‘İslami Mücadelenin Yöntemi ve Sistem İçi Araçlar’

‘İslami Mücadelenin Yöntemi ve Sistem İçi Araçlar’

Beykoz'da ‘İslami Mücadelenin Yöntemi ve Sistem İçi Araçlar’ konusu işlendi.

Özgür-Der Beykoz Şubesi’nin her ay gerçekleştirdiği seminerlerin bu ayki konusu ‘İslami Mücadelenin Yöntemi ve Sistem İçi Araçlar’ idi. Kenan Levent ve Hızır Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı program dernek binasında gerçekleştirildi.

İlk konuşmacı Kenan Levent,  bir işi/eylemi gerçekleştirirken, bir hedefe ulaşmak için çalışırken nasıl sorusuna verilen cevabın metot, yöntem veya usul olarak adlandırıldığını söyledi.

Yöntem meselesi, İslam’ın hayata nasıl aktarılacağı, toplumsal dönüşümün nasıl sağlanacağı ile birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Özellikle Rabbani metot, Nebevi metot eksenli yaklaşımları yöntemin kaynağı, sabit ve değişkenleri ekseninde ele almanın daha doğru olacağını ifade etti.

Amaç ve yöntem tespitinde temel belirleyicinin Kur’an olduğunu, vahy ile yaşanılan sorunlar arasındaki bağlarda ulaşılan sonuçların ise içtihadi olduğunu ifade etti. Bu bağlamda ‘davette açıklık, harekette gizlilik esastır’ gibi içtihadi çıkarımların mutlaklaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Levent’in ardından sözü alan Hızır Yıldırım sistem içi araçların parti, sendika, dernek, vakıf gibi örneklerle çoğaltılabileceğini ifade etti. Bu ve bu türden araçların İslami kimliğimizi gizlememek şartı ile kullanılabileceğini belirten Yıldırım Kur’an-i ilkeleri örtmeden/gizlemeden ve yağcılık yapmadan bu araçların fayda çerçevesinde değerlendirilebileceğini aktardı.

Batıdan gelen metotlara dikkatli bakılması gerektiğini belirten Yıldırım, demokrasi ve insan hakları gibi söylemlerin Mısır, Filistin, Cezayir, Suriye gibi yerlerde nasıl göz ardı edildiğini hatırlattı.

Teknolojinin de bir araç olduğundan bahseden Yıldırım dikkatli kullanıldığında tebliğ faaliyetleri için önemli bir araç olan kitle iletişim araçlarının aksi durumda ise ifsad edici boyutu olduğundan bahsetti.

20140326_195425.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler