Beykoz'da “Komşuluk İlişkileri” Semineri

Beykoz'da “Komşuluk İlişkileri” Semineri

Beykoz Özgür-Der Şubesi’nde düzenlenen “Komşuluk İlişkileri” başlıklı semineri Ertaş Malkoç sundu.

Seminerde Ertaş Malkoç özetle şunları söyledi:

İlişki biçimimizi kendi içimize dönük ve dış dünyamıza yönelik olarak ele aldığımızda, içimize yönelik oluşturacağımız modele, onları da davet edeceğimizden yani yaşadığımız ilişkilere çağıracağımızdan, kendi aramızda kuracağımız ilişki biçimi üzerinde durmamız, öncelik sırası olarak önem kazanmaktadır. Kendi aramızdaki komşuluk ilişkileri başarılı ile kurulduğunda, içi doldurulduğunda mekânsal birlikteliğimizden kaynaklanan ilişki biçimleri, dönüşüme uğrayabilir.         Dışımızdaki ilişki biçimlerine karşı, sürekliliği olan bir modelin oluşturulması en önemli tebliğ faaliyeti anlamına gelmektedir. Kendi aramızdaki ilişki biçimi gizli saklı olmayıp, diğer insanların örnek olacağı, sağlıklı, düzen-tertipli, toplu olarak hareket edebilen, sorunlarının üstesinden birlikte gelebilen, bir topluluk olma özelliğine sahip olmalıdır. "Biz" kavramı oluştuğunda dış dünyamız ile ilişkileri incelemek (elimiz dolu iken) bizleri daha sağlıklı ve daha güçlü kılacaktır. Zira Müslümanların örnekliliğinin olmadığı ya da onlara güven olmadığı bir dünyada sağlıklı yürüyen hiçbir düzen ve ilişki biçimi kalmamış demektir.

Dışarıya yönelik ilişki biçimi, kendi toplumsal ilişkilerimizdeki güçlenmenin beraberinde getireceği örneklik ile yansıyacağından dış dünyamız ile ilişkilerimizde, kalkış noktamız olacağı kanaatindeyim. Bireysel planda elbette adalet, onur ve özgürlükçü bir eksende davranmak her zaman olması gereken bir ilişki biçimidir. Ancak içe yönelik ilişki biçimimizde, temelde olan eksiklikleri tamamlayamadan içinde bulunduğumuz topluma yönelik ilişkilerimizdeki başarımız kısmen mümkün olacaktır.

Bir inancın ya da düşünce yapısının böyle bir yaşamsal testin sonucunda başarılı olarak değerlendirilmesi durumunda "biz" ya da "İslami bir toplum" diyebileceğimiz toplumun oluşması söz konusudur.

Yaşam sahnesinde olması gerektiği gibi yer alacak olan İslami topluluğumuzun, bu sahnede yerini alması, kuracağı tüm ilişkilerinde kendini sınayacağı, başarılı olunduğunda, geçmiş tarihi birikimlerine bakarak önlerini göreceği bu mücadelede Allah'ın bizlere yar ve yardımcı olması, O'na olan en önemli yakarışımızdır.

Önceki ve Sonraki Haberler