Beykoz’da “En-Nebhani” Konuşuldu

Beykoz’da “En-Nebhani” Konuşuldu

Özgür-Der Beykoz Şubesi’nde “İslami Uyanışın Öncü İsimleri” başlıklı seminer programının ocak ayı konu başlığı Filistinli Takiyyuddin En-Nebhani ve hareketi Hizbuttahrir’di. Konuyu Halime Gerçek ve Vildan Yakar sundular. Konuşmacılar konuyu, Takıyyuddin E

Nebhani'nin hayatı kapsamında; eğitimi, mesleki kariyeri, İslami bilinçlenme süreci ve Hizbuttahrir'in kuruluşuna kadar olan kronolojik bilgileri Halime gerçek aktardı. Hizbuttahrir'in kuruluş amacı ve yöntemleri siyasi stratejileri ve eylemlerinin anlatımını Vildan Yakar yaptı.

Halime Gerçek; Nebhani'nin İslam'ı ihya çabasını iki ideal üzerine inşa ettiğini ve geliştirdiğini ifade etti.

Gerçek, Emperyalizm toplumları yıkıcı ruhuyla büyük bir tehlike arz etmektedir ve bu tehlike ancak İslam'ın devlet sistemi olacak şekilde hilafetin yeniden kurulmasıyla ihya edilebilir. Şeklinde özetlenebilecek düşünce yapısının Nebhani'nin söyleminin temelini oluşturduğunu söyledi.

Gerçek, Nebhani'nin fıkıh anlayışını ve usüli konulardaki görüşünü İslam hukuku muallimi olan babası ve dedesinin etkisinde geliştiğini bu açıdan geleneksel bir usül anlayışına sahip olduğunu vurguladı. Ancak siyasi bilincinin özellikle Filistin meselesi ve milliyetçilik gibi temel konularda oldukça olgun bir fikriyata sahip olduğunu da ekledi.

 Konunun bu noktadan sonraki bölümünde Vildan Yakar Hizbuttahrir başlığı altında Hizbuttahrir'in kuruluş amacı ve stratejisini Nebhani'nin hedeflediği hilafet devleti için hazırladığı anayasa başlıklarını işledi.

Yakar, Hizbuttahrir hareketinin Dünyada ve Türkiye'deki gelişimlerinden ve etkinliğinden bahsetti. Hareketin Türkiye bağlamındaki en önemli ve etkin ismi Ercüment Özkan dönemini, hareketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve hareket üyelerinin yaşadığı gözaltı ve mahkumiyet süreçlerine de değindi. Ercüment Özkan'ın 1967 itibariyle hareketten kopuşu ve Hizbuttahrir hareketinden ayrı düştüğü noktaları da karşılaştırmalı bir şekilde aktardı.

 Son olarak Yakar Nebhani'nin karizmatik liderliğiyle İslam kardeşliğini güçlendirmek amacıyla kurulan hareketin Nebhani'den sonra aynı çizgiyi sürdüremediğini vurguladı. Ve hareketin günümüz itibariyle Nebhani dönemindeki o ilk kadronun ideallerinden ve kurallarından büyük oranda uzağa düştüğünü belirterek konuyu tamamladı.

Konu katılımcıların soruları ve eklemeleriyle sona erdi.

Haber: Zeynep Aydın

Önceki ve Sonraki Haberler