Kemalist Dayatmalar ve Karşı Duruşumuz

Kemalist Dayatmalar ve Karşı Duruşumuz

Özgür-Der Beykoz Şubesinde Sibel Eraslan’ın sunumuyla Kemalist dayatmalar konulu konferans düzenlendi.

Özgür-Der Beykoz Şubesinde Sibel Eraslan'ın sunumuyla Kemalist dayatmalar konulu konferans düzenlendi. Müzakereci Zeynep Aydın yapmamız gerekenin öncelikle Kemalizmin ne olduğu tanımı ve biz olmanın anlamı ve değerinin tanımlanması olduğu  vurguladı.Ancak doğru tespitler ve dayatmaların farkında oluşumuzla ve örnekliğin sergilenebileceğini söyledi.Konuşmanın çerçevesini oluşturacak soruların ardından sözü Eraslana bıraktı

Sibel Eraslan konuşmasına, dayatma kavramının doğru tanımlanmasının başat belirleyici olduğunu izah ederek başladı.Zira dayatma,dayatanın karşısındaki üzere hak sahibi olduğu,onun ne olduğu ve nasıl yaşayacağına kadar kendi tanımlamalarını ve hükümlerini bu karşı tarafa hakim olma üzerinden uyguladığını belirtti.

Dünyadaki ilk dayatmanın Habil –Kabil olayında yaşandığını zülmün mülk edinme kavramı çevresinde belirgenliştiğini anlattı.

Dayatmaların aşamalarını: Mülk,Hakimiyet ve Hüküm olarak ortaya koyan Eraslan hep sonuçlara bakılarak davranış geliştirildiğini oysa taa başta tanım koyarken ortaya çıkan durumu görmek gerektiğine işaret etti.Fazıl Say örneğiyle Bakanın tutumunun da sonuca bakıp karar verme olduğunu ifade etti.

Eraslan bundan sonra Türk Modenleşme Dayatmasına geçerek , laiklik-ulusalcılık-çağdaş batı seviyesine çıkmak şeklinde beliren Türk Modenleşme projesinin tahlilini yaptı.

Batıda aydınlanmanın ortaya çıkısı, sekülerizim, hömanizm ve akılcılık tan bahseden Eraslan felsefe temellerini bilmek temellerini vurguladı.

Eraslan sonuç olarak sistemin kendi alfabesine, edebiyatını ve kavramlarıyla bize dayattığını söyledi.Ne için ve ne ile mücadele edileceğini içselleçtirilmesiyle anlam ve ivme kazanacağını belirtti.Eraslan sözlerine En'am suresi 12. ayeti hatırlatarak her şeyin üzerinde amacın rabbimizin rızasını kazanmak olduğu vurgusuyla bitirdi.Program soru ve görüşlerin ardından sona erdi.

Önceki ve Sonraki Haberler