Beykoz'da “Okul, Eğitim ve Kariyer” Semineri

Beykoz'da “Okul, Eğitim ve Kariyer” Semineri

Özgür-Der Beykoz Şubesi’nin aylık olarak düzenlediği panellerin yedincisi olan “Okul, Eğitim ve Kariyer Anlayışımız” başlıklı program Ersen Akyıldız’ın sunumuyla dernek binasında gerçekleştirildi.

Sunumuna okul, eğitim ve kariyer kavramlarının tanımlarını açıklayarak başlayan Akyıldız, okulun 'Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu'; eğitimin 'İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü ve dar anlamda insan gelişiminin düzenli, bilinçli olarak yönetilişi ve etkilenişi'; kariyerin ise 'Meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık' olarak tanımlandığını belirtti. Daha sonra eğitimin tarihçesine kısaca değinen konuşmacı sırayla Platon'un eğitim anlayışı ile Roma ve Ortaçağ dönemindeki eğitim anlayışını karşılaştırıp 18. ve 19. yüzyıllarda gelişen zorunlu eğitim sürecine değindi. Ortaçağ'daki kutsal algısıyla Aydınlanma sonrasındaki kutsal algısını karşılaştıran konuşmacı, Ortaçağ'daki dini semboller ve imparatorluk sembollerinin (haç, taç, taht vb.) modernizmle birlikte ulus-devletlerin sembolleriyle (marş, bayrak, ant vb.) yer değiştirdiğine de değindi.

 

Batı tecrübesini aktardıktan sonra Türkiye örneğine değinen Akyıldız, cumhuriyetle beraber zorunlu hale gelen Türk eğitim sisteminin ırkçı, laik ve pozitivist özellikleriyle 'bir ümmetten bir ulus yaratma' projesinin en büyük payandası olduğunu belirtti. Daha sonra Türk eğitim sisteminden somut örnekler vererek sunumuna devam eden konuşmacı örnek alınan birçok Batı ülkesinde artık olmamasına rağmen marş, ant içme, saygı duruşunda bulunma gibi militarist ritüellerin tüm hızıyla devam ettiğini ve bu uygulamaya dönük eleştirilerin ve sorgulamaların hala çok cılız kaldığını belirtti.

 

Sunumunun son kısmında İslami eğitim modeli üzerine dikkatleri çeken konuşmacı 'eğiten, terbiye eden' anlamlarına gelen 'Rabb' kavramı ile Hz. Peygamber'in eğitici misyonu üzerinde durdu ve İslami eğitim anlayışının bu iki temel saikten beslenerek oluşturulması gerektiğini belirtti. Daha sonra 'eğitim + öğretim = edinim' denkleminin 'iman - amel' eşitlemesiyle denk düşebileceğini belirten Akyıldız, modern eğitimin araçlarıyla İslami amaçların doğrultusunda yerinde çıkarımlara ulaşabileceğimizi ifade etti.

 

Sunum eğitim sürecinde ve sonucunda İslami misyonlarımızın öncelenmesi zorunluluğu vurgusu ve örnekleri ile kariyer tabusunun İslami mücadelemizin önüne geçmemesi gerektiği vurgusuyla son buldu.

 

HAKSÖZ-HABER

 

Önceki ve Sonraki Haberler