“Kürt Sorunu ve Çözümün Adresi” Semineri

“Kürt Sorunu ve Çözümün Adresi” Semineri

Özgür-Der Beykoz şubesinde, bu yılın aylık seminer programlarından ikincisi olan; “Kürt Sorunu ve Çözümün Doğru Adresi”, Hamza Türkmen Bey’in sunumu ile gerçekleştirildi.

Hamza Türkmen, konunun arka planına temas ederek başlattığı konuşmasında, gelişmelerin nirengi noktalarına ve tartışmalı yerlerine dikkat çekti. Çözüm önerilerine değindi.

İlk olarak ulus devletlerin, ’milliyetçilik’ olarak anılan kavmiyetçiliklerin tarihçesine ve bu topraklara bulaşmasına değinildi. Türk’lerin de Kürt’lerin de dönemin ulusalcılık modasından etkilenmelerinin köklerine bakmamızın, bu günü anlamadaki katkısı sadedinde; Türk cenahındaki milliyetçiliklerin ve onların temsilcilerinin, mesela İttihat’çıların ve Jön Türk’lerin hevesleri yanı sıra, Kürt Teali Cemiyeti’nin hevesleri ve hedefleri arasındaki “benzerliğe” dikkat çekildi. 1924 yılında Hilafetin kaldırılmasının ardından, yeni kurulan devletin meşruiyetinin olmadığını gören insanların/Müslümanların değişik tepkiler içine girmelerinin söz konusu olduğundan bahisle; Şeyh Said’in Kıyamı zikredildi. Önemli bir vurgu olarak Said’in kıyamının, bu günlerde gündeme getirilen “gecikmişlik” yalanına ve propagandasına karşı etkili bir cevap oluşturduğu hatırlatıldı. Ümmetin parçalanarak, ulus kimlikler etrafında buluşulmasını önerenlerin Kürt sorunu karşısındaki çelişkilerine ve tutarsızlıklarına değinildi. Ümmetten ulus yaratmakla övünenlerin, büyük olanla, küçük olanı; değerli olanla, değersiz olanı anlamayan çocuksu tavırlarının maliyetine vurgu yapıldı. Yine her iki tarafın milliyetçiliklerinin seküler olmakla, İslam’ ve Müslümanlara duydukları düşmanlıkla da benzeştikleri ifade edildi. Milliyetçiliklerin kök arayışlarına, tarih oluşturma gayretlerine de değinilen konuşmada, farklılıklarımızın zenginlik olarak görülmesi gerekirken iki taraf ulusalcılarının gayretleri ile “ayrılık ve fitne” unsurlarına dönüştürülmesinin örnekleri üzerinde duruldu.

Hükümetin ortaya getirdiği Kürt Açılımı’nın iyi niyetli bir girişim olmakla birlikte yetersiz ve dayanıksız olduğunu da hatırlatan Türkmen; burada, bu sürecin iyi işletilememesinde, Türk milliyetçileri kadar, Kürt milliyetçilerinin de dahli olduğunun altını çizdi.

Van depreminin imtihan olduğu kadar, imkan da olduğunu; kardeşliğimizin ve kaynaşmamızın tesisinde büyük bir fırsat sunduğunu da dile getiren konuşmacı, meselenin çözümünün ortak değerlerimizde Müslüman kardeşliğinde ve Kur’an hattında olduğunu hatırlattı.

Katılanların, Hamza Bey’e, yönelttikleri soruların ve ardından verilen cevapların akabinde program sona erdi.

hamza_turkmen-345.jpg 

Önceki ve Sonraki Haberler