin korunup gözetilmesi İslam Dininin üzerinde durduğu konuların başında gelir.

Akrabalar arasında ilişkiler, hukuki ve ahlaki olmak üzere ikiye ayrılır:

Akrabalığın Ahlaki Neticeleri;

  1. Sıla-i rahim: Akrabaların birbirleri ile ilişkilerini kesmeyip devam ettirmeleri, ahlaki ve dini bir görevdir.

  2. Akrabalara ikram ve ihsanda bulunmak; Akrabalara maddi ve manevi ikramlarda bulunmak Peygamberimizin bize tavsiye ettiği hususlardandır. Malını, Allah yolunda harcanması için hibe etmek isteyen Ebu Talha'ya Peygamberimiz, onu akrabalarına harcamasını tavsiye etmiştir.

Dinimiz, akrabalar arasındaki ilişkilerin sağlam, sıcak ve devamlı olmasına, akrabaların birbirine maddeten ve manen destek olmalarına çok önem vermektedir.Hısımlık hakkını gözetmek, Allah ve Resulü'nün ısrarla emrettiği şeylerdendir.

Ailevi huzurun korunması, dünyada yaşamaktan zevk almamız ve hayatımızın huzurla geçmesi, akrabalık ilişkilerini canlı tutmamızla mümkündür. Bu sebeple Müslüman aileler olarak bizler, başta akrabalarımız olmak üzerle, birlikte yaşadığımız insanlarla samimi ve dürüst ilişkiler içerisinde olmak zorundayız. Unutmayalım ki, bir gün bizim de bünyelerimiz yaşlanacak ve bugün ailelerimizle, akrabalarımızla ve beraber yaşadığımız insanlarla kesmiş olduğumuz ilişkilerin benzerinin kendimize yapılmasını asla istemeyeceğiz.

Önceki ve Sonraki Haberler