Beykoz'da “Cumhuriyetin Kurucu Kimliği” Semineri

Beykoz'da “Cumhuriyetin Kurucu Kimliği” Semineri

Özgür-Der Beykoz Şubesi’nde bayanlara yönelik olarak yapılan Türkiye’nin Yakın Dönem Siyaset Tarihi seminerler dizisi devam ediyor.

"Cumhuriyetin Kurucu Kimliği: Türklük" başlığı sunuldu. Sunum Azize Şahin ve Nurten Çakır tarafından yapıldı. İlk olarak söz alan Azize Şahin, konuşmasında Türkiye'ye Türkçülüğün getirilmesini sağlayan İttihat Terakki'den bahsederek, bu kuruluşun ortaya çıkış sürecinden bahsetti. İttihat Terakki'nin Türkçülük ideolojisini yaygınlaştırma politikalarından bahseden Şahin, ordu- asker yapılanmasının milliyetçi politikalar üzerindeki etkisine değindi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasındaki politikalara da kısaca değinen Şahin sözlerine son verdi.

Daha sonra söz alan Nurten Çakır, bir modernleşme projesi olan Türkçülüğün ve ulusalcılığın ortaya çıkış sürecinden bahsetti. Milliyetçiliği ve ulusalcılığı  anlamak için batıdaki oluşum sürecinin iyi kavranması gerekliliğine değinen Çakır, batı için hazırlanan bu düşünce yapısının, batı dışı toplumlara zorla giydirilmeye çalışıldığını ifade etti. Milliyetçiliğin çıkış noktasını anlamanın önemine vurgu yapan Çakır, günümüzde yaşanılan siyasal ve sosyal sorunları okumada bu durumu bilmenin önemli olduğunu belirtti.

Milliyetçi mantığın felsefesinin Fransa'da 1789 Fransız İhtilali ile atıldığını söyledi. Fransız Devrimi'ne götüren şartlarının daha önceki dönemde oluştuğunu ifade eden Çakır, Fransız devriminden sonra ise ulus-devlet olmanın söylemlerle (özgürlük, eşitlik, adalet, halkın egemenliğin halkta olması ve feodalitenin yıkılıp yerine cumhuriyetçi yapının oluşturulması gibi) fiiliyata nasıl geçirildiğinden bahsetti. Son olarak, Türkiye'de varolan milliyetçilik sürecini ve çeşitlerini de başlıklar altında anlatan Çakır sözlerine son verdi.

Önceki ve Sonraki Haberler