Beykoz'da "Malik b. Nebi" Konuşuldu

Beykoz'da "Malik b. Nebi" Konuşuldu

Özgür-Der Beykoz Şubesinde bayanlara özel geçekleştirilen “Yakın Dönem Uyanışın Öncü İsimleri” başlıklı seminerin bu ayki konusu Malik bin Nebi’ydi. Fatma Turan ve Zehra Ergül sunduğu konu iki başlık şeklinde aktarıldı. Fatma Turan dönemi, tarihsel olayla

Sunumuna "bir mütefekkiri anlamak onun aynasından onun çağına bakmak demektir" diyerek başlayan Turan, böyle önder şahsiyetlerin hayatlarının bilinmesinin önemine kısaca vurgu yaptı.

Turan, daha sonra sömürgeci Fransa'nın sömürü faaliyetlerinin Cezayir özelindeki sürecinden bahsetti. Sömürü politikasının Hristiyanlaştırma, Fransızlaştırma, Cahil bırakma ve Fakirleştirme başlıkları altında yapıldığına dikkat çekti. Dönemin sömürüye karşı gelişen hareketleri alim kesime sirayet eden boyutlarını ve Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti tecrübesini aktardı.

Ardından Malik b. Nebi'nin biyografisini anlatan Turan, bin Nebi'nin kendi eğitim sürecine dikkat çekti. Kendi hatıralarından alıntılarla etkilendiği isimler ve hayatında rol alan etkin şahsiyetlere değindi. Ömrünü öğrenci yetiştirme faaliyetlerine vakfetmiş olan Nebi'nin siyasi baskılara verdiği tepkilerden dolayı çektiği zorluklara, hayatı boyunca bu tutumundan dolayı önüne çıkan engellere değinerek sözlerini tamamladı.

İkinci konuşmacı olan Zehra Ergül,  Malik bin Nebi'nin İslami düşünceye katkısını: Tarihi doğru okuma, Bulunduğu zamanı doğru tahlil ve konumlanma, Toplumsal değişim başlıkları üzerinden anlattı.

Malik b. Nebi'nin, Batı karşısında yaşanan sorun ve geri kalmışlıkların sebebinin ümmetin diriliğini yitirmesi olduğu tespitini öne çıkararak "toplum, ortam sömürge olmaya elverişli ise yönetimin sömürge olmasının kaçınılmaz olduğu" tahlilini aktardı.

Malik b.Nebi'de Toplumsal değişimin  "Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah da onların halini değiştirmez" ayeti uyarınca topyekun bir eğitim ve kültür programı olduğunu anlattı.

Eğitimin, İslam toplumunun birincil ve kişilere kaybettikleri ruhu kazandıracak, onları değişime doğru donatan etkin bir davranış modeline götürecek en önemli unsur olarak ortaya konduğunu belirtti. Doğru hedeflere yönlendirilmiş, Kur'ani metoda uygun, günün şartları ve ihtiyaçlarını gözeten bir eğitim metodunun öngörüldüğünü söyledi. Eğitimin bu anlayışla ve terbiyeyle birlikte uygulandığında, İslami Şahsiyet oluşturmak için en önemli unsur olarak vurgulandığını aktardı.

Ergül, b. Nebi'nin diğer bir vurgusunun: Farklı toplumlardan ithal düşüncelerin ya da artık hiçbir geçerliliği olmayan geçmişte kalmış donuk düşüncelerin; öldürücü ve ölü düşünceler olduğunu; buna karşın Kur'an'ın insanı değiştirmede dinamik bir değer, teknik bir araç ve İslamın toplumun yeniden yapılanmasını hedefleyen bir hareket olduğunun altının çizildiğini ifade etti.

Ergül, doğru bir tarih okuması, eğitim metodu geliştirme ve toplumsal dönüşüm yasalarını anlama noktasında Malik b. Nebi'nin tespitlerinin günümüz İslami hareketlerine büyük katkısı olduğunu ifade ederek muvahhit bir kişilikti Allah ondan razı olsun diyerek sözlerini tamamladı.

Program dinleyicilerin katkı ve sorularıyla son buldu.

Önceki ve Sonraki Haberler